Lonen

Verplaatsingsvergoeding werknemers
Minimumlonen voor bedienden Paritair Comité nr. 200
Paritair Comité 209: bedienden metaalverwerkende nijverheid vanaf 1 juli 2019
Minimumuurlonen metaal, machine & elektrische bouw (P.C. 111) vanaf 1 juli 2019
P.C. 111/3: montage bruggen & metalen gebinten vanf 1 juli 2019
Paritair Comité 149.02: arbeiders koetsbouw vanaf 01/02/2020
Paritair Comité 149.04: arbeiders metaalhandel vanaf 01/02/2020
Refertelonen metaalsectoren

Verplaatsingsvergoeding werknemers

De tijd die nodig is om zich van de verblijfplaats naar de arbeidsplaats te begeven wordt niet als arbeidstijd beschouwd, omdat de werkgever in die periode nog niet bevoegd is om leiding te geven aan zijn werknemer. Daarentegen wordt elke verplaatsing vanaf de gewone arbeidsplaats naar een andere plaats, in opdracht van de werkgever, wél als arbeidstijd beschouwd!

Voor verplaatsing met de eigen wagen door een werknemer tijdens de uitvoering en in het kader van de arbeidsovereenkomst bedraagt de kilometervergoeding 0,3653 euro per kilometer vanaf 1 juli 2019. Dit bedrag is echter niet wettelijk verplicht vastgelegd, maar dient als “referteprijs” opgevat te worden. De terugbetaling is ook niet belastbaar in hoofde van de werknemer en tevens vrijgesteld van R.S.Z. indien het bedrag niet meer bedraagt dan de jaarlijks vastgestelde forfaitaire kilometervergoeding en voor zover het aantal kilometers 24.000 per jaar niet overschrijdt.

LOONGRENZEN
De loongrens voor de tussenkomt in de vervoerkosten is afgeschaft voor wat betreft het openbaar vervoer. In de privé-vervoerskosten voor de bedienden in het paritair comité nr. 209 (bedienden metaalnijverheid) geldt er wel nog een loonplafond: 4.629,05 euro (sinds 1 juli 2019). Deze grens werd opgeheven voor de provincie Limburg.

AFRONDING
De afstanden heen en terug worden berekend door afronding naar boven indien de kilometerschijf meer dan 500 meter overschrijdt, Zoniet wordt afgerond naar de lagere kilometer.

DEELTIJDSE BEDIENDEN
Voor hen zijn uiteraard andere werkgeversbijdragen in de verplaatsingskosten van toepassing, Een tabel, waarin deze tussenkomsten voor deeltijdse bedienden wordt weergegeven, kan u op eenvoudig verzoek bekomen bij ons redactiesecretariaat.

METAALHANDEL EN KOETSWERK
In de Paritair Comités nr. 149/04 en 149/02 (koetswerk) geldt een andere berekeningswijze van de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingen met eigen vervoer. Meer info: 051/25.21.00

Bedienden P.C. 200

BEDIENDEN P.C. nr. 200 - Vanaf 1 februari 2020

Afstand in km Openbaar vervoer Eigen vervoer
Trein Andere dan trein alleen als brutojaarloon
Gratis voor bediende als werkgever akkoord sluit met NMBS Vanaf 1 juli 2019 minder is dan 27.750 euro/jaar (geldt vanaf 01/01/2018)
enkele reis werkgeversbijdrage per maand vanaf 1 februari 2020 per maand bijdrage per maand vanaf 1 februari 2020
1 24,50
2 27,00
3 29,50 25,00 18,50
4 32,50 28,00 20,25
5 35,00 30,00 21,75
6 37,00 32,00 23,25
7 39,50 34,00 24,75
8 41,50 36,00 26,00
9 44,00 37,00 27,50
10 46,50 39,00 29,00
11 49,00 41,00 30,50
12 50,50 43,00 31,50
13 53,00 45,00 33,00
14 55,00 47,00 34,50
15 57,50 49,00 36,00
16 60,00 50,00 37,50
17 61,50 53,00 38,50
18 64,00 55,00 40,00
19 66,50 57,00 41,50
20 69,00 58,00 43,00
21 70,50 60,00 44,00
22 73,00 62,00 45,50
23 75,00 64,00 47.00
24 77,50 66,00 48,50
25 80,00 68,00 50,00
26 81,50 70,00 51,00
27 84,00 71,00 52,50
28 86,50 74,00 54,00
29 89,00 76,00 55,50
30 91,00 77,00 57,00
31-33 94,50 81,00 59,00
34-36 100,00 85,00 62,50
37-39 105,50 90,00 66,00
40-42 111,00 95,00 69,50
43-45 117,00 99,00 73,00
46-48 122,50 104,00 76,50
49-51 127,00 109,00 79,50
52-54 131,00 112,00 82,00
55-57 135,00 115,00 84,50
58-60 139,00 118,00 87,00
61-65 145,00 123,00 90,50
66-70 151,00 128,00 94,50
71-75 157,50 134,00 98,50
76-80 164,00 139,00 102,50
81-85 170,50 145,00 106,50
86-90 177,00 151,00 110,50
91-95 183,00 156,00 114,50
96-100 190,50 162,00 119,00
101-105 197,00 167,00 123,00
106-110 203,00 173,00 127,00
111-115 209,50 179,00 131,00
116-120 216,00 184,00 135,00
121-125 222,50 190,00 139,00
126-130 229,50 195,00 143,50
131-135 236,00 200,00 147,50
136-140 242,50 206,00 151,50
141-145 249,00 211,00 155,50
146-150 257,50 219,00 161,00

Bedienden P.C. 209

BEDIENDEN P.C. nr. 209 - Vanaf 1 januari 2020

Afstand in km Openbaar vervoer Ander vervoermiddel vanaf 1 januari 2020 Fiets vanaf 01/01/2020

Enkele verplaatsing

(heen)

Trein

vanaf 01/07/2019

indien brutoloon max. 4.960 euro/maand (wordt elk jaar geïndexeerd op 1 juli)

heen- en terugreis (af te ronden naar hogere kilomter vanaf 500 meter)

heen- en terugreis

Afstand in km

bijdrage per maand Per arbeidsdag (tussenkomst wordt maandelijks betaald) per arbeidsdag
1 21,00 1,50 0,24
2 23,00 1,50 0,48
3 25,00 1,50 0,72
4 28,00 1,50 0,96
5 30,00 1,50 1,00
6 32,00 1,50 1,00
7 34,00 1,50 1,05
8 36,00 1,50 1,20
9 37,00 1,50 1,35
10 39,00 1,50 1,50
11 41,00 1,50 1,65
12 43,00 1,50 1,80
13 45,00 1,50 1,95
14 47,00 1,50 2,10
15 49,00 1,50 2,25
16 50,00 1,50 2,40
17 53,00 1,50 2,55
18 55,00 1,50 2,70
19 57,00 1,50 2,85
20 58,00 1,50 3,00
21 60,00 1,80 3,15
22 62,00 1,80 3,30
23 64,00 1,80 3,45
24 66,00 1,80 3,60
25 68,00 1,80 3,75
26 70,00 1,80 3,90
27 71,00 1,80 4,05
28 74,00 1,80 4,20
29 76,00 1,80 4,35
30 77,00 1,80 4,50
31 81,00 1,86 4,65
32 81,00 1,92 4,80
33 81,00 1,98 4,95
34 85,00 2,04 5,10
35 85,00 2,10 5,25
36 85,00 2,16 5,40
37 90,00 2,22 5,55
38 90,00 2,28 5,70
39 90,00 2,34 5,85
40 95,00 2,40 6,00
41 95,00 2,46
42 95,00 2,52
43 99,00 2,58
44 99,00 2,64
45 99,00 2,70
46 104,00 2,76
47 104,00 2,82
48 104,00 2,88
49 109,00 2,94
50 109,00 3,00
51 109,00 3,06
52 112,00 3,12
53 112,00 3,18
54 112,00 3,24
55 115,00 3,30
56 115,00 3,36
57 115,00 3,42
58 118,00 3,48
59 118,00 3,54
60 118,00 3,60
61 123,00 3,66
62 123,00 3,72
63 123,00 3,78
64 123,00 3,84
65 123,00 3,90
66 128,00 3,96
67 128,00 4,02
68 128,00 4,08
69 128,00 4,14
70 128,00 4,20
71 134,00 4,26
72 134,00 4,32
73 134,00 4,38
74 134,00 4,44
75 134,00 4,50
76 139,00 4,56
77 139,00 4,62
78 139,00 4,68
79 139,00 4,74
80 139,00 4,80
81 145,00 4,86
82 145,00 4,92
83 145,00 4,98
84 145,00 5,04
85 145,00 5,10
86 151,00 5,16
87 151,00 5,22
88 151,00 5,28
89 151,00 5,34
90 151,00 5,40
91 156,00 5,46
92 156,00 5,52
93 156,00 5,58
94 156,00 5,64
95 156,00 5,70
96 162,00 5,76
97 162,00 5,82
98 162,00 5,88
99 162,00 5,94
100 162,00 6,00

Arbeiders P.C. 111

ARBEIDERS - P.C. nr.111 - Vanaf 1 februari 2020

Afstand in km Privé vervoer (PC 111/1+2) Privé vervoer (monteerders) Openbaar vervoer
Dezelfde regeling als voor bedienden eigen vervoer (P.C. 111/3) P.C. 111/1+2+3
ook wat betreft fietsvergoeding geldt ook voor fietsgebruik Vanaf 1 juli 2019
Enkele reis zie tabel "bedienden P.C. 209" op deze webpagina Per week (te betalen per maand) Per maand
1 2,09 21,00
2 4,15 23,00
3 6,24 25,00
4 6,69 28,00
5 7,29 30,00
6 7,74 32,00
7 8,10 34,00
8 8,56 36,00
9 9,06 37,00
10 9,51 39,00
11 10,11 41,00
12 10,57 43,00
13 11,04 45,00
14 11,50 47,00
15 11,97 49,00
16 12,57 50,00
17 13,04 53,00
18 13,49 55,00
19 14,07 57,00
20 14,56 58,00
21 15,02 60,00
22 15,50 62,00
23 16,08 64,00
24 16,56 66,00
25 16,90 68,00
26 17,62 70,00
27 17,95 71,00
28 18,32 74,00
29 19,03 76,00
30 19,38 77,00
31-33 20,21 81,00
34-36 21,84 85,00
37-39 23,14 90,00
40-42 24,66 95,00
43-45 26,06 99,00
46-48 27,72 104,00
49-51 29,00 109,00
52-54 29,94 112,00
55-57 31,15 115,00
58-60 32,30 118,00
61-65 33,47 123,00
66-70 35,24 128,00
71-75 36,42 134,00
76-80 38,76 139,00

Minimumlonen voor bedienden Paritair Comité nr. 200

De minimumlonen in het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (P.C. nr. 200) worden berekend op basis van beroepservaring. Alle beroepsprestaties in jaren en maanden als zelfstandige, bediende of ambtenaar komen in aanmerking voor de het bepalen van het aantal jaren beroepservaring.

 

De meeste bedienden in architectenbureaus (bijv. ontwerptekenaars, bedienden die instaan voor planning en opvolging) worden onder klasse D geplaatst. Secretariaatsmedewerkers meestal onder klasse C. Uitleg over de functieclassificatie en categorieën kan je gratis bekomen bij ons redactiesecretariaat.

 

Dit barema geldt strikt genomen enkel als uw bedienden ressorteren onder het P.C. nr. 200, zoals de bedienden in de bouwondernemingen. Maar in de praktijk wordt dit barema en indexatie-mechanisme op vrijwillige basis door heel wat andere bedrijven zoals architecten- en studiebureaus toegepast, omdat hun bedienden onder een paritair comité vallen waarin geen baremaschaal bestaat (in het P.C. nr. 336 bestaat alleen een minimum maandinkomen – zie gedrukte Arch-Index nr. 114, juni 2019)

Bedienden vanaf 1 jaar dienst in hetzelfde bedrijf/bureau

SCHAAL II vanaf 1 september 2019 (bedienden vanaf 1 jaar dienst in hetzelfde bedrijf/bureau)

Ervaring

A

B

C

D

1 jaar

1.829,38

1.910,77

1.926,76

2.092,10

2 jaar

1.834,84

1.921,70

1.970,22

2.105,62

3 jaar

1.840,36

1.932,69

2.008,39

2.119,39

4 jaar

1.845,63

1.947,38

2.046,69

2.173,21

5 jaar

1.851,05

1.962,53

2.085,09

2.220,89

6 jaar

1.856,43

1.973,97

2.123,30

2.268,38

7 jaar

1.861,89

2.002,48

2.161,74

2.315,96

8 jaar

1.867,89

2.031,18

2.200,20

2.363,49

9 jaar

1.883,04

2.059,66

2.238,55

2.410,95

10 jaar

1.898,29

2.088,37

2.276,92

2.458,66

11 jaar

1.911,28

2.112,51

2.315,21

2.506,12

12 jaar

1.924,09

2.136,38

2.353,50

2.553,74

13 jaar

1.937,09

2.160,57

2.383,78

2.601,29

14 jaar

1.949,84

2.184,58

2.413,93

2.648,90

15 jaar

1.962,53

2.208,60

2.444,22

2.688,85

16 jaar

1.975,12

2.216,42

2.474,47

2.728,73

17 jaar

1.987,72

2.224,17

2.504,74

2.768,72

18 jaar

2.000,32

2.232,11

2.513,32

2.808,67

19 jaar

2.000,32

2.239,92

2.521,96

2.848,69

20 jaar

2.000,32

2.247,78

2.530,70

2.862,87

21 jaar

2.000,32

2.255,56

2.539,53

2.877,06

22 jaar

2.000,32

2.263,34

2.548,22

2.891,28

23 jaar

2.000,32

2.271,28

2.557,19

2.905,47

24 jaar

2.000,32

2.279,03

2.565,95

2.919,50

25 jaar

2.000,32

2.286,81

2.574,86

2.933,50

26 jaar

2.000,32

2.294,61

2.583,55

2.947,66

Bedienden in eerste dienstjaar

Schaal I van de maandelijkse minimumlonen vanaf 1 september 2019 (Paritair Comite nr. 200) - bedienden in eerste dienstjaar

Ervaring

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

0 jaar

1.775,94

1.849,94

1.876,10

2.023,73

1 jaar

1.781,30

1.860,55

1.876,10

2.037,11

2 jaar

1.786,61

1.871,18

1.918,41

2.050,27

3 jaar

1.791,98

1.881,89

1.955,61

2.063,69

4 jaar

1.797,39

1.896,32

1.992,78

2.115,75

5 jaar

1.802,64

1.911,00

2.030,10

2.162,05

6 jaar

1.807,99

1.922,09

2.067,29

2.208,29

7 jaar

1.813,28

1.949,84

2.104,62

2.254,43

8 jaar

1.818,99

1.977,67

2.141,97

2.300,72

9 jaar

1.833,75

2.005,37

2.179,28

2.346,72

10 jaar

1.848,57

2.033,28

2.216,49

2.393,21

11 jaar

1.861,16

2.056,78

2.253,78

2.439,23

12 jaar

1.873,64

2.080,00

2.291,02

2.485,59

13 jaar

1.886,29

2.103,51

2.320,46

2.531,75

14 jaar

1.898,68

2.126,78

2.349,79

2.578,01

15 jaar

1.911,00

2.150,22

2.379,24

2.616,86

16 jaar

1.923,25

2.157,80

2.408,57

2.655,66

17 jaar

1.935,55

2.165,32

2.437,97

2.694,46

18 jaar

1.947,84

2.173,01

2.446,34

2.733,36

19 jaar

1.947,84

2.180,56

2.454,76

2.772,22

20 jaar

1.947,84

2.188,18

2.463,20

2.785,97

21 jaar

1.947,84

2.195,91

2.471,80

2.799,81

22 jaar

1.947,84

2.203,39

2.480,26

2.813,64

23 jaar

1.947,84

2.211,02

2.488,91

2.827,34

24 jaar

1.947,84

2.218,61

2.497,39

2.840,99

25 jaar

1.947,84

2.226,17

2.506,06

2.854,67

26 jaar

1.947,84

2.233,78

2.514,57

2.868,38

Paritair Comité 209: bedienden metaalverwerkende nijverheid vanaf 1 juli 2019

Sinds 1 april 2014 is de anciënniteitsopbouw (progressie in functie van de beroepsloopbaan) in de weddeschalen afgeschaft door een CAO van 14 maart 2014.

Op verzoek van verschillende lidbedrijven van Vlamef berekenen wij nog de sectorale minimumlonen zoals die voordien van toepassing was op basis van de jaren ervaring. Dit in afwachting van een nog te sluiten CAO die een nieuw sectoraal minimumbarema zal invoeren op basis van de classificatie beschreven in een CAO van 31 maart 2014 met betrekking tot een sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema.

Uitleg over de functies onder de verschillende "trappen" in de onderstaande schalen vindt u vanaf blz. 13 in dit document :

http://www.werk.belgie.be/CAO/209/209-2014-004027.pdf

 

 

Administratief personeel

Ervaring

TRAP 1

Categorie A1

TRAP 2

Categorie A2

TRAP 3

Categorie A3

TRAP 4

Categorie A4

0 1.788,45      
1 jaar 1.810,20      
2 jaar 1.831,37 1.954,80    
3 jaar 1.853,11 1.991,79    
4 jaar 1.874,56 2.028,08 2.154,58  
5 jaar 1.896,75 2.064,78 2.205,44  
6 jaar 1.918,08 2.101,08 2.256,90 2.304,86
7 jaar 1.939,67 2.138,34 2.309,23 2.359,37
8 jaar 1.961,57 2.174,91 2.357,95 2.414,00
9 jaar 1.983,16 2.211,81 2.409,20 2.468,36
10 jaar 2.004,94 2.248,33 2.459,89 2.523,28
11 jaar   2.274,44 2.508,31 2.577,81
12 jaar   2.321,50 2.561,55 2.632,20
13 jaar     2.612,10 2.686,83
14 jaar     2.662,94 2.741,59
15 jaar       2.796,09
16 jaar       2.850,20

Technisch personeel

Minimumbarema

Ervaring

Trap 1

Categorie B1

Trap 2

Categorie B2

Trap 3

Categorie B3

Trap 4

Categorie B4

Trap 5

Categorie B5

Trap 6

Categorie B6

Trap 7

Categorie B7

0<1 jaar

1.788,45

 

 

 

 

 

 

1 jaar

1.810,20

 

 

 

 

 

 

2 jaar

1.831,37

1.888,12

1.954,80

2.004,94

 

 

 

3 jaar

1.853,11

1.920,04

1.993,92

2.049,82

 

 

 

4 jaar

1.874,56

1.952,11

2.028,08

2.095,43

2.154,58

2.171,70

 

5 jaar

1.896,75

1.983,59

2.064,78

2.129,70

2.205,44

2.222,65

 

6 jaar

1.918,08

2.015,36

2.101,08

2.185,40

2.256,90

2.273,90

2.304,86

7 jaar

1.939,67

2.047,43

2.138,34

2.230,72

2.307,11

2.325,18

2.359,37

8 jaar

1.961,57

2.079,08

2.174,91

2.275,88

2.357,95

2.376,60

2.414,00

9 jaar

1.983,16

2.110,39

2.211,81

2.321,24

2.409,20

2.427,85

2.468,36

10 jaar

2.004,94

2.142,60

2.248,33

2.366,26

2.459,89

2.478,79

2.523,28

11 jaar

 

2.174,22

2.285,06

2.411,74

2.510,44

2.529,94

2.577,81

12 jaar

 

2.205,87

2.321,50

2.456,81

2.561,55

2.581,32

2.632,20

13 jaar

 

 

 

 

2.612,10

2.632,59

2.676,22

14 jaar

 

 

 

 

2.662,94

2.684,66

2.741,59

15 jaar

 

 

 

 

 

 

2.796,09

16 jaar

 

 

 

 

 

 

2.850,20  

Tekenaars

Ervaring

TRAP 1

Categorie C1

TRAP 2

Categorie C2

TRAP 3

Categorie C3

TRAP 4

Categorie C4

TRAP 5

Categorie C5

0 < 2 jaar 1.888,12 2.004,94      
3 jaar 1.920,04 2.049,82      
4 jaar 1.952,11 2.095,43      
5 jaar 1.983,59 2.140,35      
6 jaar 2.015,36 2.185,40 2.304,86    
7 jaar 2.047,43 2.230,72 2.359,37 2.438,16  
8 jaar 2.079,08 2.275,88 2.414,00 2.496,02  
9 jaar 2.110,39 2.331,84 2.478,97 2.553,81 2.738,20
10 jaar 2.142,60 2.366,26 2.523,28 2.611,85 2.803,42
11 jaar 2.174,22 2.411,74 2.577,81 2.669,57 2.868,67
12 jaar 2.205,87 2.456,81 2.632,20 2.727,34 2.934,21
13 jaar     2.686,83 2.785,51 2.999,98
14 jaar     2.741,59 2.843,42 3.065,13
15 jaar     2.796,09 2.901,01 3.130,62
16 jaar     2.850,20 2.959,34 3.195,72
17 jaar       3.017,40 3.258,07
18 jaar         3.326,93
19 jaar         3.391,89

Meestergasten

Ervaring

Trap 1

Categorie D1

Trap 2

Categorie D2

Trap 3

Categorie D3

9 jaar 2.071,58 2.438,16 2.638,37
10 jaar 2.118,46 2.496,02 2.701,06
11 jaar 2.167,03 2.553,81 2.764,07
12 jaar 2.212,08 2.611,85 2.826,78
13 jaar 2.258,67 2.669,57 2.889,31
14 jaar 2.305,40 2.727,34 2.952,55
15 jaar 2.352,44 2.785,51 3.015,52
16 jaar 2.399,19 2.843,42 3.078,67
17 jaar 2.446,17 2.901,01 3.141,22
18 jaar 2.492,67 2.959,34 3.203,90
19 jaar 2.539,24 3.017,40 3.267,01

Traceerders voor ketelwerk

Ervaring

Trap 1

Categorie E1

Trap 2

Categorie E2

6 jaar

2.304,86  

7 jaar

2.359,37 2.421,64

8 jaar

2.414,00 2.478,79

9 jaar

2.468,36 2.526,11

10 jaar

2.523,28 2.593,91

11 jaar

2.577,81 2.651,37

12 jaar

2.632,20 2.708,69

13 jaar

2.686,83 2.766,17

14 jaar

2.741,59 2.823,92

15 jaar

2.796,09 2.881,25

16 jaar

2.850,20 2.938,87

17 jaar

  2.996,48

Minimumuurlonen metaal, machine & elektrische bouw (P.C. 111) vanaf 1 juli 2019

Het minimumloon is op basis van een 38 urenweek in de provincies :

Brabant (Vlaams en Waals) : 12,29 euro/uur

Antwerpen : 12,9047 euro/uur

Limburg : 12,3155 euro/uur.

 

 

Oost-Vlaanderen

KLASSE

38 u./week

01 : Zeer licht repeter. productiearbeid onder sterk toezicht

13,0698 EUR

02 : Lichte repeterende productiearbeid onder toezicht

13,3508 EUR

03 : Zeer lichte, gevarieerde productiearbeid

13,5190 EUR

04 : Lichte gevarieerde productiearbeid

13,7436 EUR

05 : Minder lichte gevarieerde productiearbeid

13,9685 EUR

06 : Gespecialiseerde productiearbeid

14,3049 EUR

07 : Hooggespecialiseerde productiearbeid

14,6420 EUR

08 : Eenvoudige vakarbeid

15,0917 EUR

09 : Vakarbeid

15,4277 EUR

10 : Gespecialiseerde vakarbeid

15,8213 EUR

11 : Hooggespecialiseerde vakarbeid

16,2134 EUR

West-Vlaanderen

Voor het regionaal barema is de provincie van de exploitatiezetel bepalend.

KLASSE

38 u./week

01 : Zeer licht repeter. productiearbeid onder sterk toezicht

13,0130 EUR

02 : Lichte repeterende productiearbeid onder toezicht

13,2928 EUR

03 : Zeer lichte, gevarieerde productiearbeid

13,4598 EUR

04 : Lichte gevarieerde productiearbeid

13,6833 EUR

05 : Minder lichte gevarieerde productiearbeid

13,9074 EUR

06 : Gespecialiseerde productiearbeid

14,2430 EUR

07 : Hooggespecialiseerde productiearbeid

14,5779 EUR

08 : Eenvoudige vakarbeid

15,0248 EUR

09 : Vakarbeid

15,3593 EUR

10 : Gespecialiseerde vakarbeid

15,7513 EUR

11 : Hooggespecialiseerde vakarbeid

16,1426 EUR

P.C. 111/3: montage bruggen & metalen gebinten vanf 1 juli 2019

Categorie vanaf 18 jaar

Stelsel 37 u./week

Minimum

basisloon

Maximum

basisloon

Minimum

effectief loon

Maximum

effectief loon

 1. Werkman in opleiding

13,0229 €

13,5373 €

15,3697 €

15,9614 €

 1. Keur-hulpwerkman

13,3148 €

13,8404 €

15,6950 €

16,3444 €

 1. Geoefende arbeider

13,6874 €

14,5122 €

16,1437 €

17,1291 €

 1. Keurgeoefende werkman

14,0192 €

14,9062 €

16,5382 €

17,6076 €

 1. Specialist werkman

14,3334 €

15,2789 €

16,9142 €

18,0640 €

 1. Geschoolde werkman

14,8149 €

15,5487 €

17,4944 €

18,3629 €

 1. Keur-geschoolde

15,0597 €

15,9429 €

17,7972 €

18,8520 €

 1. Specialist geschoolde

15,4322 €

16,4101 €

18,2244 €

19,4065 €

 1. Brigadier

15,5563 €

16,5197 €

18,3921 €

19,5602 €

 1. Meestergast

16,4465 €

17,4760 €

19,4762 €

20,6917 €

Premie voor nachtwerk (dit is van 20 uur tot 6 uur) : + 25 %.  Premie voor lastige werken : + 10 %.

“Lastige werken” zijn :

 • werken uitgevoerd aan gasgeneratoren en leidingen, gasovens in werking, stookoliereservoirs;
 • werkzaamheden uitgeoefend in abnormaal vochtige, stofferige, vettige en olieachtige plaatsen;
 • werkzaamheden waarbij de arbeiders blootstaan aan de invloed van vuur, water, gassen, zuren en bijtende stoffen.

Deze premie is alleen verschuldigd gedurende de tijd waarin de arbeiders voormelde werken uitvoeren.

Paritair Comité 149.02: arbeiders koetsbouw vanaf 01/02/2020

Vanaf 1 februari 2020 minimumuurloon (38 u./week) Spanning
Hulpwerkman 12,91 100
Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming) 13,56 105
Geoefende hulpwerkman 14,39 111,5
Geoefende hulpwerkman (na 6 maanden anciënniteit) 15,04 116,5
Geschoolde 2de klasse 15,81 122,5
Geschoolde 1ste klasse 16,78 130
Buiten categorie 18,07 140

Paritair Comité 149.04: arbeiders metaalhandel vanaf 01/02/2020

Categorie 38 u./week Spanning

A1. Hulpwerkman

13,19 €

100

A2. Hulpwerkman (vanaf 10 jaar dienst)

13,85 €

105

B. Geoefende

14,84 €

112,5

C. Geschoolde

16,49 €

125

D. Hoog geschoolde

17,41 €

132

E. Buiten categorie

18,47 €

140

Refertelonen metaalsectoren

Metaalbouw

Nationaal referteloon metaalbouw (fabriek en werkplaats)

aanbestedingen na 11-07-1981 (typebestek 101 van 1987) Vanaf

Loon

+ Sociale lasten

Referteloonkost

1-07-’10 (10 of meer arbeiders)

9,7547 €

91,96 %

18,7251 €

1-07-’10 (< 10 arbeiders)

90,00 %

18,5339 €

1-01-’11 (10 of meer arbeiders)

9,7547 €

92,12 %

18,7407 €

1-01-’11 (< 10 arbeiders)

90,17 %

18,5505 €

1-02-’11 (10 of meer arbeiders)

9,7547 €

92,37 %

18,7651 €

1-02-’11 (< 10 arbeiders)

90,42 %

18,5749 €

1-07-’11 (10 of meer arbeiders)

10,0464 €

92,37 %

19,3263 €

1-07-’11 (< 10 arbeiders)

90,42 %

19,1304 €

1-01-’12 (10 of meer arbeiders)

10,0464 €

92,52 %

19,3413 €

1-01-’12 (< 10 arbeiders)

90,57 %

19,1454 €

1-02-’12 (10 of meer arbeiders)

10,0464 €

92,84 %

19,3735 €

1-02-’12 (< 10 arbeiders)

90,89 %

19,1776 €

1-04-’12 (10 of meer arbeiders)

10,0765 €

92,99 %

19,4466 €

1-04-’12 (< 10 arbeiders)

91,04 %

19,2501 €

1-07-’12 (10 of meer arbeiders)

10,3546 €

92,99 %

19,9833 €

1-07-’12 (< 10 arbeiders)

91,04 %

19,7814 €

1-01-’13 (10 of meer arbeiders)

10,3546 €

93,10 %

19,9947 €

1-01-’13 (< 10 arbeiders)

91,19 %

19,7970 €

1-02-’13 (10 of meer arbeiders)

10,3546 €

93,23 %

20,0082 €

1-02-’13 (< 10 arbeiders)

91,32 %

19,8104 €

1-07-’13 (10 of meer arbeiders)

10,4985 €

93,23 %

20,2863 €

1-07-’13 (< 10 arbeiders)

91,32 %

20,0857 €

1-01-’14 (10 of meer arbeiders)

10,4985 €

93,58 %

20,3230 €

1-01-’14 (< 10 arbeiders)

91,73 %

20,1288 €

1-02-’14 (10 of meer arbeiders)

10,4985 €

93,69 %

20,3345 €

1-02-’14 (< 10 arbeiders)

91,84 %

20,1403 €

1-07-’14 (10 of meer arbeiders)

10,5541 €

93,69 %

20,4422 €

1-07-’14 (< 10 arbeiders)

91,84 %

20,2470 €

1-01-’15 (10 of meer arbeiders)

10,5541 €

93,64 %

20,4370 €

1-01-’15 (< 10 arbeiders)

91,72 %

20,2343 €

1-04-’15 (10 of meer arbeiders)

10,5541 €

93,45 %

20,4169 €

1-04-’15 (< 10 arbeiders)

91,52 %

20,2132 €

1-07-’15 (10 of meer arbeiders)

10,5742 €

93,45 %

20,4558 €

1-07-’15 (< 10 arbeiders)

91,52 %

20,2517 €

1-01-’16 (10 of meer arbeiders)

10,6302 €

93,34 %

20,5524 €

1-01-’16 (< 10 arbeiders)

91,40 %

20,3462 €

1-02-’16 (10 of meer arbeiders)

10,6302 €

93,37 %

20,5556 €

1-02-’16 (< 10 arbeiders)

91,43 %

20,3494 €

1-04-’16 (10 of meer arbeiders)

10,6302 €

92,23 %

20,4344 €

1-04-’16 (< 10 arbeiders)

90,28 %

20,2271 €

1-07-’16 (10 of meer arbeiders)

10,7237 €

92,23 %

20,6142 €

1-07-’16 (< 10 arbeiders)

90,28 %

20,4051 €

1-01-’17 (10 of meer arbeiders)

10,7237 €

92,23 %

20,6142 €

1-01-’17 (< 10 arbeiders)

90,26 %

20,4029 €

1-02-’17 (10 of meer arbeiders)

10,7237 €

92,37 %

20,6292 €

1-02-’17 (< 10 arbeiders)

90,40 %

20,4179 €

1-07-’17 (10 of meer arbeiders)

11,0229 €

92,36 %

21,2037 €

1-07-’17 (< 10 arbeiders)

90,39 %

20,9865 €

1-01-’18 (10 of meer arbeiders)

11,0229 €

91,14 %

21,0692 €

1-01-’18 (< 10 arbeiders)

89,16 %

20,8509 €

1-02-’18 (10 of meer arbeiders)

11,0229 €

91,19 %

21,0747 €

1-02-’18 (< 10 arbeiders)

89,21 %

20,8564 €

1-07-’18 (10 of meer arbeiders)

11,1816 €

91,18 %

21,3770 €

1-07-’18 (< 10 arbeiders)

89,20 %

21,1556 €

1-02-’19 (10 of meer arbeiders)

11,1816 €

91,42 %

21,4038 €

1-02-’19 (< 10 arbeiders)

89,44 %

21,1824 €

1-07-’19 (10 of meer arbeiders)

11,5250 €

91,41 %

22,0600 €

1-07-’19 (< 10 arbeiders)

89,43 %

21,8318 €

1-01-’20 (10 of meer arbeiders)

11,5250 €

91,51 %

22,0715 €

1-01-’20 (< 10 arbeiders)

89,53 %

21,8433 €

Referteloonkost per regio

Vanaf (per uur in euro)

01-07-2017

01-07-2017

01-01-2018

01-01-2018

01-02-2018

01-02-2018

01-07-2018

01-07-2018

01-02-2019

01-02-2019

01-07-2019

01-07-2019

01-01-2020

01-01-2020

Aantal arbeiders

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

Nationaal

20,9865

21,2037

20,8509

21,0692

20,8564

21,0747

21,1556

21,3770

21,1824

21,4038

21,8318

22,0600

21,8433

22,0715

Brabant

20,4473

20,6589

20,3152

20,5279

20,3206

20,5332

20,6122

20,8279

20,6384

20,8541

21,2711

21,4934

21,2823

21,5047

Limburg

21,7138

21,9385

21,5735

21,7993

21,5792

21,8050

21,8887

22,1178

21,9165

22,1456

22,5884

22,8245

22,6003

22,8364

Antwerpen

21,1221

21,3406

20,9856

21,2053

20,9911

21,2108

21,2924

21,5152

21,3194

21,5422

21,9731

22,2028

21,9847

22,2144

Oost-Vl., excl. Waasland

20,4909

20,7029

20,3585

20,5716

20,3639

20,5770

20,6561

20,8723

20,6823

20,8985

21,3164

21,5392

21,3276

21,5504

Waasland

19,8836

20,0893

19,7551

19,9619

19,7603

19,9671

20,0438

20,2536

20,0693

20,2790

20,6846

20,9008

20,6955

20,9117

Brugge

21,9249

22,1518

21,7833

22,0113

21,7890

22,0171

22,1016

22,3329

22,1296

22,3609

22,8081

23,0465

22,8202

23,0586

Roeselare-Tielt

21,3446

21,5655

21,2067

21,4287

21,2123

21,4343

21,5166

21,7418

21,5439

21,7690

22,2044

22,4365

22,2161

22,4482

Kortrijk

21,3587

21,5797

21,2207

21,4428

21,2263

21,4485

21,5308

21,7561

21,5581

21,7834

22,2190

22,4512

22,2307

22,4630

Oostende-Veurne-Diksmuide

19,9738

20,1805

19,8448

20,0525

19,8500

20,0577

20,1349

20,3456

20,1604

20,3711

20,7784

20,9956

20,7894

21,0065

Ieper

21,3557

21,5766

21,2177

21,4398

21,2233

21,4454

21,5277

21,7530

21,5551

21,7803

22,2160

22,4482

22,2277

22,4599

Deze referteloonkost kan worden toegepast in industriële of commerciële contracten van bedrijven behorend tot de sectoren Contracting & Maintenance en Montage & Kranen. In de contracten wordt dan een prijsherzieningsclausule opgenomen die slaat op 100% van de eindprijs. Deze mogelijkheid is beperkt tot contracten op basis van uurtarieven.

Historiek per regio vanaf 1 januari 2004 op eenvoudige vraag : metaalinfo@adorka.be – 051/25.21.00

Bruggen en metalen gebinten (monteurs)

Referte-uurloonkost

Vanaf

 gemiddeld loon

10 of meer arbeiders

minder dan 10 arbeiders

Sociale lasten

Loonkost/uur

Sociale lasten

Loonkost/uur

01/07/2009

op 14,0944 €

127,45 %

32,0577 €

125,16 %

31,7350 €

01/01/2010

op 14,0944 €

127,52 %

32,0676 €

125,23 %

31,7730 €

01/07/2010

op 14,2916 €

127,52 %

32,5162 €

125,23 %

32,2176 €

01/01/2011

op 14,2916 €

127,97 %

32,5806 €

124,29 %

32,0546 €

01/02/2011

op 14,2916 €

130,13 %

32,8893 €

127,09 %

32,4548 €

01/07/2011

op 14,7190 €

130,13 %

33,8728 €

127,09 %

33,4254 €

01/01/2012

op 14,7190 €

130,32 %

33,9008 €

127,07 %

33,4224 €

01/02/2012

op 14,7190 €

132,81 %

34,2673 €

129,56 %

33,7889 €

01/04//2012

op 14,7631 €

132,98 %

34,3951 €

129,74 %

33,9167 €

01/07/2012

op 15,1706 €

132,98 %

35,3445 €

129,74 %

34,8529 €

01/01/2013

op 15,1706 €

133,02 %

35,3505 €

129,95 %

34,8848 €

01/02/2013

op 15,1706

133,63 %

35,4431 €

130,56 %

34,9773 €

01/07/2013

op 15,3815

133,63 %

35,9358 €

130,56 %

35,4636 €

01/01/2014

op 15,3815

134,11 %

36,0096 €

131,72 %

35,6420 €

01/02/2014

op 15,3815

134,37 %

36,0496 €

131,98 %

35,6820 €

01/07/2014

op 15,4630

134,37 %

36,2406 €

131,98 %

35,8711 €

01/01/2015

op 15,4630

134,27 %

36,2252 €

132,18 %

35,9020 €

01/04/2015

op 15,4630

134,06 %

36,1927 €

131,98 %

35,8711 €

01/07/2015

op 15,4924

134,06 %

36,2615 €

131,98 %

35,9393 €

01/01/2016

op 15,5624

133,90 %

36,4005 €

131,81 %

36,0752 €

01/02/2016

op 15,5624

133,95 %

36,4082 €

131,86 %

36,0830 €

01/04/2016

op 15,5624

132,95 %

36,2526 €

130,83 %

35,9227 €

01/07/2016

op 15,6993

132,95 %

36,5715 €

130,83 %

36,2387 €

01/01/2017

op 15,6993

132,95 %

36,5715 €

130,82 %

36,2371 €

01/02/2017

op 15,6993

133,22 %

36,6139 €

131,09 %

36,2795 €

01/07/2017

op 16,1373

133,21 %

37,6338 €

131,08 %

37,2901 €

01/01/2018

op 16,1373

132,11 %

37,4563 €

129,97 %

37,1109 €

01/02/2018

op 16,1373

132,20 %

37,4708 €

130,06 %

37,1255 €

01/07/2018

op 16,3697

132,19 %

38,0088 €

130,05 %

37,6585 €

01/02/2019

op 16,3697

132,64 %

38,0825 €

130,50 %

37,7322 €

01/07/2019

op 16,8725

132,62 %

39,2488 €

130,48 %

38,8877 €

01/01/2020

op 16,8725

132,82 %

39,2826 €

130,68 %

38,9215 €

Het aangegeven loon is het gemiddelde van het minimum en maximumloon van de diverse gekwalificeerde arbeiders.