Lonen

Verplaatsingsvergoeding werknemers
Minimumlonen voor bedienden Paritair Comité nr. 200
Paritair Comité 209: bedienden metaalverwerkende nijverheid
Minimumuurlonen metaal, machine & elektrische bouw (P.C. 111)
P.C. 111/3: montage bruggen & metalen gebinten
Paritair Comité 149.02: arbeiders koetsbouw
Paritair Comité 149.04: arbeiders metaalhandel
Refertelonen metaalsectoren

Verplaatsingsvergoeding werknemers

De tijd die nodig is om zich van de verblijfplaats naar de arbeidsplaats te begeven wordt niet als arbeidstijd beschouwd, omdat de werkgever in die periode nog niet bevoegd is om leiding te geven aan zijn werknemer. Daarentegen wordt elke verplaatsing vanaf de gewone arbeidsplaats naar een andere plaats, in opdracht van de werkgever, wél als arbeidstijd beschouwd!

Voor verplaatsing met de eigen wagen door een werknemer tijdens de uitvoering en in het kader van de arbeidsovereenkomst bedraagt de kilometervergoeding 0,3653 euro per kilometer vanaf 1 juli 2019. Dit bedrag is echter niet wettelijk verplicht vastgelegd, maar dient als “referteprijs” opgevat te worden. De terugbetaling is ook niet belastbaar in hoofde van de werknemer en tevens vrijgesteld van R.S.Z. indien het bedrag niet meer bedraagt dan de jaarlijks vastgestelde forfaitaire kilometervergoeding en voor zover het aantal kilometers 24.000 per jaar niet overschrijdt.

LOONGRENZEN
De loongrens voor de tussenkomt in de vervoerkosten is afgeschaft voor wat betreft het openbaar vervoer. In de privé-vervoerskosten voor de bedienden in het paritair comité nr. 209 geldt er wel nog een loonplafond: 4096,61 euro (sinds 1 januari 2015). Deze grens werd opgeheven voor de provincie Limburg.

AFRONDING
De afstanden heen en terug worden berekend door afronding naar boven indien de kilometerschijf meer dan 500 meter overschrijdt, Zoniet wordt afgerond naar de lagere kilometer.

DEELTIJDSE BEDIENDEN
Voor hen zijn uiteraard andere werkgeversbijdragen in de verplaatsingskosten van toepassing, Een tabel, waarin deze tussenkomsten voor deeltijdse bedienden wordt weergegeven, kan u op eenvoudig verzoek bekomen bij ons redactiesecretariaat.

METAALHANDEL EN KOETSWERK
In de Paritair Comités nr. 149/04 en 149/02 (koetswerk) geldt een andere berekeningswijze van de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingen met eigen vervoer. Meer info: 051/25.21.00

Bedienden P.C. 200

BEDIENDEN P.C. nr. 200 - Vanaf 1 juli 2019

Afstand in km Openbaar vervoer Eigen vervoer
  Trein Andere dan trein alleen als brutoloon jaarloon
  Gratis voor bediende als werkgever akkoord sluit met NMBS Vanaf 1 juli 2019 minder is dan 27.750 euro/jaar (geldt vanaf 01/01/2018)
enkele reis per maand per maand bijdrage per maand
1      
2      
3 29,00 25,00 18,00
4 31,50 28,00 19,75
5 34,00 30,00 21,25
6 36,00 32,00 22,50
7 38,50 34,00 24,00
8 41,00 36,00 25,50
9 42,50 37,00 26,50
10 45,00 39,00 28,00
11 47,00 41,00 29,50
12 49,50 43,00 31,00
13 51,00 45,00 32,00
14 54,00 47,00 33,50
15 56,00 49,00 35,00
16 58,00 50,00 36,00
17 60,00 53,00 37,50
18 62,00 55,00 39,00
19 65,00 57,00 40,50
20 66,00 58,00 41,50
21 69,00 60,00 43,00
22 71,00 62,00 44,50
23 73,00 64,00 45.50
24 75,00 66,00 47,00
25 78,00 68,00 48,50
26 80,00 70,00 50,00
27 82,00 71,00 51,00
28 84,00 74,00 52,50
29 86,00 76,00 54,00
30 88,00 77,00 55,00
31-33 92,00 81,00 57,50
34-36 98,00 85,00 61,00
37-39 102,00 90,00 64,00
40-42 108,00 95,00 67,50
43-45 114,00 99,00 71,00
46-48 118,00 104,00 74,00
49-51 124,00 109,00 77,50
52-54 128,00 112,00 80,00
55-57 131,00 115,00 82,00
58-60 135,00 118,00 84,50
61-65 141,00 123,00 88,00
66-70 146,00 128,00 91,50
71-75 153,00 134,00 95,50
76-80 159,00 139,00 99,50
81-85 166,00 145,00 103,50
86-90 172,00 151,00 107,50
91-95 178,00 156,00 111,50
96-100 185,00 162,00 115,50
101-105 191,00 167,00 119,50
106-110 198,00 173,00 123,50
111-115 204,00 179,00 127,50
116-120 210,00 184,00 131,50
121-125 217,00 190,00 135,50
126-130 223,00 195,00 139,50
131-135 229,00 200,00 143,00
136-140 235,00 206,00 147,00
141-145 242,00 211,00 151,00
146-150 250,00 219,00 156,50

 

Bedienden P.C. 209

BEDIENDEN P.C. nr. 209 - Vanaf 1 februari 2019

Afstand in km Openbaar vervoer Eigen vervoer Fiets
 

Trein

vanaf 01/07/2019

indien brutoloon max. 4.629,05 euro/maand, tenzij in Limburg

- vanaf 01/01/2020 : 4960-euro/maand.

 

 

Afstand in km

bijdrage per maand Per maand per maand
1 21,00 16,21 16,49
2 23,00 16,21 18,44
3 25,00 16,21 20,06
4 28,00 17,43 21,92
5 30,00 18,84 23,53
6 32,00    
7 34,00    
8 36,00    
9 37,00    
10 39,00    
11 41,00    
12 43,00    
13 45,00    
14 47,00    
15 49,00    
16 50,00    
17 53,00    
18 55,00    
19 57,00    
20 58,00    
21 60,00    
22 62,00    
23 64,00    
24 66,00    
25 68,00    
26 70,00    
27 71,00    
28 74,00    
29 76,00    
30 77,00    
31-33 81,00    
34-36 85,00    
37-39 90,00    
40-42 95,00    
43-45 99,00    
46-48 104,00    
49-51 109,00    
52-54 112,00    
55-57 115,00    
58-60 118,00    
61-65 123,00    
66-70 128,00    
71-75 134,00    
76-80 139,00    
81-85 145,00    
86-90 151,00    
91-95 156,00    
96-100 162,00    

 

Arbeiders P.C. 111

ARBEIDERS - P.C. nr.111 - Vanaf 1 februari 2019

Afstand in km Prive Prive (monteerders) Openbaar
  vervoer (PC 111/1+2) vervoer (P.C. 111/3) vervoer
  ook fiets ook fiets  
Enkele reis Weekbijdrage heen en terug Per week Per week
1 1,61 2,05 5,50
2 3,21 4,08 6,10
3 4,83 6,12 6,70

 

Minimumlonen voor bedienden Paritair Comité nr. 200

Bedienden vanaf 1 jaar dienst in hetzelfde bedrijf/bureau

SCHAAL II vanaf 1 september 2019 (bedienden vanaf 1 jaar dienst in hetzelfde bedrijf/bureau)

Bedienden in eerste dienstjaar

Schaal I van de maandelijkse minimumlonen vanaf 1 september 2019 (Paritair Comite nr. 200) - bedienden in eerste dienstjaar

Paritair Comité 209: bedienden metaalverwerkende nijverheid

Administratief personeel

Technisch personeel

Tekenaars

Meestergasten

Traceerders voor ketelwerk

Minimumuurlonen metaal, machine & elektrische bouw (P.C. 111)

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

P.C. 111/3: montage bruggen & metalen gebinten

Paritair Comité 149.02: arbeiders koetsbouw

Paritair Comité 149.04: arbeiders metaalhandel

Refertelonen metaalsectoren

Metaalbouw

Referteloonkost per regio

Vanaf 01-01-2015 01-01-2015 01-04-2015 01-04-2015 01-07-2015 01-07-2015 01-01-2016 01-01-2016 01-02-2016 01-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 01-07-2016 01-07-2016
Aantal arbeiders <10 10+ <10 10+ <10 10+ <10 10+ <10 10+ <10 10+ <10 10+
Nationaal
Brabant
Limburg
Antwerpen
Oost-Vl., excl. Waasland
Waasland
Brugge
Roeselare-Tielt
Kortrijk
Oostende-Veurne-Diksmuide
Ieper

Bruggen en metalen gebinten (monteurs)