Lonen

Verplaatsingsvergoeding werknemers
Minimumlonen voor bedienden Paritair Comité nr. 200 vanaf 1 januari 2024
Minimumloon P.C. 336 (vrije beroepen) vanaf 1 januari 2024
Paritair Comité 209: bedienden metaalverwerkende nijverheid vanaf 1 januari 2024
Minimumuurlonen metaal, machine & elektrische bouw (P.C. 111) vanaf 1 januari 2024
P.C. 111/3: montage bruggen & metalen gebinten vanf 1 juli 2023
Paritair Comité 149.02: arbeiders koetsbouw vanaf 01/02/2024
Paritair Comité 149.04: arbeiders metaalhandel vanaf 01/02/2024
Refertelonen metaalsectoren voor prijsherziening

Verplaatsingsvergoeding werknemers

De tijd die nodig is om zich van de verblijfplaats naar de arbeidsplaats te begeven wordt niet als arbeidstijd beschouwd, omdat de werkgever in die periode nog niet bevoegd is om leiding te geven aan zijn werknemer. Daarentegen wordt elke verplaatsing vanaf de gewone arbeidsplaats naar een andere plaats, in opdracht van de werkgever, wél als arbeidstijd beschouwd!

Voor verplaatsing met de eigen wagen door een werknemer tijdens de uitvoering en in het kader van de arbeidsovereenkomst bedraagt de kilometervergoeding:

0,4265 euro per kilomter vanaf 1 april tot 30 juni 2024.

0,4269 euro per kilometer vanaf 1 januari tot 31 maart 2024.

0,4259 euro per kilometer vanaf 1 oktober 2023 tot 31 december 2023;

0,4237 euro per kilomter vanaf 1 juli 2023;

0,4246 euro per kilometer vanaf 1 april 2023;

0,4259 euro per kilometer vanaf 1 januari 2023;

0,4201 euro per kilometer vanaf 1 oktober 2022;

0,4170 euro per kilometer vanaf 1 juli tot 30 september 2022;

0,402 euro per kilometer vanaf 1 maart 2022 tot 30 juni 2022

Dit bedrag is echter niet wettelijk verplicht vastgelegd, maar dient als “referteprijs” opgevat te worden. De terugbetaling is ook niet belastbaar in hoofde van de werknemer en tevens vrijgesteld van R.S.Z. indien het bedrag niet meer bedraagt dan de jaarlijks vastgestelde forfaitaire kilometervergoeding en voor zover het totaalaantal 24.000 kilometers per jaar niet overschreden is..

LOONGRENZEN
De loongrens voor de tussenkomt in de vervoerkosten is afgeschaft voor wat betreft het openbaar vervoer.

In de privé-vervoerskosten voor de bedienden in het paritair comité nr. 209 (bedienden metaalnijverheid) geldt er wel nog een loonplafond: 5.500  euro bruto per maand (vanaf 1 januari 2022). Deze grens werd opgeheven voor de provincie Limburg.

AFRONDING
De afstanden heen en terug worden berekend door afronding naar boven indien de kilometerschijf meer dan 500 meter overschrijdt, Zoniet wordt afgerond naar de lagere kilometer.

DEELTIJDSE BEDIENDEN
Voor hen zijn uiteraard andere werkgeversbijdragen in de verplaatsingskosten van toepassing, Een tabel, waarin deze tussenkomsten voor deeltijdse bedienden wordt weergegeven, kan u op eenvoudig verzoek bekomen bij ons redactiesecretariaat.

METAALHANDEL EN KOETSWERK
In de Paritair Comités nr. 149/04 en 149/02 (koetswerk) geldt een andere berekeningswijze van de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingen met eigen vervoer. Meer info: 051/25.21.00

Bedienden P.C. 200

vanaf 1 februari 2024

Fietsvergoeding : vanaf 1 januari 2024 :0,27 euro per effectief met de fiets afgelegde kilometer, met een maximum van 10,80 euro per werkdag (max. 40 km heen en terug, zijnde max. afstand  woonplaats-werkplaats  van  20  km).

Afstand in km

Openbaar vervoer

Eigen  (privé)vervoer

Trein

Andere dan trein

Alleen als brutojaarloon minder is dan 34.654 euro/jaar.

Bruto = exclusief toelagen van sociale aard, bijv. vakantiegeld, en exclusief reis- en representatiekosten.

(geldt vanaf 01/01/2024)

Gratis voor bediende als werkgever akkoord sluit met NMBS

Vanaf 1 januari 2024

enkele reis

werkgeversbijdrage per maand vanaf 1 februari 2024

per maand

werkgeversbijdrage per maand vanaf 1 februari 2024

1

21,00

-

2

23,00

-

3

36,00

25,00

22,50

4

39,20

28,00

24,50

5

42,40

30,00

26,50

6

44,80

32,00

28,00

7

48,00

34,00

30,00

8

50,40

36,00

31,50

9

52,80

37,00

33,00

10

56,00

39,00

35,00

11

58,40

41,00

36,50

12

61,60

43,00

38,50

13

64,00

45,00

40,00

14

66,40

47,00

41,50

15

69,60

49,00

43,50

16

72,00

50,00

45,00

17

75,20

53,00

47,00

18

77,60

55,00

48,50

19

80,00

57,00

50,00

20

83,20

58,00

52,00

21

85,60

60,00

53,50

22

88,00

62,00

55,00

23

91,20

64,00

57,00

24

93,60

66,00

58,50

25

96,80

68,00

60,50

26

99,20

70,00

62,00

27

101,60

71,00

63,50

28

104,80

74,00

65,50

29

107,20

76,00

67,00

30

110,40

77,00

69,00

31-33

114,40

81,00

71,50

34-36

120,80

85,00

75,50

37-39

128,00

90,00

80,00

40-42

134,40

95,00

84,00

43-45

140,80

99,00

88,00

46-48

148,00

104,00

92,50

49-51

154,40

109,00

96,50

52-54

159,20

112,00

99,50

55-57

164,00

115,00

102,50

58-60

168,80

118,00

105,50

61-65

175,20

123,00

109,50

66-70

182,40

128,00

114,00

71-75

190,40

134,00

119,00

76-80

198,40

139,00

124,00

81-85

206,40

145,00

129,00

86-90

214,40

151,00

134,00

91-95

222,40

156,00

139,00

96-100

230,40

162,00

144,00

101-105

237,60

167,00

148,50

106-110

245,60

173,00

153,50

111-115

253,60

179,00

158,50

116-120

261,60

184,00

163,50

121-125

269,60

190,00

168,50

126-130

277,60

195,00

173,50

131-135

285,60

200,00

178,50

136-140

292,80

206,00

183,00

141-145

300,80

211,00

188,00

146-150

312,00

219,00

195,00

Bedienden P.C. 209

Afstand in km

Openbaar vervoer

Ander vervoermiddel vanaf 1 januari 2024

Fiets vanaf 01/01/2024

Trein vanaf 01/01/2024

Enkele verplaatsing (heen)

indien brutoloon max. 5.500 euro/maand (vanaf 1 januari 2022)

heen- en terugreis (af te ronden naar hogere kilometer vanaf 500 meter)

heen- en terugweg in km

Afstand in km

bijdrage per maand

Per arbeidsdag (tussenkomst wordt maandelijks betaald)

per arbeidsdag

1

23,63

1,69

0,27

2

25,88

1,69

0,54

3

28,13

1,69

0,81

4

31,50

1,69

1.08

5

33,75

1,69

1,35

6

36,00

1,69

1,62

7

38,25

1,69

1,89

8

40,50

1,69

2,16

9

41,63

1,69

2,43

10

43,88

1,69

2,70

11

46,13

1,69

2,97

12

48,38

1,69

3,24

13

50,63

1,69

3,51

14

52,88

1,69

3,78

15

55,13

1,69

4,05

16

56,25

1,69

4,32

17

59,63

1,69

4,59

18

61,88

1,69

4,86

19

64,13

1,69

5,13

20

65,25

1,69

5,40

21

67,50

2,03

5,67

22

69,75

2,03

5,94

23

72,00

2,03

6,21

24

74,25

2,03

6,48

25

76,50

2,11

6,75

26

78,75

2,19

7,02

27

79,88

2,28

7,29

28

83,25

2,36

7,56

29

85,50

2,45

7,83

30

86,63

2,53

8,10

31

91,13

2,62

8,37

32

91,13

2,70

8,64

33

91,13

2,78

8,91

34

95,63

2,87

9,18

35

95,63

2,95

9,45

36

95,63

3,O4

9,72

37

101,25

3,12

9,99

38

101,25

3,21

10,26

39

101,25

3,29

10,53

40

106,88

3,38

10,80

41

106,88

3,46

10,80

42

106,88

3,54

10,80

43

111,38

3,63

10,80

44

111,38

3,71

10,80

45

111,38

3,80

10,80

46

117,00

3,88

10,80

47

117,00

3,97

10,80

48

117,00

4,O5

10,80

49

122,63

4,13

10,80

50

122,63

4,22

10,80

51

122,63

4,30

52

126,00

4,39

53

126,00

4,47

54

126,00

4,56

55

129,38

4,64

56

129,38

4,73

57

129,38

4,81

58

132,75

4,89

59

132,75

4,98

60

132,75

5,O6

61

138,38

5,15

62

138,38

5,23

63

138,38

5,32

64

138,38

5,40

65

138,38

5,48

66

144,00

5,57

67

144,00

5,65

68

144,00

5,74

69

144,00

5,82

70

144,00

5,91

71

150,75

5,99

72

150,75

6,O8

73

150,75

6,16

74

150,75

6,24

75

150,75

6,33

76

156,38

6,41

77

156,38

6,50

78

156,38

6,58

79

156,38

6,67

80

156,38

6,75

81

163,13

6,83

82

163,13

6,92

83

163,13

7,OO

84

163,13

7,O9

85

163,13

7,17

86

169,88

7,26

87

169,88

7,34

88

169,88

7,43

89

169,88

7,51

90

169,88

7,59

91

175,50

7,68

92

175,50

7,76

93

175,50

7,85

94

175,50

7,93

95

175,50

8,O2

96

182,25

8,10

97

182,25

8,18

98

182,25

8,27

99

182,25

8,35

100

182,25

8,44

Arbeiders P.C. 111

vanaf 1 januari 2024

Afstand in km Privé vervoer (PC 111/1+2) Privé vervoer (monteerders) Openbaar vervoer
Dezelfde regeling als voor bedienden eigen vervoer (P.C. 111/3) P.C. 111/1+2+3 vanaf 1 juli 2019
ook wat betreft fietsvergoeding geldt ook voor fietsgebruik
Enkele reis zie tabel "bedienden P.C. 209" op deze webpagina Per week (te betalen per maand) Per maand
1 2,46 21,00
2 4,89 23,00
3 7,35 25,00
4 7,88 28,00
5 8,58 30,00
6 9,12 32,00
7 9,54 34,00
8 10,09 36,00
9 10,67 37,00
10 11,21 39,00
11 11,91 41,00
12 12,45 43,00
13 13,00 45,00
14 13,55 47,00
15 14,10 49,00
16 14,81 50,00
17 15,36 53,00
18 15,89 55,00
19 16,57 57,00
20 17,15 58,00
21 17,69 60,00
22 18,26 62,00
23 18,94 64,00
24 19,51 66,00
25 19,90 68,00
26 20,76 70,00
27 21,14 71,00
28 21,58 74,00
29 22,41 76,00
30 22,83 77,00
31-33 23,80 81,00
34-36 25,72 85,00
37-39 27,25 90,00
40-42 29,00 95,00
43-45 30,69 99,00
46-48 32,65 104,00
49-51 34,15 109,00
52-54 35,26 112,00
55-57 36,68 115,00
58-60 38,05 118,00
61-65 39,42 123,00
66-70 41,51 128,00
71-75 42,90 134,00
76-80 45,65 139,00
81-85 47,04 145,00
86-90 49,11 151,00
91-95 51,19 156,00
96-100 52,54 162,00

Minimumlonen voor bedienden Paritair Comité nr. 200 vanaf 1 januari 2024

De minimumlonen in het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (P.C. nr. 200) worden berekend op basis van beroepservaring. Alle beroepsprestaties in jaren en maanden als zelfstandige, bediende of ambtenaar komen in aanmerking voor de het bepalen van het aantal jaren beroepservaring.

Dit barema geldt strikt genomen enkel als uw bedienden ressorteren onder het P.C. nr. 200, zoals de bedienden in de bouwondernemingen. Maar in de praktijk wordt dit barema en indexatie-mechanisme op vrijwillige basis door heel wat andere bedrijven zoals architecten- en studiebureaus toegepast, omdat hun bedienden onder een paritair comité vallen waarin geen baremaschaal bestaat (in het P.C. nr. 336 voor de vrije beroepen bestaat alleen een minimum maandinkomen).

De meeste bedienden in architectenbureaus (bijv. ontwerptekenaars, bedienden die instaan voor planning en opvolging) worden onder klasse D geplaatst. Secretariaatsmedewerkers meestal onder klasse C. Uitleg over de functieclassificatie en categorieën kan je gratis bekomen bij ons redactiesecretariaat.

Jaarlijkse premie : 307,94 EUR te betalen in de maand juni 2023.

Deze premie moet alleen toegekend worden aan voltijds tewerkgestelde bedienden die geen effectieve verhoging van het loon en/of andere gelijkwaardige voordelen in koopkracht toegekend kregen in de referentieperiode (1 juni 2022 – 31 mei 2023). Voor de bedienden die deeltijds werken en diegenen die in de loop van de referteperiode uit dienst traden (behalve omwille dringende reden) geldt een pro rata regeling.

Bedienden vanaf 1 jaar dienst in hetzelfde bedrijf/bureau

SCHAAL II vanaf 1 januari 2024 (bedienden vanaf 1 jaar dienst in hetzelfde bedrijf/bureau)

Ervaring

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

1 jaar

2.182,23

2.279,31

2.298,36

2.495,61

2 jaar

2.188,73

2.292,33

2.350,22

2.511,71

3 jaar

2.195,30

2.305,45

2.395,75

2.528,17

4 jaar

2.201,59

2.322,98

2.441,44

2.592,37

5 jaar

2.208,06

2.341,04

2.487,24

2.649,24

6 jaar

2.214,49

2.354,68

2.532,82

2.705,88

7 jaar

2.221,00

2.388,70

2.578,68

2.762,65

8 jaar

2.228,15

2.422,94

2.624,56

2.819,33

9 jaar

2.246,21

2.456,90

2.670,29

2.875,95

10 jaar

2.264,42

2.491,15

2.716,07

2.932,86

11 jaar

2.279,90

2.519,94

2.761,74

2.989,47

12 jaar

2.295,18

2.548,43

2.807,42

3.046,27

13 jaar

2.310,70

2.577,27

2.843,54

3.102,99

14 jaar

2.325,91

2.605,92

2.879,52

3.159,79

15 jaar

2.341,04

2.634,57

2.915,64

3.207,44

16 jaar

2.356,05

2.643,90

2.951,72

3.255,02

17 jaar

2.371,08

2.653,14

2.987,84

3.302,73

18 jaar

2.386,12

2.662,62

2.998,06

3.350,38

19 jaar

2.386,12

2.671,94

3.008,37

3.398,12

20 jaar

2.386,12

2.681,29

3.018,80

3.415,02

21 jaar

2.386,12

2.690,59

3.029,33

3.431,96

22 jaar

2.386,12

2.699,87

3.039,69

3.448,93

23 jaar

2.386,12

2.709,33

3.050,40

3.465,85

24 jaar

2.386,12

2.718,59

3.060,84

3.482,58

25 jaar

2.386,12

2.727,86

3.071,49

3.499,28

26 jaar

2.386,12

2.737,18

3.081,84

3.516,18

Bedienden in eerste dienstjaar

Schaal I van de maandelijkse minimumlonen vanaf 1 januari 2024 (Paritair Comite nr. 200) - bedienden in eerste dienstjaar

Ervaring

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

0 jaar

2.118,48

2.206,74

2.237,96

2.414,05

1 jaar

2.124,86

2.219,39

2.237,96

2.430,01

2 jaar

2.131,19

2.232,08

2.288,42

2.445,71

3 jaar

2.137,60

2.244,85

2.332,79

2.461,71

4 jaar

2.144,06

2.262,07

2.377,13

2.523,81

5 jaar

2.150,31

2.279,58

2.421,64

2.579,04

6 jaar

2.156,69

2.292,81

2.466,00

2.634,22

7 jaar

2.163,01

2.325,91

2.510,54

2.689,26

8 jaar

2.169,81

2.359,10

2.555,09

2.744,46

9 jaar

2.187,42

2.392,14

2.599,59

2.799,32

10 jaar

2.205,10

2.425,45

2.643,99

2.854,79

11 jaar

2.220,12

2.453,47

2.688,46

2.909,68

12 jaar

2.235,02

2.481,18

2.732,89

2.964,98

13 jaar

2.250,10

2.509,21

2.767,99

3.020,03

14 jaar

2.264,87

2.536,98

2.802,98

3.075,22

15 jaar

2.279,58

2.564,92

2.838,11

3.121,57

16 jaar

2.294,19

2.573,96

2.873,10

3.167,86

17 jaar

2.308,84

2.582,95

2.908,17

3.214,15

18 jaar

2.323,52

2.592,11

2.918,17

3.260,54

19 jaar

2.323,52

2.601,12

2.928,21

3.306,90

20 jaar

2.323,52

2.610,22

2.938,28

3.323,31

21 jaar

2.323,52

2.619,44

2.948,53

3.339,81

22 jaar

2.323,52

2.628,36

2.958,63

3.356,30

23 jaar

2.323,52

2.637,46

2.968,94

3.372,65

24 jaar

2.323,52

2.646,53

2.979,07

3.388,93

25 jaar

2.323,52

2.655,53

2.989,41

3.405,25

26 jaar

2.323,52

2.664,60

2.999,57

3.421,61

Minimumloon P.C. 336 (vrije beroepen) vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt één enkel sectoraal minimummaandloon, onafhankelijk van leeftijd of anciënniteit.

Minimum maandloon

berekend op 38 uren/week

Vanaf 01/01/2024

2.049,00 €

Maandbedragen

Vanaf 20 jaar

Vanaf 22 jaar

Aantal dienstjaren

na 1 jaar

na 2 jaar

01/12/2022- 31/12/2023

1.989,81 €

2.008,75 €

01/11 – 30/11/2022

1.950,93 €

1.969,38 €

01/08 – 31/10/2022

1.912,68 €

1.930,91 €

01/06 – 31/07/2022

1.875,06 €

1.892,90  €

01/03 – 31/05/2022

1.838,32 €

1.855,83 €

Paritair Comité 209: bedienden metaalverwerkende nijverheid vanaf 1 januari 2024

Sinds 1 april 2014 is de anciënniteitsopbouw (progressie in functie van de beroepsloopbaan) in de weddeschalen afgeschaft door een CAO van 14 maart 2014.

Op verzoek van verschillende lidbedrijven van Vlamef berekenen wij nog de sectorale minimumlonen zoals die voordien van toepassing was op basis van de jaren ervaring. Dit in afwachting van een nog te sluiten CAO die een nieuw sectoraal minimumbarema zal invoeren op basis van de classificatie beschreven in een CAO van 31 maart 2014 met betrekking tot een sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema.

Uitleg over de functies onder de verschillende "trappen" in de onderstaande schalen : zie CAO nr. 122085/CO/209 van 31/03/2014 met vermelding "Functieclassificatie 209 update 2018". De volledige tekst kan u gratis per kerende bekomen op eenvoudige vraag aan : metaalinfo@adorka.be of 051/25.21.00.

Administratief personeel

Ervaring

TRAP 1

Categorie A1

TRAP 2

Categorie A2

TRAP 3

Categorie A3

TRAP 4

Categorie A4

0<1 jaar

2.344,70

2.344,70

2.525,65

2.701,83

1 jaar

2.344,70 2.344,70

2.525,65

2.701,83

2 jaar

2.344,70 2.344,70

2.525,65

2.701,83

3 jaar

2.344,70 2.344,70

2.525,65

2.701,83

4 jaar

2.344,70

2.377,38

2.525,65

2.701,83

5 jaar

2.344,70

2.420,40

2.585,29

2.701,83

6 jaar

2.344,70

2.462,95

2.645,60

2.701,83

7 jaar

2.364,18

2.506,63

2.706,95

2.765,72

8 jaar

2.390,87

2.549,50

2.764,06

2.829,76

9 jaar

2.417,20

2.592,74

2.824,13

2.893,49

10 jaar

2.443,73

2.635,57

2.883,55

2.957,86

11 jaar

2.666,17

2.940,31

3.021,78

12 jaar

2.721,34

3.002,73

3.085,54

13 jaar

3.061,98

3.149,58

14 jaar

3.121,58

3.213,77

15 jaar

3.277,66

16 jaar

3.341,08

Technisch personeel

Ervaring

Categorie B1

Categorie B2

Categorie B3

Categorie B4

Categorie B5

Categorie B6

Categorie B7

<1 jaar

2.344,70

2.344,70

2.344,70

2.350,25

2.525,65

2.545,73

2.701,83

1 jaar

2.344,70

2.344,70

2.344,70

2.350,25

2.525,65

2.545,73

2.701,83

2 jaar

2.344,70

2.344,70

2.344,70

2.350,25

2.525,65

2.545,73

2.701,83

3 jaar

2.344,70

2.344,70

2.344,70

2.402,86

2.525,65

2.545,73

2.701,83

4 jaar

2.344,70

2.344,70

2.377,38

2.456,32

2.525,65

2.545,73

2.701,83

5 jaar

2.344,70

2.344,70

2.420,40

2.496,50

2.585,29

2.605,46

2.701,83

6 jaar

2.344,70

2.362,47

2.462,95

2.561,79

2.645,60

2.665,53

2.701,83

7 jaar

2.364,18

2.400,06

2.506,63

2.614,91

2.704,46

2.725,64

2.765,72

8 jaar

2.390,87

2.437,16

2.549,50

2.667,86

2.764,06

2.785,91

2.829,76

9 jaar

2.417,20

2.473,86

2.592,74

2.721,02

2.824,13

2.845,99

2.893,49

10 jaar

2.443,73

2.511,62

2.635,57

2.773,80

2.883,55

2.905,72

2.957,86

11 jaar

2.548,68

2.678,61

2.827,11

2.942,81

2.965,67

3.021,78

12 jaar

2.585,79

2.721,34

2.879,95

3.002,73

3.025,90

3.085,54

13 jaar

3.061,98

3.086,00

3.137,14

14 jaar

3.121,58

3.147,03

3.213,77

15 jaar

3.277,66

16 jaar

3.341,08

Tekenaars

Ervaring

Categorie C1

Categorie C2

Categorie C3

Categorie C4

Categorie C5

<=2 jaar

2.344,70

2.350,25

2.701,83

2.858,09

3.209,80

3 jaar

2.344,70

2.402,86

2.701,83

2.858,09

3.209,80

4 jaar

2.344,70

2.456,32

2.701,83

2.858,09

3.209,80

5 jaar

2.344,70

2.508,98

2.701,83

2.858,09

3.209,80

6 jaar

2.362,47

2.561,79

2.701,83

2.858,09

3.209,80

7 jaar

2.400,06

2.614,91

2.765,72

2.858,09

3.209,80

8 jaar

2.437,16

2.667,86

2.829,76

2.925,91

3.209,80

9 jaar

2.473,86

2.733,45

2.905,92

2.993,64

3.209,80

10 jaar

2.511,62

2.773,80

2.957,86

3.061,68

3.286,26

11 jaar

2.548,68

2.827,11

3.021,78

3.129,34

3.362,74

12 jaar

2.585,79

2.879,95

3.085,54

3.197,07

3.439,57

13 jaar

3.149,58

3.265,26

3.516,66

14 jaar

3.213,77

3.333,14

3.593,03

15 jaar

3.277,66

3.400,64

3.669,81

16 jaar

3.341,08

3.469,03

3.746,12

17 jaar

3.537,09

3.819,20

18 jaar

3.899,93

19 jaar

3.976,07

Meestergasten

Ervaring

Categorie D1

Categorie D2

Categorie D3

≤ 9 jaar

2.428,36

2.858,09

3.092,77

10 jaar

2.483,32

2.925,91

3.166,26

11 jaar

2.540,26

2.993,64

3.240,12

12 jaar

2.593,06

3.061,68

3.313,63

13 jaar

2.647,68

3.129,34

3.386,94

14 jaar

2.702,45

3.197,07

3.461,07

15 jaar

2.757,60

3.265,26

3.534,88

16 jaar

2.812,40

3.333,14

3.608,90

17 jaar

2.867,46

3.400,64

3.682,24

18 jaar

2.921,97

3.469,03

3.755,71

19 jaar

2.976,57

3.537,09

3.829,68

Traceerders voor ketelwerk

Ervaring

Categorie E1

Categorie E2

≤ 6 jaar

2.701,83

2.838,71

7 jaar

2.765,72

2.838,71

8 jaar

2.829,76

2.905,72

9 jaar

2.893,49

2.961,18

10 jaar

2.957,86

3.040,67

11 jaar

3.021,78

3.108,02

12 jaar

3.085,54

3.175,20

13 jaar

3.149,58

3.242,58

14 jaar

3.213,77

3.310,29

15 jaar

3.277,66

3.377,48

16 jaar

3.341,08

3.445,03

17 jaar

3.526,22

Minimumuurlonen metaal, machine & elektrische bouw (P.C. 111) vanaf 1 januari 2024

Het minimumloon is op basis van een 38 urenweek in de provincies :

Antwerpen, Limburg en Brabant (Vlaams en Waals) : 15,4457 euro/uur.

Oost-Vlaanderen

KLASSE

38 u./week

01 : Zeer licht repeter. productiearbeid onder sterk toezicht

15,4457 EUR

02 : Lichte repeterende productiearbeid onder toezicht

15,6501 EUR

03 : Zeer lichte, gevarieerde productiearbeid

15,8474 EUR

04 : Lichte gevarieerde productiearbeid

16,1107 EUR

05 : Minder lichte gevarieerde productiearbeid

16,3743 EUR

06 : Gespecialiseerde productiearbeid

16,7687 EUR

07 : Hooggespecialiseerde productiearbeid

17,1638 EUR

08 : Eenvoudige vakarbeid

17,6909 EUR

09 : Vakarbeid

18,0847 EUR

10 : Gespecialiseerde vakarbeid

18,5462 EUR

11 : Hooggespecialiseerde vakarbeid

19,0059 EUR

Loonsupplementen voor ploegenarbeid :

dagploeg: min 10 % - nachtploeg: min 20 %

West-Vlaanderen

Voor het regionaal barema is de provincie van de exploitatiezetel bepalend.

KLASSE

38 u./week

01 : Zeer licht repeter. productiearbeid onder sterk toezicht

15,4457 EUR

02 : Lichte repeterende productiearbeid onder toezicht

15,5822 EUR

03 : Zeer lichte, gevarieerde productiearbeid

15,7779 EUR

04 : Lichte gevarieerde productiearbeid

16,0400 EUR

05 : Minder lichte gevarieerde productiearbeid

16,3026 EUR

06 : Gespecialiseerde productiearbeid

16,6962 EUR

07 : Hooggespecialiseerde productiearbeid

17,0886 EUR

08 : Eenvoudige vakarbeid

17,6126 EUR

09 : Vakarbeid

18,0045 EUR

10 : Gespecialiseerde vakarbeid

18,4642 EUR

11 : Hooggespecialiseerde vakarbeid

18,9227 EUR

Loonsupplementen voor ploegenarbeid :

dagploeg: min 10 % - nachtploeg: min 20 %

P.C. 111/3: montage bruggen & metalen gebinten vanf 1 juli 2023

Categorie vanaf 18 jaar

Stelsel 37 u./week

Minimum basisloon (werk in atelier of verplaatsingstijd)

Maximum basisloon

Minimum effectief loon (werken op werf)

Maximum effectief loon

Klasse I : hulparbeider (arbeider in opleiding)

15,2657 €

15,8687 €

18,0167 €

18,7104 €

Klasse II :keur-hulparbeider

15,6079 €

16,2242 €

18,3981 €

19,1594 €

Klasse III : geoefende arbeider

16,0446 €

17,0117 €

18,9241 €

20,0793 €

Klasse IV : keurgeoefende werkman

16,4337 €

17,4734 €

19,3865 €

20,6401 €

Klasse V : specialist werkman

16,8021 €

17,9103 €

19,8273 €

21,1751 €

Klasse VI : geschoolde werkman

17,3663 €

18,2266 €

20,5074 €

21,5256 €

Klasse VII : keur-geschoolde

17,6534 €

18,6887 €

20,8625 €

22,0988 €

Klasse VIII : specialist geschoolde

18,0900 €

19,2363 €

21,3631 €

22,7489 €

Klasse IX : brigadier

18,2355 €

19,3648 €

21,5599 €

22,9292 €

Klasse X : meestergast

19,2790 €

20,4860 €

22,8306 €

24,2554 €

Premie voor nachtwerk (dit is van 20 uur tot 6 uur) : + 25 %.  Scheidingspremie (overnachten buiten woonplaats door werk) : 15,44 EUR/nacht.

Premie voor lastige werken : + 10 %.

“Lastige werken” zijn :

  • werken uitgevoerd aan gasgeneratoren en leidingen, gasovens in werking, stookoliereservoirs;
  • werkzaamheden uitgeoefend in abnormaal vochtige, stofferige, vettige en olieachtige plaatsen;
  • werkzaamheden waarbij de arbeiders blootstaan aan de invloed van vuur, water, gassen, zuren en bijtende stoffen.

Deze premie is alleen verschuldigd gedurende de tijd waarin de arbeiders voormelde werken uitvoeren.

Paritair Comité 149.02: arbeiders koetsbouw vanaf 01/02/2024

Vanaf 1 februari 2024 minimumuurloon (38 u./week) Spanning
Hulpwerkman 15,32 100
Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming) 16,09 105
Geoefende hulpwerkman 17,08 111,5
Geoefende hulpwerkman (na 6 maanden anciënniteit) 17,84 116,5
Geschoolde 2de klasse 18,76 122,5
Geschoolde 1ste klasse 19,92 130
Buiten categorie 21,45 140

Paritair Comité 149.04: arbeiders metaalhandel vanaf 01/02/2024

Categorie 38 u./week Spanning

A1. Hulpwerkman

15,65 €

100

A2. Hulpwerkman (vanaf 10 jaar dienst)

16,43 €

105

B. Geoefende

17,61 €

112,5

C. Geschoolde

19,56 €

125

D. Hoog geschoolde

20,66 €

132

E. Buiten categorie

21,91 €

140

Refertelonen metaalsectoren voor prijsherziening

Metaalbouw

Nationaal referteloon metaalbouw

(Fabriek en werkplaats)

aanbestedingen na 11-07-1981 (typebestek 101 van 1987) Vanaf

Loon

+ Sociale lasten

Referteloonkost

1-07-’23 (10 of meer arbeiders)

13,5099 €

91,55 %

25,8782 €

1-07-’23 (< 10 arbeiders)

89,57 %

25,6107 €

1-07-’22 (10 of meer arbeiders)

12,7392 €

91,55 %

24,4019 €

1-07-’22 (< 10 arbeiders)

89,57 %

24,1497 €

1-01-’22 (10 of meer arbeiders)

11,7803 €

91,55 %

22,5652 €

1-01-’22 (< 10 arbeiders)

89,57 %

22,3319 €

1-07-’21 (10 of meer arbeiders)

11,7334 €

91,55 %

22,4753 €

1-07-’21 (< 10 arbeiders)

89,57 %

22,2430 €

1-01-’21 (10 of meer arbeiders)

11,6414 €

91,56 %

22,3003 €

1-01-’21 (< 10 arbeiders)

89,58 %

22,0698 €

1-07-’20 (10 of meer arbeiders)

11,6414 €

91,50 %

22,2933 €

1-07-’20 (< 10 arbeiders)

89,52 %

22,0628 €

1-01-’20 (10 of meer arbeiders)

11,5250 €

91,51 %

22,0715 €

1-01-’20 (< 10 arbeiders)

89,53 %

21,8433 €

1-07-’19 (10 of meer arbeiders)

11,5250 €

91,41 %

22,0600 €

1-07-’19 (< 10 arbeiders)

89,43 %

21,8318 €

1-02-’19 (10 of meer arbeiders)

11,1816 €

91,42 %

21,4038 €

1-02-’19 (< 10 arbeiders)

89,44 %

21,1824 €

1-07-’18 (10 of meer arbeiders)

11,1816 €

91,18 %

21,3770 €

1-07-’18 (< 10 arbeiders)

89,20 %

21,1556 €

1-02-’18 (10 of meer arbeiders)

11,0229 €

91,19 %

21,0747 €

1-02-’18 (< 10 arbeiders)

89,21 %

20,8564 €

1-01-’18 (10 of meer arbeiders)

11,0229 €

91,14 %

21,0692 €

1-01-’18 (< 10 arbeiders)

89,16 %

20,8509 €

1-07-’17 (10 of meer arbeiders)

11,0229 €

92,36 %

21,2037 €

1-07-’17 (< 10 arbeiders)

90,39 %

20,9865 €

1-02-’17 (10 of meer arbeiders)

10,7237 €

92,37 %

20,6292 €

1-02-’17 (< 10 arbeiders)

90,40 %

20,4179 €

1-01-’17 (10 of meer arbeiders)

10,7237 €

92,23 %

20,6142 €

1-01-’17 (< 10 arbeiders)

90,26 %

20,4029 €

1-07-’16 (10 of meer arbeiders)

10,7237 €

92,23 %

20,6142 €

1-07-’16 (< 10 arbeiders)

90,28 %

20,4051 €

1-04-’16 (10 of meer arbeiders)

10,6302 €

92,23 %

20,4344 €

1-04-’16 (< 10 arbeiders)

90,28 %

20,2271 €

1-02-’16 (10 of meer arbeiders)

10,6302 €

93,37 %

20,5556 €

1-02-’16 (< 10 arbeiders)

91,43 %

20,3494 €

1-01-’16 (10 of meer arbeiders)

10,6302 €

93,34 %

20,5524 €

1-01-’16 (< 10 arbeiders)

91,40 %

20,3462 €

1-07-’15 (10 of meer arbeiders)

10,5742 €

93,45 %

20,4558 €

1-07-’15 (< 10 arbeiders)

91,52 %

20,2517 €

1-04-’15 (10 of meer arbeiders)

10,5541 €

93,45 %

20,4169 €

1-04-’15 (< 10 arbeiders)

91,52 %

20,2132 €

1-01-’15 (10 of meer arbeiders)

10,5541 €

93,64 %

20,4370 €

1-01-’15 (< 10 arbeiders)

91,72 %

20,2343 €

1-07-’14 (10 of meer arbeiders)

10,5541 €

93,69 %

20,4422 €

1-07-’14 (< 10 arbeiders)

91,84 %

20,2470 €

1-02-’14 (10 of meer arbeiders)

10,4985 €

93,69 %

20,3345 €

1-02-’14 (< 10 arbeiders)

91,84 %

20,1403 €

1-01-’14 (10 of meer arbeiders)

10,4985 €

93,58 %

20,3230 €

1-01-’14 (< 10 arbeiders)

91,73 %

20,1288 €

1-07-’13 (10 of meer arbeiders)

10,4985 €

93,23 %

20,2863 €

1-07-’13 (< 10 arbeiders)

91,32 %

20,0857 €

1-02-’13 (10 of meer arbeiders)

10,3546 €

93,23 %

20,0082 €

1-02-’13 (< 10 arbeiders)

91,32 %

19,8104 €

1-01-’13 (10 of meer arbeiders)

10,3546 €

93,10 %

19,9947 €

1-01-’13 (< 10 arbeiders)

91,19 %

19,7970 €

1-07-’12 (10 of meer arbeiders)

10,3546 €

92,99 %

19,9833 €

1-07-’12 (< 10 arbeiders)

91,04 %

19,7814 €

1-04-’12 (10 of meer arbeiders)

10,0765 €

92,99 %

19,4466 €

1-04-’12 (< 10 arbeiders)

91,04 %

19,2501 €

1-02-’12 (10 of meer arbeiders)

10,0464 €

92,84 %

19,3735 €

1-02-’12 (< 10 arbeiders)

90,89 %

19,1776 €

1-07-’11 (10 of meer arbeiders)

10,0464 €

92,37 %

19,3263 €

1-07-’11 (< 10 arbeiders)

90,42 %

19,1304 €

1-02-’11 (10 of meer arbeiders)

9,7547 €

92,37 %

18,7651 €

1-02-’11 (< 10 arbeiders)

90,42 %

18,5749 €

1-01-’11 (10 of meer arbeiders)

9,7547 €

92,12 %

18,7407 €

1-01-’11 (< 10 arbeiders)

90,17 %

18,5505 €

Referteloonkost per regio

(Per uur in euro)

Vanaf

Aantal arbeiders

Nationaal

Brabant

Limburg

Antwerpen

Oost-Vl., excl. Waasland

Waasland

Brugge

Roeselare-Tielt

Kortrijk

Oostende-Veurne-Diksmuide

Ieper

01/01/2018

<10

20,8509

20,3152

21,5735

20,9856

20,3585

19,7551

21,7833

21,2067

21,2207

19,8448

21,2177

10+

21,0692

20,5279

21,7993

21,2053

20,5716

19,9619

22,0113

21,4287

21,4428

20,0525

21,4398

01/02/2018

<10

20,8564

20,3206

21,5792

20,9911

20,3639

19,7603

21,7890

21,2123

21,2263

19,8500

21,2233

10+

21,0747

20,5332

21,8050

21,2108

20,5770

19,9671

22,0171

21,4343

21,4485

20,0577

21,4454

01/07/2018

<10

21,1556

20,6122

21,8887

21,2924

20,6561

20,0438

22,1016

21,5166

21,5308

20,1349

21,5277

10+

21,3770

20,8279

22,1178

21,5152

20,8723

20,2536

22,3329

21,7418

21,7561

20,3456

21,7530

01/02/2019

<10

21,1824

20,6384

21,9165

21,3194

20,6823

20,0693

22,1296

21,5439

21,5581

20,1604

21,5551

10+

21,4038

20,8541

22,1456

21,5422

20,8985

20,2790

22,3609

21,7690

21,7834

20,3711

21,7803

01/07/2019

<10

21,8318

21,2711

22,5884

21,9731

21,3164

20,6846

22,8081

22,2044

22,2190

20,7784

22,2160

10+

22,0600

21,4934

22,8245

22,2028

21,5392

20,9008

23,0465

22,4365

22,4512

20,9956

22,4482

01/01/2020

<10

21,8433

21,2823

22,6003

21,9847

21,3276

20,6955

22,8202

22,2161

22,2307

20,7894

22,2277

10+

22,0715

21,5047

22,8364

22,2144

21,5504

20,9117

23,0586

22,4482

22,4630

21,0065

22,4599

01/07/2020

<10

22,0628

21,4961

22,8273

22,2057

21,5420

20,9035

23,0494

22,4394

22,4541

20,9982

22,4511

10+

22,2933

21,7207

23,0658

22,4377

21,7670

21,1219

23,2902

22,6738

22,6887

21,2176

22,6857

01/01/2021

<10

22,0698

21,5029

22,8345

22,2127

21,5488

20,9101

23,0567

22,4465

22,4612

21,0049

22,4582

10+

22,3003

21,7275

23,0730

22,4447

21,7739

21,1285

23,2975

22,6809

22,6958

21,2243

22,6928

01/07/2021

<10

22,2430

21,6716

23,0138

22,3871

21,7179

21,0741

23,2377

22,6225

22,6375

21,1697

22,6345

10+

22,4753

21,8980

23,2542

22,6209

21,9447

21,2942

23,4804

22,8588

22,8739

21,3908

22,8709

01/01/2022

<10

22,3319

21,7583

23,1059

22,4766

21,8047

21,1585

23,3306

22,7130

22,7281

21,2544

22,7251

10+

22,5652

21,9855

23,3473

22,7113

22,0325

21,3795

23,5743

22,9502

22,9655

21,4764

22,9624

01/07/2022

<10

24,1497

23,5294

24,9868

24,3061

23,5797

22,8807

25,2297

24,5618

24,5781

22,9844

24,5749

10+

24,4019

23,7752

25,2478

24,5600

23,8259

23,1197

25,4932

24,8184

24,8348

23,2245

24,8316

01/07/2023

<10

25,6107

24,9529

26,4985

25,7766

25,0062

24,2650

26,7561

26,0479

26,0651

24,3749

26,0617

10+

25,8782

25,2135

26,7752

26,0458

25,2674

24,5184

27,0356

26,3199

26,3374

24,6295

26,3339

Bruggen en metalen gebinten (monteurs)

Referte-uurloonkost (S-waarden)

Het aangegeven loon is het gemiddelde van het minimum en maximumloon van de diverse gekwalificeerde arbeiders.

Vanaf

 gemiddeld loon

10 of meer arbeiders

minder dan 10 arbeiders

Sociale lasten

Loonkost/uur

Sociale lasten

Loonkost/uur

01/07/2023

op 19,7784

132,90 %

46,0639 €

130,76 %

45,6406 €

01/07/2022

op 18,6500

132,90 %

43,4359 €

130,76 %

43,0367 €

01/01/2022

op 17,2462

132,90 %

40,1665 €

130,76 %

39,7974 €

01/07/2021

op 17,1775

132,87 %

40,0013 €

130,73 %

39,6337 €

01/01/2021

op 17,0429

132,88 %

39,6895 €

130,74 %

39,3248 €

01/07/2020

op 17,0429

132,81 %

39,6776 €

130,67 %

39,3129 €

01/01/2020

op 16,8725

132,82 %

39,2826 €

130,68 %

38,9215 €

01/07/2019

op 16,8725

132,62 %

39,2488 €

130,48 %

38,8877 €

01/02/2019

op 16,3697

132,64 %

38,0825 €

130,50 %

37,7322 €

01/07/2018

op 16,3697

132,19 %

38,0088 €

130,05 %

37,6585 €

01/02/2018

op 16,1373

132,20 %

37,4708 €

130,06 %

37,1255 €

01/01/2018

op 16,1373

132,11 %

37,4563 €

129,97 %

37,1109 €

01/07/2017

op 16,1373

133,21 %

37,6338 €

131,08 %

37,2901 €

01/02/2017

op 15,6993

133,22 %

36,6139 €

131,09 %

36,2795 €

01/01/2017

op 15,6993

132,95 %

36,5715 €

130,82 %

36,2371 €

01/07/2016

op 15,6993

132,95 %

36,5715 €

130,83 %

36,2387 €

01/04/2016

op 15,5624

132,95 %

36,2526 €

130,83 %

35,9227 €

01/02/2016

op 15,5624

133,95 %

36,4082 €

131,86 %

36,0830 €

01/01/2016

op 15,5624

133,90 %

36,4005 €

131,81 %

36,0752 €

01/07/2015

op 15,4924

134,06 %

36,2615 €

131,98 %

35,9393 €

01/04/2015

op 15,4630

134,06 %

36,1927 €

131,98 %

35,8711 €

01/01/2015

op 15,4630

134,27 %

36,2252 €

132,18 %

35,9020 €

01/07/2014

op 15,4630

134,37 %

36,2406 €

131,98 %

35,8711 €

01/02/2014

op 15,3815

134,37 %

36,0496 €

131,98 %

35,6820 €

01/01/2014

op 15,3815

134,11 %

36,0096 €

131,72 %

35,6420 €

01/07/2013

op 15,3815

133,63 %

35,9358 €

130,56 %

35,4636 €

01/02/2013

op 15,1706

133,63 %

35,4431 €

130,56 %

34,9773 €

01/01/2013

op 15,1706 €

133,02 %

35,3505 €

129,95 %

34,8848 €

01/07/2012

op 15,1706 €

132,98 %

35,3445 €

129,74 %

34,8529 €

01/04/2012

op 14,7631 €

132,98 %

34,3951 €

129,74 %

33,9167 €

01/02/2012

op 14,7190 €

132,81 %

34,2673 €

129,56 %

33,7889 €

01/01/2012

op 14,7190 €

130,32 %

33,9008 €

127,07 %

33,4224 €

01/07/2011

op 14,7190 €

130,13 %

33,8728 €

127,09 %

33,4254 €

01/02/2011

op 14,2916 €

130,13 %

32,8893 €

127,09 %

32,4548 €

01/01/2011

op 14,2916 €

127,97 %

32,5806 €

124,29 %

32,0546 €

01/07/2010

op 14,2916 €

127,52 %

32,5162 €

125,23 %

32,2176 €

01/01/2010

op 14,0944 €

127,52 %

32,0676 €

125,23 %

31,7730 €

01/07/2009

op 14,0944 €

127,45 %

32,0577 €

125,16 %

31,7350 €