Lonen

Verplaatsingsvergoeding werknemers
Minimumlonen voor bedienden Paritair Comité nr. 200 vanaf 1 januari 2023
Minimumlonen P.C. 336 (vrije beroepen)
Paritair Comité 209: bedienden metaalverwerkende nijverheid vanaf 1 januari 2023
Minimumuurlonen metaal, machine & elektrische bouw (P.C. 111) vanaf 1 september 2022
P.C. 111/3: montage bruggen & metalen gebinten vanf 1 juli 2022
Paritair Comité 149.02: arbeiders koetsbouw vanaf 01/02/2023
Paritair Comité 149.04: arbeiders metaalhandel vanaf 01/02/2023
Refertelonen metaalsectoren voor prijsherziening

Verplaatsingsvergoeding werknemers

De tijd die nodig is om zich van de verblijfplaats naar de arbeidsplaats te begeven wordt niet als arbeidstijd beschouwd, omdat de werkgever in die periode nog niet bevoegd is om leiding te geven aan zijn werknemer. Daarentegen wordt elke verplaatsing vanaf de gewone arbeidsplaats naar een andere plaats, in opdracht van de werkgever, wél als arbeidstijd beschouwd!

Voor verplaatsing met de eigen wagen door een werknemer tijdens de uitvoering en in het kader van de arbeidsovereenkomst bedraagt de kilometervergoeding

0,402 euro per kilometer vanaf 1 maart 2022 tot 30 juni 2022

0,4170 euro per kilometer vanaf 1 juli tot 30 september 2022

0,4201 euro per kilometer vanaf 1 oktober 2022.

0,4259 euro per kilometer vanaf 1 januari 2023.

Dit bedrag is echter niet wettelijk verplicht vastgelegd, maar dient als “referteprijs” opgevat te worden. De terugbetaling is ook niet belastbaar in hoofde van de werknemer en tevens vrijgesteld van R.S.Z. indien het bedrag niet meer bedraagt dan de jaarlijks vastgestelde forfaitaire kilometervergoeding en voor zover het totaalaantal 24.000 kilometers per jaar niet overschreden is..

LOONGRENZEN
De loongrens voor de tussenkomt in de vervoerkosten is afgeschaft voor wat betreft het openbaar vervoer.

In de privé-vervoerskosten voor de bedienden in het paritair comité nr. 209 (bedienden metaalnijverheid) geldt er wel nog een loonplafond: 5.500  euro bruto per maand (vanaf 1 januari 2022). Deze grens werd opgeheven voor de provincie Limburg.

AFRONDING
De afstanden heen en terug worden berekend door afronding naar boven indien de kilometerschijf meer dan 500 meter overschrijdt, Zoniet wordt afgerond naar de lagere kilometer.

DEELTIJDSE BEDIENDEN
Voor hen zijn uiteraard andere werkgeversbijdragen in de verplaatsingskosten van toepassing, Een tabel, waarin deze tussenkomsten voor deeltijdse bedienden wordt weergegeven, kan u op eenvoudig verzoek bekomen bij ons redactiesecretariaat.

METAALHANDEL EN KOETSWERK
In de Paritair Comités nr. 149/04 en 149/02 (koetswerk) geldt een andere berekeningswijze van de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingen met eigen vervoer. Meer info: 051/25.21.00

Bedienden P.C. 200

vanaf 1 februari 2023

Fietsvergoeding : vanaf 1 juli 2022 : 0,20 euro per effectief met de fiets afgelegde kilometer, met een maximum van 8 euro per werkdag (max. 40 km heen en terug, zijnde max. afstand  woonplaats-werkplaats  van  20  km).

Afstand in km

Openbaar vervoer

Eigen  (privé)vervoer

Trein

Andere dan trein

Alleen als brutojaarloon minder is dan 29.680 euro/jaar.

Bruto = exclusief toelagen van sociale aard, bijv. vakantiegeld, en exclusief reis- en representatiekosten 

(geldt vanaf 01/01/2023)

Gratis voor bediende als werkgever akkoord sluit met NMBS

Vanaf 1 juli 2020

enkele reis

werkgeversbijdrage per maand vanaf 1 februari 2023

per maand

werkgeversbijdrage per maand vanaf 1 februari 2023

1

21,00

-

2

23,00

-

3

34,00

25,00

21,25

4

36,80

28,00

23,00

5

40,00

30,00

25,00

6

42,40

32,00

26,50

7

44,80

34,00

28,00

8

48,00

36,00

30,00

9

50,40

37,00

31,50

10

52,80

39,00

33,00

11

55,20

41,00

34,50

12

57,60

43,00

36,00

13

60,80

45,00

38,00

14

63,20

47,00

39,50

15

65,60

49,00

41,00

16

68,00

50,00

42,50

17

70,40

53,00

44,00

18

73,60

55,00

46,00

19

76,00

57,00

47,50

20

78,40

58,00

49,00

21

80,80

60,00

50,50

22

83,20

62,00

52,00

23

86,40

64,00

54,00

24

88,80

66,00

55,50

25

91,20

68,00

57,00

26

93,60

70,00

58,50

27

96,00

71,00

60,00

28

98,40

74,00

61,50

29

101,60

76,00

63,50

30

104,00

77,00

65,00

31-33

108,00

81,00

67,50

34-36

114,40

85,00

71,50

37-39

120,80

90,00

75,50

40-42

127,20

95,00

79,50

43-45

132,80

99,00

83,00

46-48

139,20

104,00

87,00

49-51

145,60

109,00

91,00

52-54

150,40

112,00

94,00

55-57

154,40

115,00

96,50

58-60

159,20

118,00

99,50

61-65

164,80

123,00

103,00

66-70

172,80

128,00

108,00

71-75

180,00

134,00

112,50

76-80

187,20

139,00

117,00

81-85

195,20

145,00

122,00

86-90

202,40

151,00

126,50

91-95

209,60

156,00

131,00

96-100

217,60

162,00

136,00

101-105

224,80

167,00

140,50

106-110

232,00

173,00

145,00

111-115

239,20

179,00

149,50

116-120

247,20

184,00

154,50

121-125

254,40

190,00

159,00

126-130

261,60

195,00

163,50

131-135

269,60

200,00

168,50

136-140

276,80

206,00

173,00

141-145

284,00

211,00

177,50

146-150

294,40

219,00

184,00

Bedienden P.C. 209

Afstand in km Openbaar vervoer Ander vervoermiddel vanaf 1 januari 2022 Fiets vanaf 01/01/2022

Trein vanaf 01/07/2019

Enkele verplaatsing (heen)

indien brutoloon max. 5.500 euro/maand (vanaf 1 januari 2022)

heen- en terugreis (af te ronden naar hogere kilometer vanaf 500 meter)

heen- en terugweg in km

Afstand in km

bijdrage per maand Per arbeidsdag (tussenkomst wordt maandelijks betaald) per arbeidsdag
1 21,00 1,50 0,24
2 23,00 1,50 0,48
3 25,00 1,50 0,72
4 28,00 1,50 0,96
5 30,00 1,50 1,00
6 32,00 1,50 1,08
7 34,00 1,50 1,26
8 36,00 1,50 1,44
9 37,00 1,50 1,62
10 39,00 1,50 1,80
11 41,00 1,50 1,98
12 43,00 1,50 2,16
13 45,00 1,50 2.34
14 47,00 1,50 2,52
15 49,00 1,50 2,70
16 50,00 1,50 2,88
17 53,00 1,50 3,06
18 55,00 1,50 3,24
19 57,00 1,50 3,42
20 58,00 1,80 3,60
21 60,00 1,80 3,78
22 62,00 1,80 3,96
23 64,00 1,80 4,14
24 66,00 1,80 4,32
25 68,00 1,88 4,50
26 70,00 1,95 4,68
27 71,00 2,03 4,86
28 74,00 2,10 5,04
29 76,00 2,18 5,22
30 77,00 2,25 5,40
31 81,00 2,33 5,58
32 81,00 2,40 5,76
33 81,00 2,48 5,94
34 85,00 2,55 6,12
35 85,00 2,63 6,30
36 85,00 2,70 6,48
37 90,00 2,78 6,66
38 90,00 2,85 6,84
39 90,00 2,93 7,02
40 95,00 3,00 7,20
41 95,00 3,08
42 95,00 3,15
43 99,00 3,23
44 99,00 3,30
45 99,00 3,38
46 104,00 3,45
47 104,00 3,53
48 104,00 3,60
49 109,00 3,68
50 109,00 3,75
51 109,00 3,83
52 112,00 3,90
53 112,00 3,98
54 112,00 4,05
55 115,00 4,13
56 115,00 4,20
57 115,00 4,28
58 118,00 4,35
59 118,00 4,43
60 118,00 4,50
61 123,00 4,58
62 123,00 4,65
63 123,00 4,73
64 123,00 4,80
65 123,00 4,88
66 128,00 4,95
67 128,00 5,03
68 128,00 5,10
69 128,00 5,18
70 128,00 5,25
71 134,00 5,33
72 134,00 5,40
73 134,00 5,48
74 134,00 5,55
75 134,00 5,63
76 139,00 5,70
77 139,00 5,78
78 139,00 5,85
79 139,00 5,93
80 139,00 6,00
81 145,00 6,08
82 145,00 6,15
83 145,00 6,23
84 145,00 6,30
85 145,00 6,38
86 151,00 6,45
87 151,00 6,53
88 151,00 6,60
89 151,00 6,68
90 151,00 6,75
91 156,00 6,83
92 156,00 6,90
93 156,00 6,98
94 156,00 7,05
95 156,00 7,13
96 162,00 7,20
97 162,00 7,28
98 162,00 7,35
99 162,00 7,43
100 162,00 7,50

Arbeiders P.C. 111

vanaf 1 februari 2022

Afstand in km Privé vervoer (PC 111/1+2) Privé vervoer (monteerders) Openbaar vervoer
Dezelfde regeling als voor bedienden eigen vervoer (P.C. 111/3) P.C. 111/1+2+3 vanaf 1 juli 2019
ook wat betreft fietsvergoeding geldt ook voor fietsgebruik
Enkele reis zie tabel "bedienden P.C. 209" op deze webpagina Per week (te betalen per maand) Per maand
1 2,12 21,00
2 4,21 23,00
3 6,33 25,00
4 6,79 28,00
5 7,39 30,00
6 7,85 32,00
7 8,21 34,00
8 8,68 36,00
9 9,19 37,00
10 9,65 39,00
11 10,25 41,00
12 10,72 43,00
13 11,19 45,00
14 11,67 47,00
15 12,14 49,00
16 12,75 50,00
17 13,22 53,00
18 13,68 55,00
19 14,27 57,00
20 14,77 58,00
21 15,23 60,00
22 15,72 62,00
23 16,30 64,00
24 16,80 66,00
25 17,14 68,00
26 17,87 70,00
27 18,20 71,00
28 18,58 74,00
29 19,30 76,00
30 19,66 77,00
31-33 20,49 81,00
34-36 22,15 85,00
37-39 23,46 90,00
40-42 25,01 95,00
43-45 26,43 99,00
46-48 28,11 104,00
49-51 29,41 109,00
52-54 30,36 112,00
55-57 31,59 115,00
58-60 32,76 118,00
61-65 33,95 123,00
66-70 35,74 128,00
71-75 36,94 134,00
76-80 39,31 139,00
81-85 40,50 145,00
86-90 42,29 151,00
91-95 44,08 156,00
96-100 44,24 162,00

Minimumlonen voor bedienden Paritair Comité nr. 200 vanaf 1 januari 2023

De minimumlonen in het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (P.C. nr. 200) worden berekend op basis van beroepservaring. Alle beroepsprestaties in jaren en maanden als zelfstandige, bediende of ambtenaar komen in aanmerking voor de het bepalen van het aantal jaren beroepservaring.

Dit barema geldt strikt genomen enkel als uw bedienden ressorteren onder het P.C. nr. 200, zoals de bedienden in de bouwondernemingen. Maar in de praktijk wordt dit barema en indexatie-mechanisme op vrijwillige basis door heel wat andere bedrijven zoals architecten- en studiebureaus toegepast, omdat hun bedienden onder een paritair comité vallen waarin geen baremaschaal bestaat (in het P.C. nr. 336 bestaat alleen een minimum maandinkomen : 2.008,75 euro vanaf 1 december 2022 voor wie minstens twee jaar anciënniteit heeft).

De meeste bedienden in architectenbureaus (bijv. ontwerptekenaars, bedienden die instaan voor planning en opvolging) worden onder klasse D geplaatst. Secretariaatsmedewerkers meestal onder klasse C. Uitleg over de functieclassificatie en categorieën kan je gratis bekomen bij ons redactiesecretariaat.

Jaarlijkse premie : 307,94 EUR te betalen in de maand juni 2023.

Deze premie moet alleen toegekend worden aan voltijds tewerkgestelde bedienden die geen effectieve verhoging van het loon en/of andere gelijkwaardige voordelen in koopkracht toegekend kregen in de referentieperiode (1 juni 2022 – 31 mei 2023). Voor de bedienden die deeltijds werken en diegenen die in de loop van de referteperiode uit dienst traden (behalve omwille dringende reden) geldt een pro rata regeling.

Bedienden vanaf 1 jaar dienst in hetzelfde bedrijf/bureau

SCHAAL II vanaf 1 januari 2023 (bedienden vanaf 1 jaar dienst in hetzelfde bedrijf/bureau)

Ervaring

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

1 jaar

2.150,40

2.246,07

2.264,84

2.459,21

2 jaar

2.156,81

2.258,90

2.315,94

2.475,08

3 jaar

2.163,28

2.271,83

2.360,81

2.491,30

4 jaar

2.169,48

2.289,10

2.405,83

2.554,56

5 jaar

2.175,86

2.306,90

2.450,97

2.610,60

6 jaar

2.182,19

2.320,34

2.495,88

2.666,42

7 jaar

2.188,61

2.353,86

2.541,07

2.722,36

8 jaar

2.195,65

2.387,60

2.586,28

2.778,21

9 jaar

2.213,45

2.421,07

2.631,35

2.834,01

10 jaar

2.231,40

2.454,82

2.676,46

2.890,09

11 jaar

2.246,65

2.483,19

2.721,46

2.945,87

12 jaar

2.261,71

2.511,26

2.766,48

3.001,84

13 jaar

2.277,00

2.539,68

2.802,07

3.057,74

14 jaar

2.291,99

2.567,91

2.837,52

3.113,71

15 jaar

2.306,90

2.596,15

2.873,12

3.160,66

16 jaar

2.321,69

2.605,34

2.908,67

3.207,55

17 jaar

2.336,50

2.614,45

2.944,26

3.254,56

18 jaar

2.351,32

2.623,79

2.954,34

3.301,52

19 jaar

2.351,32

2.632,97

2.964,50

3.348,56

20 jaar

2.351,32

2.642,19

2.974,77

3.365,21

21 jaar

2.351,32

2.651,35

2.985,15

3.381,91

22 jaar

2.351,32

2.660,49

2.995,36

3.398,63

23 jaar

2.351,32

2.669,82

3.005,91

3.415,30

24 jaar

2.351,32

2.678,94

3.016,20

3.431,79

25 jaar

2.351,32

2.688,08

3.026,69

3.448,25

26 jaar

2.351,32

2.697,26

3.036,89

3.464,90

Bedienden in eerste dienstjaar

Schaal I van de maandelijkse minimumlonen vanaf 1 januari 2023 (Paritair Comite nr. 200) - bedienden in eerste dienstjaar

Ervaring

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

0 jaar

2.087,58

2.174,56

2.205,32

2.378,84

1 jaar

2.093,87

2.187,02

2.205,32

2.394,57

2 jaar

2.100,11

2.199,53

2.255,05

2.410,04

3 jaar

2.106,42

2.212,11

2.298,77

2.425,81

4 jaar

2.112,79

2.229,08

2.342,46

2.487,00

5 jaar

2.118,95

2.246,33

2.386,32

2.541,43

6 jaar

2.125,24

2.259,37

2.430,04

2.595,80

7 jaar

2.131,46

2.291,99

2.473,93

2.650,04

8 jaar

2.138,17

2.324,69

2.517,83

2.704,43

9 jaar

2.155,52

2.357,25

2.561,68

2.758,49

10 jaar

2.172,94

2.390,08

2.605,43

2.813,16

11 jaar

2.187,74

2.417,69

2.649,25

2.867,24

12 jaar

2.202,42

2.444,99

2.693,03

2.921,74

13 jaar

2.217,28

2.472,62

2.727,62

2.975,99

14 jaar

2.231,84

2.499,98

2.762,10

3.030,37

15 jaar

2.246,33

2.527,51

2.796,72

3.076,04

16 jaar

2.260,73

2.536,42

2.831,20

3.121,66

17 jaar

2.275,17

2.545,28

2.865,76

3.167,27

18 jaar

2.289,63

2.554,31

2.875,61

3.212,99

19 jaar

2.289,63

2.563,18

2.885,50

3.258,67

20 jaar

2.289,63

2.572,15

2.895,43

3.274,84

21 jaar

2.289,63

2.581,24

2.905,53

3.291,10

22 jaar

2.289,63

2.590,03

2.915,48

3.307,35

23 jaar

2.289,63

2.598,99

2.925,64

3.323,46

24 jaar

2.289,63

2.607,93

2.935,62

3.339,51

25 jaar

2.289,63

2.616,80

2.945,81

3.355,59

26 jaar

2.289,63

2.625,74

2.955,82

3.371,71

Minimumlonen P.C. 336 (vrije beroepen)

Dit minimumloon in het Paritair Comité 336 wordt berekend op basis van een 38 uren-week en werd op 1 december 2022 geïndexeerd met 2 %, na vier eerdere indexeringen in 2022. Deze indexering geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan deze nieuwe schaallonen.

Maandbedragen

Vanaf 20 jaar

Vanaf 22 jaar

Aantal dienstjaren

na 1 jaar

na 2 jaar

Vanaf 01/12/2022

1.989,81 €

2.008,75 €

01/11 – 30/11/2022

1.950,93 €

1.969,38 €

01/08 – 31/10/2022

1.912,68 €

1.930,91 €

01/06 – 31/07/2022

1.875,06 €

1.892,90  €

01/03 – 31/05/2022

1.838,32 €

1.855,83 €

Paritair Comité 209: bedienden metaalverwerkende nijverheid vanaf 1 januari 2023

Sinds 1 april 2014 is de anciënniteitsopbouw (progressie in functie van de beroepsloopbaan) in de weddeschalen afgeschaft door een CAO van 14 maart 2014.

Op verzoek van verschillende lidbedrijven van Vlamef berekenen wij nog de sectorale minimumlonen zoals die voordien van toepassing was op basis van de jaren ervaring. Dit in afwachting van een nog te sluiten CAO die een nieuw sectoraal minimumbarema zal invoeren op basis van de classificatie beschreven in een CAO van 31 maart 2014 met betrekking tot een sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema.

Uitleg over de functies onder de verschillende "trappen" in de onderstaande schalen : zie CAO nr. 122085/CO/209 van 31/03/2014 met vermelding "Functieclassificatie 209 update 2018". De volledige tekst kan u gratis per kerende bekomen op eenvoudige vraag aan : metaalinfo@adorka.be of 051/25.21.00.

Administratief personeel

Ervaring

TRAP 1

Categorie A1

TRAP 2

Categorie A2

TRAP 3

Categorie A3

TRAP 4

Categorie A4

0<1 jaar

2.135,50

2.160,75

2.381,57

2.547,69

1 jaar

2.135,50

2.160,75

2.381,57

2.547,69

2 jaar

2.135,50

2.160,75

2.381,57

2.547,69

3 jaar

2.135,50

2.201,63

2.381,57

2.547,69

4 jaar

2.154,48

2.241,75

2.381,57

2.547,69

5 jaar

2.179,97

2.282,32

2.437,80

2.547,69

6 jaar

2.204,50

2.322,44

2.494,67

2.547,69

7 jaar

2.229,31

2.363,63

2.552,52

2.607,94

8 jaar

2.254,47

2.404,05

2.606,37

2.668,33

9 jaar

2.279,30

2.444,83

2.663,02

2.728,42

10 jaar

2.304,32

2.485,21

2.719,05

2.789,12

11 jaar

2.514,07

2.772,57

2.849,39

12 jaar

2.566,09

2.831,43

2.909,51

13 jaar

2.887,30

2.969,90

14 jaar

2.943,50

3.030,43

15 jaar

3.090,67

16 jaar

3.150,48

Technisch personeel

Ervaring

Categorie B1

Categorie B2

Categorie B3

Categorie B4

Categorie B5

Categorie B6

Categorie B7

<1 jaar

2.135,50

2.135,50

2.160,75

2.216,17

2.381,57

2.400,50

2.547,69

1 jaar

2.135,50

2.135,50

2.160,75

2.216,17

2.381,57

2.400,50

2.547,69

2 jaar

2.135,50

2.135,50

2.160,75

2.216,17

2.381,57

2.400,50

2.547,69

3 jaar

2.135,50

2.135,50

2.203,99

2.265,78

2.381,57

2.400,50

2.547,69

4 jaar

2.154,48

2.157,77

2.241,75

2.316,19

2.381,57

2.400,50

2.547,69

5 jaar

2.179,97

2.192,57

2.282,32

2.354,08

2.437,80

2.456,82

2.547,69

6 jaar

2.204,50

2.227,69

2.322,44

2.415,64

2.494,67

2.513,47

2.547,69

7 jaar

2.229,31

2.263,14

2.363,63

2.465,73

2.550,17

2.570,15

2.607,94

8 jaar

2.254,47

2.298,12

2.404,05

2.515,66

2.606,37

2.626,98

2.668,33

9 jaar

2.279,30

2.332,73

2.444,83

2.565,79

2.663,02

2.683,63

2.728,42

10 jaar

2.304,32

2.368,34

2.485,21

2.615,56

2.719,05

2.739,95

2.789,12

11 jaar

2.403,28

2.525,80

2.665,83

2.774,93

2.796,48

2.849,39

12 jaar

2.438,27

2.566,09

2.715,65

2.831,43

2.853,28

2.909,51

13 jaar

2.887,30

2.909,95

2.958,17

14 jaar

2.943,50

2.967,50

3.030,43

15 jaar

3.090,67

16 jaar

3.150,48

Tekenaars

Ervaring

Categorie C1

Categorie C2

Categorie C3

Categorie C4

Categorie C5

<=2 jaar

2.135,50

2.216,17

2.547,69

2.695,04

3.026,69

3 jaar

2.135,50

2.265,78

2.547,69

2.695,04

3.026,69

4 jaar

2.157,77

2.316,19

2.547,69

2.695,04

3.026,69

5 jaar

2.192,57

2.365,85

2.547,69

2.695,04

3.026,69

6 jaar

2.227,69

2.415,64

2.547,69

2.695,04

3.026,69

7 jaar

2.263,14

2.465,73

2.607,94

2.695,04

3.026,69

8 jaar

2.298,12

2.515,66

2.668,33

2.758,99

3.026,69

9 jaar

2.332,73

2.577,51

2.740,14

2.822,86

3.026,69

10 jaar

2.368,34

2.615,56

2.789,12

2.887,02

3.098,78

11 jaar

2.403,28

2.665,83

2.849,39

2.950,82

3.170,90

12 jaar

2.438,27

2.715,65

2.909,51

3.014,68

3.243,35

13 jaar

2.969,90

3.078,98

3.316,04

14 jaar

3.030,43

3.142,99

3.388,05

15 jaar

3.090,67

3.206,64

3.460,45

16 jaar

3.150,48

3.271,13

3.532,41

17 jaar

3.335,30

3.601,32

18 jaar

3.677,44

19 jaar

3.749,24

Meestergasten

Ervaring

Categorie D1

Categorie D2

Categorie D3

≤ 9 jaar

2.289,83

2.695,04

2.916,33

10 jaar

2.341,65

2.758,99

2.985,63

11 jaar

2.395,34

2.822,86

3.055,28

12 jaar

2.445,13

2.887,02

3.124,59

13 jaar

2.496,63

2.950,82

3.193,72

14 jaar

2.548,28

3.014,68

3.263,62

15 jaar

2.600,28

3.078,98

3.333,22

16 jaar

2.651,96

3.142,99

3.403,02

17 jaar

2.703,88

3.206,64

3.472,17

18 jaar

2.755,28

3.271,13

3.541,45

19 jaar

2.806,76

3.335,30

3.611,20

Traceerders voor ketelwerk

Ervaring

Categorie E1

Categorie E2

≤ 6 jaar

2.547,69

2.676,77

7 jaar

2.607,94

2.676,77

8 jaar

2.668,33

2.739,95

9 jaar

2.728,42

2.792,25

10 jaar

2.789,12

2.867,20

11 jaar

2.849,39

2.930,71

12 jaar

2.909,51

2.994,06

13 jaar

2.969,90

3.057,60

14 jaar

3.030,43

3.121,44

15 jaar

3.090,67

3.184,80

16 jaar

3.150,48

3.248,50

17 jaar

3.325,05

Minimumuurlonen metaal, machine & elektrische bouw (P.C. 111) vanaf 1 september 2022

Het minimumloon is op basis van een 38 urenweek in de provincies :

Brabant (Vlaams en Waals) : 14,3188 euro/uur

Antwerpen : 14,3188 euro/uur

Limburg : 14,3188 euro/uur.

Oost-Vlaanderen

KLASSE

38 u./week

01 : Zeer licht repeter. productiearbeid onder sterk toezicht

14,4467 EUR

02 : Lichte repeterende productiearbeid onder toezicht

14,7573 EUR

03 : Zeer lichte, gevarieerde productiearbeid

14,9433 EUR

04 : Lichte gevarieerde productiearbeid

15,1916 EUR

05 : Minder lichte gevarieerde productiearbeid

15,4402 EUR

06 : Gespecialiseerde productiearbeid

15,8121 EUR

07 : Hooggespecialiseerde productiearbeid

16,1846 EUR

08 : Eenvoudige vakarbeid

16,6817 EUR

09 : Vakarbeid

17,0530 EUR

10 : Gespecialiseerde vakarbeid

17,4882 EUR

11 : Hooggespecialiseerde vakarbeid

17,9216 EUR

West-Vlaanderen

Voor het regionaal barema is de provincie van de exploitatiezetel bepalend.

KLASSE

38 u./week

01 : Zeer licht repeter. productiearbeid onder sterk toezicht

14,3839 EUR

02 : Lichte repeterende productiearbeid onder toezicht

14,6933 EUR

03 : Zeer lichte, gevarieerde productiearbeid

14,8778 EUR

04 : Lichte gevarieerde productiearbeid

15,1249 EUR

05 : Minder lichte gevarieerde productiearbeid

15,3726 EUR

06 : Gespecialiseerde productiearbeid

15,7437 EUR

07 : Hooggespecialiseerde productiearbeid

16,1137 EUR

08 : Eenvoudige vakarbeid

16,6078 EUR

09 : Vakarbeid

16,9774 EUR

10 : Gespecialiseerde vakarbeid

17,4108 EUR

11 : Hooggespecialiseerde vakarbeid

17,8432 EUR

P.C. 111/3: montage bruggen & metalen gebinten vanf 1 juli 2022

Categorie vanaf 18 jaar

Stelsel 37 u./week

Minimum basisloon (werk in atelier of verplaatsingstijd)

Maximum

basisloon

Minimum effectief loon (werken op werf)

Maximum

effectief loon

Klasse I : hulparbeider (arbeider in opleiding)

14,3948 €

14,9634 €

16,9889 €

17,6430 €

Klasse II :keur-hulparbeider

14,7175 €

15,2986 €

17,3485 €

18,0664 €

Klasse III : geoefende arbeider

15,1293 €

16,0412 €

17,8445 €

18,9338 €

Klasse IV : keurgeoefende werkman

15,4962 €

16,4766 €

18,2805 €

19,4626 €

Klasse V : specialist werkman

15,8436 €

16,8885 €

18,6962 €

19,9671 €

Klasse VI : geschoolde werkman

16,3756 €

17,1868 €

19,3375 €

20,2976 €

Klasse VII : keur-geschoolde

16,6463 €

17,6225 €

19,6723 €

20,8381 €

Klasse VIII : specialist geschoolde

17,0580 €

18,1389 €

20,1444 €

21,4511 €

Klasse IX : brigadier

17,1952 €

18,2601 €

20,3299 €

21,6211 €

Klasse X : meestergast

18,1792 €

19,3173 €

21,5281 €

22,8717 €

Premie voor nachtwerk (dit is van 20 uur tot 6 uur) : + 25 %.  Scheidingspremie (overnachten buiten woonplaats door werk) : 15,44 EUR/nacht.

Premie voor lastige werken : + 10 %.

“Lastige werken” zijn :

  • werken uitgevoerd aan gasgeneratoren en leidingen, gasovens in werking, stookoliereservoirs;
  • werkzaamheden uitgeoefend in abnormaal vochtige, stofferige, vettige en olieachtige plaatsen;
  • werkzaamheden waarbij de arbeiders blootstaan aan de invloed van vuur, water, gassen, zuren en bijtende stoffen.

Deze premie is alleen verschuldigd gedurende de tijd waarin de arbeiders voormelde werken uitvoeren.

Paritair Comité 149.02: arbeiders koetsbouw vanaf 01/02/2023

Vanaf 1 februari 2022 minimumuurloon (38 u./week) Spanning
Hulpwerkman 15,16 100
Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming) 15,92 105
Geoefende hulpwerkman 16,90 111,5
Geoefende hulpwerkman (na 6 maanden anciënniteit) 17,66 116,5
Geschoolde 2de klasse 18,57 122,5
Geschoolde 1ste klasse 19,71 130
Buiten categorie 21,22 140

Paritair Comité 149.04: arbeiders metaalhandel vanaf 01/02/2023

Categorie 38 u./week Spanning

A1. Hulpwerkman

15,49 €

100

A2. Hulpwerkman (vanaf 10 jaar dienst)

16,26 €

105

B. Geoefende

17,43 €

112,5

C. Geschoolde

19,36 €

125

D. Hoog geschoolde

20,45 €

132

E. Buiten categorie

21,69 €

140

Refertelonen metaalsectoren voor prijsherziening

Metaalbouw

Nationaal referteloon metaalbouw

(Fabriek en werkplaats)

aanbestedingen na 11-07-1981 (typebestek 101 van 1987) Vanaf

Loon

+ Sociale lasten

Referteloonkost

1-07-’22 (10 of meer arbeiders)

12,7392 €

91,55 %

24,4019 €

1-07-’22 (< 10 arbeiders)

89,57 %

24,1497 €

1-01-’22 (10 of meer arbeiders)

11,7803 €

91,55 %

22,5652 €

1-01-’22 (< 10 arbeiders)

89,57 %

22,3319 €

1-07-’21 (10 of meer arbeiders)

11,7334 €

91,55 %

22,4753 €

1-07-’21 (< 10 arbeiders)

89,57 %

22,2430 €

1-01-’21 (10 of meer arbeiders)

11,6414 €

91,56 %

22,3003 €

1-01-’21 (< 10 arbeiders)

89,58 %

22,0698 €

1-07-’20 (10 of meer arbeiders)

11,6414 €

91,50 %

22,2933 €

1-07-’20 (< 10 arbeiders)

89,52 %

22,0628 €

1-01-’20 (10 of meer arbeiders)

11,5250 €

91,51 %

22,0715 €

1-01-’20 (< 10 arbeiders)

89,53 %

21,8433 €

1-07-’19 (10 of meer arbeiders)

11,5250 €

91,41 %

22,0600 €

1-07-’19 (< 10 arbeiders)

89,43 %

21,8318 €

1-02-’19 (10 of meer arbeiders)

11,1816 €

91,42 %

21,4038 €

1-02-’19 (< 10 arbeiders)

89,44 %

21,1824 €

1-07-’18 (10 of meer arbeiders)

11,1816 €

91,18 %

21,3770 €

1-07-’18 (< 10 arbeiders)

89,20 %

21,1556 €

1-02-’18 (10 of meer arbeiders)

11,0229 €

91,19 %

21,0747 €

1-02-’18 (< 10 arbeiders)

89,21 %

20,8564 €

1-01-’18 (10 of meer arbeiders)

11,0229 €

91,14 %

21,0692 €

1-01-’18 (< 10 arbeiders)

89,16 %

20,8509 €

1-07-’17 (10 of meer arbeiders)

11,0229 €

92,36 %

21,2037 €

1-07-’17 (< 10 arbeiders)

90,39 %

20,9865 €

1-02-’17 (10 of meer arbeiders)

10,7237 €

92,37 %

20,6292 €

1-02-’17 (< 10 arbeiders)

90,40 %

20,4179 €

1-01-’17 (10 of meer arbeiders)

10,7237 €

92,23 %

20,6142 €

1-01-’17 (< 10 arbeiders)

90,26 %

20,4029 €

1-07-’16 (10 of meer arbeiders)

10,7237 €

92,23 %

20,6142 €

1-07-’16 (< 10 arbeiders)

90,28 %

20,4051 €

1-04-’16 (10 of meer arbeiders)

10,6302 €

92,23 %

20,4344 €

1-04-’16 (< 10 arbeiders)

90,28 %

20,2271 €

1-02-’16 (10 of meer arbeiders)

10,6302 €

93,37 %

20,5556 €

1-02-’16 (< 10 arbeiders)

91,43 %

20,3494 €

1-01-’16 (10 of meer arbeiders)

10,6302 €

93,34 %

20,5524 €

1-01-’16 (< 10 arbeiders)

91,40 %

20,3462 €

1-07-’15 (10 of meer arbeiders)

10,5742 €

93,45 %

20,4558 €

1-07-’15 (< 10 arbeiders)

91,52 %

20,2517 €

1-04-’15 (10 of meer arbeiders)

10,5541 €

93,45 %

20,4169 €

1-04-’15 (< 10 arbeiders)

91,52 %

20,2132 €

1-01-’15 (10 of meer arbeiders)

10,5541 €

93,64 %

20,4370 €

1-01-’15 (< 10 arbeiders)

91,72 %

20,2343 €

1-07-’14 (10 of meer arbeiders)

10,5541 €

93,69 %

20,4422 €

1-07-’14 (< 10 arbeiders)

91,84 %

20,2470 €

1-02-’14 (10 of meer arbeiders)

10,4985 €

93,69 %

20,3345 €

1-02-’14 (< 10 arbeiders)

91,84 %

20,1403 €

1-01-’14 (10 of meer arbeiders)

10,4985 €

93,58 %

20,3230 €

1-01-’14 (< 10 arbeiders)

91,73 %

20,1288 €

1-07-’13 (10 of meer arbeiders)

10,4985 €

93,23 %

20,2863 €

1-07-’13 (< 10 arbeiders)

91,32 %

20,0857 €

1-02-’13 (10 of meer arbeiders)

10,3546 €

93,23 %

20,0082 €

1-02-’13 (< 10 arbeiders)

91,32 %

19,8104 €

1-01-’13 (10 of meer arbeiders)

10,3546 €

93,10 %

19,9947 €

1-01-’13 (< 10 arbeiders)

91,19 %

19,7970 €

1-07-’12 (10 of meer arbeiders)

10,3546 €

92,99 %

19,9833 €

1-07-’12 (< 10 arbeiders)

91,04 %

19,7814 €

1-04-’12 (10 of meer arbeiders)

10,0765 €

92,99 %

19,4466 €

1-04-’12 (< 10 arbeiders)

91,04 %

19,2501 €

1-02-’12 (10 of meer arbeiders)

10,0464 €

92,84 %

19,3735 €

1-02-’12 (< 10 arbeiders)

90,89 %

19,1776 €

1-07-’11 (10 of meer arbeiders)

10,0464 €

92,37 %

19,3263 €

1-07-’11 (< 10 arbeiders)

90,42 %

19,1304 €

1-02-’11 (10 of meer arbeiders)

9,7547 €

92,37 %

18,7651 €

1-02-’11 (< 10 arbeiders)

90,42 %

18,5749 €

1-01-’11 (10 of meer arbeiders)

9,7547 €

92,12 %

18,7407 €

1-01-’11 (< 10 arbeiders)

90,17 %

18,5505 €

Referteloonkost per regio

Vanaf

(per uur in euro)

01-01-

2018

01-01-

2018

01-02-

2018

01-02-

2018

01-07-

2018

01-07-

2018

01-02-

2019

01-02-

2019

01-07-

2019

01-07-

2019

01-01-

2020

01-01-

2020

01-07-

2020

01-07-

2020

01-01-

2021

01-01-

2021

01-07-

2021

01-07-

2021

01-01-

2022

01-01-

2022

01-07-

2022

01-07-

2022

Aantal arbeiders®

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

Nationaal

20,8509

21,0692

20,8564

21,0747

21,1556

21,3770

21,1824

21,4038

21,8318

22,0600

21,8433

22,0715

22,0628

22,2933

22,0698

22,3003

22,2430

22,4753

22,3319

22,5652

24,1497

24,4019

Brabant

20,3152

20,5279

20,3206

20,5332

20,6122

20,8279

20,6384

20,8541

21,2711

21,4934

21,2823

21,5047

21,4961

21,7207

21,5029

21,7275

21,6716

21,8980

21,7583

21,9855

23,5294

23,7752

Limburg

21,5735

21,7993

21,5792

21,8050

21,8887

22,1178

21,9165

22,1456

22,5884

22,8245

22,6003

22,8364

22,8273

23,0658

22,8345

23,0730

23,0138

23,2542

23,1059

23,3473

24,9868

25,2478

Antwerpen

20,9856

21,2053

20,9911

21,2108

21,2924

21,5152

21,3194

21,5422

21,9731

22,2028

21,9847

22,2144

22,2057

22,4377

22,2127

22,4447

22,3871

22,6209

22,4766

22,7113

24,3061

24,5600

Oost-Vl., excl. Waasland

20,3585

20,5716

20,3639

20,5770

20,6561

20,8723

20,6823

20,8985

21,3164

21,5392

21,3276

21,5504

21,5420

21,7670

21,5488

21,7739

21,7179

21,9447

21,8047

22,0325

23,5797

23,8259

Waasland

19,7551

19,9619

19,7603

19,9671

20,0438

20,2536

20,0693

20,2790

20,6846

20,9008

20,6955

20,9117

20,9035

21,1219

20,9101

21,1285

21,0741

21,2942

21,1585

21,3795

22,8807

23,1197

Brugge

21,7833

22,0113

21,7890

22,0171

22,1016

22,3329

22,1296

22,3609

22,8081

23,0465

22,8202

23,0586

23,0494

23,2902

23,0567

23,2975

23,2377

23,4804

23,3306

23,5743

25,2297

25,4932

Roeselare-Tielt

21,2067

21,4287

21,2123

21,4343

21,5166

21,7418

21,5439

21,7690

22,2044

22,4365

22,2161

22,4482

22,4394

22,6738

22,4465

22,6809

22,6225

22,8588

22,7130

22,9502

24,5618

24,8184

Kortrijk

21,2207

21,4428

21,2263

21,4485

21,5308

21,7561

21,5581

21,7834

22,2190

22,4512

22,2307

22,4630

22,4541

22,6887

22,4612

22,6958

22,6375

22,8739

22,7281

22,9655

24,5781

24,8348

Oostende-Veurne-Diksmuide

19,8448

20,0525

19,8500

20,0577

20,1349

20,3456

20,1604

20,3711

20,7784

20,9956

20,7894

21,0065

20,9982

21,2176

21,0049

21,2243

21,1697

21,3908

21,2544

21,4764

22,9844

23,2245

Ieper

21,2177

21,4398

21,2233

21,4454

21,5277

21,7530

21,5551

21,7803

22,2160

22,4482

22,2277

22,4599

22,4511

22,6857

22,4582

22,6928

22,6345

22,8709

22,7251

22,9624

24,5749

24,8316

Bruggen en metalen gebinten (monteurs)

Referte-uurloonkost (S-waarden)

Het aangegeven loon is het gemiddelde van het minimum en maximumloon van de diverse gekwalificeerde arbeiders.

Vanaf

 gemiddeld loon

10 of meer arbeiders

minder dan 10 arbeiders

Sociale lasten

Loonkost/uur

Sociale lasten

Loonkost/uur

01/07/2022

op 18,6500

132,90 %

43,4359 €

130,76 %

43,0367 €

01/01/2022

op 17,2462

132,90 %

40,1665 €

130,76 %

39,7974 €

01/07/2021

op 17,1775

132,87 %

40,0013 €

130,73 %

39,6337 €

01/01/2021

op 17,0429

132,88 %

39,6895 €

130,74 %

39,3248 €

01/07/2020

op 17,0429

132,81 %

39,6776 €

130,67 %

39,3129 €

01/01/2020

op 16,8725

132,82 %

39,2826 €

130,68 %

38,9215 €

01/07/2019

op 16,8725

132,62 %

39,2488 €

130,48 %

38,8877 €

01/02/2019

op 16,3697

132,64 %

38,0825 €

130,50 %

37,7322 €

01/07/2018

op 16,3697

132,19 %

38,0088 €

130,05 %

37,6585 €

01/02/2018

op 16,1373

132,20 %

37,4708 €

130,06 %

37,1255 €

01/01/2018

op 16,1373

132,11 %

37,4563 €

129,97 %

37,1109 €

01/07/2017

op 16,1373

133,21 %

37,6338 €

131,08 %

37,2901 €

01/02/2017

op 15,6993

133,22 %

36,6139 €

131,09 %

36,2795 €

01/01/2017

op 15,6993

132,95 %

36,5715 €

130,82 %

36,2371 €

01/07/2016

op 15,6993

132,95 %

36,5715 €

130,83 %

36,2387 €

01/04/2016

op 15,5624

132,95 %

36,2526 €

130,83 %

35,9227 €

01/02/2016

op 15,5624

133,95 %

36,4082 €

131,86 %

36,0830 €

01/01/2016

op 15,5624

133,90 %

36,4005 €

131,81 %

36,0752 €

01/07/2015

op 15,4924

134,06 %

36,2615 €

131,98 %

35,9393 €

01/04/2015

op 15,4630

134,06 %

36,1927 €

131,98 %

35,8711 €

01/01/2015

op 15,4630

134,27 %

36,2252 €

132,18 %

35,9020 €

01/07/2014

op 15,4630

134,37 %

36,2406 €

131,98 %

35,8711 €

01/02/2014

op 15,3815

134,37 %

36,0496 €

131,98 %

35,6820 €

01/01/2014

op 15,3815

134,11 %

36,0096 €

131,72 %

35,6420 €

01/07/2013

op 15,3815

133,63 %

35,9358 €

130,56 %

35,4636 €

01/02/2013

op 15,1706

133,63 %

35,4431 €

130,56 %

34,9773 €

01/01/2013

op 15,1706 €

133,02 %

35,3505 €

129,95 %

34,8848 €

01/07/2012

op 15,1706 €

132,98 %

35,3445 €

129,74 %

34,8529 €

01/04/2012

op 14,7631 €

132,98 %

34,3951 €

129,74 %

33,9167 €

01/02/2012

op 14,7190 €

132,81 %

34,2673 €

129,56 %

33,7889 €

01/01/2012

op 14,7190 €

130,32 %

33,9008 €

127,07 %

33,4224 €

01/07/2011

op 14,7190 €

130,13 %

33,8728 €

127,09 %

33,4254 €

01/02/2011

op 14,2916 €

130,13 %

32,8893 €

127,09 %

32,4548 €

01/01/2011

op 14,2916 €

127,97 %

32,5806 €

124,29 %

32,0546 €

01/07/2010

op 14,2916 €

127,52 %

32,5162 €

125,23 %

32,2176 €

01/01/2010

op 14,0944 €

127,52 %

32,0676 €

125,23 %

31,7730 €

01/07/2009

op 14,0944 €

127,45 %

32,0577 €

125,16 %

31,7350 €