Lonen

Verplaatsingsvergoeding werknemers
Minimumlonen voor bedienden Paritair Comité nr. 200
Paritair Comité 209: bedienden metaalverwerkende nijverheid vanaf 1 juli 2019
Minimumuurlonen metaal, machine & elektrische bouw (P.C. 111) vanaf 1 juli 2019
P.C. 111/3: montage bruggen & metalen gebinten vanf 1 juli 2019
Paritair Comité 149.02: arbeiders koetsbouw vanaf 01/02/2020
Paritair Comité 149.04: arbeiders metaalhandel vanaf 01/02/2020
Refertelonen metaalsectoren

Verplaatsingsvergoeding werknemers

De tijd die nodig is om zich van de verblijfplaats naar de arbeidsplaats te begeven wordt niet als arbeidstijd beschouwd, omdat de werkgever in die periode nog niet bevoegd is om leiding te geven aan zijn werknemer. Daarentegen wordt elke verplaatsing vanaf de gewone arbeidsplaats naar een andere plaats, in opdracht van de werkgever, wél als arbeidstijd beschouwd!

Voor verplaatsing met de eigen wagen door een werknemer tijdens de uitvoering en in het kader van de arbeidsovereenkomst bedraagt de kilometervergoeding 0,3653 euro per kilometer vanaf 1 juli 2019. Dit bedrag is echter niet wettelijk verplicht vastgelegd, maar dient als “referteprijs” opgevat te worden. De terugbetaling is ook niet belastbaar in hoofde van de werknemer en tevens vrijgesteld van R.S.Z. indien het bedrag niet meer bedraagt dan de jaarlijks vastgestelde forfaitaire kilometervergoeding en voor zover het aantal kilometers 24.000 per jaar niet overschrijdt.

LOONGRENZEN
De loongrens voor de tussenkomt in de vervoerkosten is afgeschaft voor wat betreft het openbaar vervoer. In de privé-vervoerskosten voor de bedienden in het paritair comité nr. 209 (bedienden metaalnijverheid) geldt er wel nog een loonplafond: 4.629,05 euro (sinds 1 juli 2019). Deze grens werd opgeheven voor de provincie Limburg.

AFRONDING
De afstanden heen en terug worden berekend door afronding naar boven indien de kilometerschijf meer dan 500 meter overschrijdt, Zoniet wordt afgerond naar de lagere kilometer.

DEELTIJDSE BEDIENDEN
Voor hen zijn uiteraard andere werkgeversbijdragen in de verplaatsingskosten van toepassing, Een tabel, waarin deze tussenkomsten voor deeltijdse bedienden wordt weergegeven, kan u op eenvoudig verzoek bekomen bij ons redactiesecretariaat.

METAALHANDEL EN KOETSWERK
In de Paritair Comités nr. 149/04 en 149/02 (koetswerk) geldt een andere berekeningswijze van de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingen met eigen vervoer. Meer info: 051/25.21.00

Bedienden P.C. 200

BEDIENDEN P.C. nr. 200 - Vanaf 1 juli 2019

Afstand in km Openbaar vervoer Eigen vervoer
  Trein Andere dan trein alleen als brutoloon jaarloon
  Gratis voor bediende als werkgever akkoord sluit met NMBS Vanaf 1 juli 2019 minder is dan 27.750 euro/jaar (geldt vanaf 01/01/2018)
enkele reis per maand per maand bijdrage per maand
1      
2      
3 29,00 25,00 18,00
4 31,50 28,00 19,75
5 34,00 30,00 21,25
6 36,00 32,00 22,50
7 38,50 34,00 24,00
8 41,00 36,00 25,50
9 42,50 37,00 26,50
10 45,00 39,00 28,00
11 47,00 41,00 29,50
12 49,50 43,00 31,00
13 51,00 45,00 32,00
14 54,00 47,00 33,50
15 56,00 49,00 35,00
16 58,00 50,00 36,00
17 60,00 53,00 37,50
18 62,00 55,00 39,00
19 65,00 57,00 40,50
20 66,00 58,00 41,50
21 69,00 60,00 43,00
22 71,00 62,00 44,50
23 73,00 64,00 45.50
24 75,00 66,00 47,00
25 78,00 68,00 48,50
26 80,00 70,00 50,00
27 82,00 71,00 51,00
28 84,00 74,00 52,50
29 86,00 76,00 54,00
30 88,00 77,00 55,00
31-33 92,00 81,00 57,50
34-36 98,00 85,00 61,00
37-39 102,00 90,00 64,00
40-42 108,00 95,00 67,50
43-45 114,00 99,00 71,00
46-48 118,00 104,00 74,00
49-51 124,00 109,00 77,50
52-54 128,00 112,00 80,00
55-57 131,00 115,00 82,00
58-60 135,00 118,00 84,50
61-65 141,00 123,00 88,00
66-70 146,00 128,00 91,50
71-75 153,00 134,00 95,50
76-80 159,00 139,00 99,50
81-85 166,00 145,00 103,50
86-90 172,00 151,00 107,50
91-95 178,00 156,00 111,50
96-100 185,00 162,00 115,50
101-105 191,00 167,00 119,50
106-110 198,00 173,00 123,50
111-115 204,00 179,00 127,50
116-120 210,00 184,00 131,50
121-125 217,00 190,00 135,50
126-130 223,00 195,00 139,50
131-135 229,00 200,00 143,00
136-140 235,00 206,00 147,00
141-145 242,00 211,00 151,00
146-150 250,00 219,00 156,50

 

Bedienden P.C. 209

BEDIENDEN P.C. nr. 209 - Vanaf 1 februari 2019

Afstand in km Openbaar vervoer Eigen vervoer Fiets

Enkele verplaatsing

(heen)

Trein

vanaf 01/07/2019

indien brutoloon max. 4.629,05 euro/maand, tenzij in Limburg

- vanaf 01/01/2020 : 4960-euro/maand.

heen- en terugreis

heen- en

terugreis

Afstand in km

bijdrage per maand Per maand per maand
1 21,00 16,21 16,49
2 23,00 16,21 18,44
3 25,00 16,21 20,06
4 28,00 17,43 21,92
5 30,00 18,84 23,53
6 32,00 19,91 25,12
7 34,00 21,17 26,76
8 36,00 22,21 28,15
9 37,00 23,47 29,98
10 39,00 24,52 32,29
11 41,00 25,94 33,46
12 43,00 27,08 34,60
13 45,00 28,45 35,76
14 47,00 29,73 38,07
15 49,00 30,77 39,22
16 50,00 32,17 40,94
17 53,00 33,29 42,67
18 55,00 34,53 43,81
19 57,00 35,77 46,15
20 58,00 36,98 47,28
21 60,00 38,08 49,02
22 62,00 39,52 50,75
23 64,00 40,75 52,47
24 66,00 41,98 53,64
25 68,00 43,19 55,93
26 70,00 44,48  
27 71,00 45,72  
28 74,00 46,81  
29 76,00 48,02  
30 77,00 49,29  
31-33 81,00 51,59  
34-36 85,00 55,51  
37-39 90,00 59,08  
40-42 95,00 62,78  
43-45 99,00 66,53  
46-48 104,00 70,11  
49-51 109,00 74,02  
52-54 112,00 76,65  
55-57 115,00 78,98  
58-60 118,00 81,64  
61-65 123,00 84,69  
66-70 128,00 88,95  
71-75 134,00 93,02  
76-80 139,00 97,14  
81-85 145,00 101,60  
86-90 151,00 105,64  
91-95 156,00 109,77  
96-100 162,00 113,71  

 

Arbeiders P.C. 111

ARBEIDERS - P.C. nr.111 - Vanaf 1 februari 2019

Afstand in km Prive Prive (monteerders) Openbaar
  vervoer (PC 111/1+2) vervoer (P.C. 111/3) vervoer
    ook fiets Vanaf 1 juli 2019
Enkele reis Weekbijdrage heen en terug Per week Per maand
1 1,61 2,05 21,00
2 3,21 4,08 23,00
3 4,83 6,12 25,00
4 5,18 6,57 28,00
5 5,75 7,16 30,00
6 6,09 7,60 32,00
7 6,31 7,95 34,00
8 6,66 8,41 36,00
9 7,05 8,89 37,00
10 7,39 9,34 39,00
11 7,80 9,93 41,00
12 8,04 10,38 43,00
13 8,47 10,84 45,00
14 8,90 11,30 47,00
15 9,25 11,75 49,00
16 9,53 12,34 50,00
17 9,92 12,80 53,00
18 10,33 13,24 55,00
19 10,67 13,82 57,00
20 10,97 14,29 58,00
21 11,29 14,75 60,00
22 11,73 15,22 62,00
23 12,12 15,79 64,00
24 12,50 16,26 66,00
25 12,80 16,60 68,00
26 13,22 17,30 70,00
27 13,61 17,63 71,00
28 13,95 17,98 74,00
29 14,20 18,68 76,00
30 14,60 19,03 77,00
31-33 15,28 19,84 81,00
34-36 16,51 21,44 85,00
37-39 17,54 22,72 90,00
40-42 18,59 24,21 95,00
43-45 19,73 25,59 99,00
46-48 20,74 27,22 104,00
49-51 21,92 28,48 109,00
52-54 22,68 29,40 112,00
55-57 23,36 30,58 115,00
58-60 24,13 31,71 118,00
61-65 25,09 32,86 123,00
66-70 26,32 34,60 128,00
71-75 27,57 35,76 134,00
76-80 28,72 38,05 139,00

 

Minimumlonen voor bedienden Paritair Comité nr. 200

De minimumlonen in het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (P.C. nr. 200) worden berekend op basis van beroepservaring. Alle beroepsprestaties in jaren en maanden als zelfstandige, bediende of ambtenaar komen in aanmerking voor de het bepalen van het aantal jaren beroepservaring.

 

De meeste bedienden in architectenbureaus (bijv. ontwerptekenaars, bedienden die instaan voor planning en opvolging) worden onder klasse D geplaatst. Secretariaatsmedewerkers meestal onder klasse C. Uitleg over de functieclassificatie en categorieën kan je gratis bekomen bij ons redactiesecretariaat.

 

Dit barema geldt strikt genomen enkel als uw bedienden ressorteren onder het P.C. nr. 200, zoals de bedienden in de bouwondernemingen. Maar in de praktijk wordt dit barema en indexatie-mechanisme op vrijwillige basis door heel wat andere bedrijven zoals architecten- en studiebureaus toegepast, omdat hun bedienden onder een paritair comité vallen waarin geen baremaschaal bestaat (in het P.C. nr. 336 bestaat alleen een minimum maandinkomen – zie gedrukte Arch-Index nr. 114, juni 2019)

Bedienden vanaf 1 jaar dienst in hetzelfde bedrijf/bureau

SCHAAL II vanaf 1 september 2019 (bedienden vanaf 1 jaar dienst in hetzelfde bedrijf/bureau)

Ervaring

A

B

C

D

1 jaar

1.829,38

1.910,77

1.926,76

2.092,10

2 jaar

1.834,84

1.921,70

1.970,22

2.105,62

3 jaar

1.840,36

1.932,69

2.008,39

2.119,39

4 jaar

1.845,63

1.947,38

2.046,69

2.173,21

5 jaar

1.851,05

1.962,53

2.085,09

2.220,89

6 jaar

1.856,43

1.973,97

2.123,30

2.268,38

7 jaar

1.861,89

2.002,48

2.161,74

2.315,96

8 jaar

1.867,89

2.031,18

2.200,20

2.363,49

9 jaar

1.883,04

2.059,66

2.238,55

2.410,95

10 jaar

1.898,29

2.088,37

2.276,92

2.458,66

11 jaar

1.911,28

2.112,51

2.315,21

2.506,12

12 jaar

1.924,09

2.136,38

2.353,50

2.553,74

13 jaar

1.937,09

2.160,57

2.383,78

2.601,29

14 jaar

1.949,84

2.184,58

2.413,93

2.648,90

15 jaar

1.962,53

2.208,60

2.444,22

2.688,85

16 jaar

1.975,12

2.216,42

2.474,47

2.728,73

17 jaar

1.987,72

2.224,17

2.504,74

2.768,72

18 jaar

2.000,32

2.232,11

2.513,32

2.808,67

19 jaar

2.000,32

2.239,92

2.521,96

2.848,69

20 jaar

2.000,32

2.247,78

2.530,70

2.862,87

21 jaar

2.000,32

2.255,56

2.539,53

2.877,06

22 jaar

2.000,32

2.263,34

2.548,22

2.891,28

23 jaar

2.000,32

2.271,28

2.557,19

2.905,47

24 jaar

2.000,32

2.279,03

2.565,95

2.919,50

25 jaar

2.000,32

2.286,81

2.574,86

2.933,50

26 jaar

2.000,32

2.294,61

2.583,55

2.947,66

Bedienden in eerste dienstjaar

Schaal I van de maandelijkse minimumlonen vanaf 1 september 2019 (Paritair Comite nr. 200) - bedienden in eerste dienstjaar

Ervaring

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

0 jaar

1.775,94

1.849,94

1.876,10

2.023,73

1 jaar

1.781,30

1.860,55

1.876,10

2.037,11

2 jaar

1.786,61

1.871,18

1.918,41

2.050,27

3 jaar

1.791,98

1.881,89

1.955,61

2.063,69

4 jaar

1.797,39

1.896,32

1.992,78

2.115,75

5 jaar

1.802,64

1.911,00

2.030,10

2.162,05

6 jaar

1.807,99

1.922,09

2.067,29

2.208,29

7 jaar

1.813,28

1.949,84

2.104,62

2.254,43

8 jaar

1.818,99

1.977,67

2.141,97

2.300,72

9 jaar

1.833,75

2.005,37

2.179,28

2.346,72

10 jaar

1.848,57

2.033,28

2.216,49

2.393,21

11 jaar

1.861,16

2.056,78

2.253,78

2.439,23

12 jaar

1.873,64

2.080,00

2.291,02

2.485,59

13 jaar

1.886,29

2.103,51

2.320,46

2.531,75

14 jaar

1.898,68

2.126,78

2.349,79

2.578,01

15 jaar

1.911,00

2.150,22

2.379,24

2.616,86

16 jaar

1.923,25

2.157,80

2.408,57

2.655,66

17 jaar

1.935,55

2.165,32

2.437,97

2.694,46

18 jaar

1.947,84

2.173,01

2.446,34

2.733,36

19 jaar

1.947,84

2.180,56

2.454,76

2.772,22

20 jaar

1.947,84

2.188,18

2.463,20

2.785,97

21 jaar

1.947,84

2.195,91

2.471,80

2.799,81

22 jaar

1.947,84

2.203,39

2.480,26

2.813,64

23 jaar

1.947,84

2.211,02

2.488,91

2.827,34

24 jaar

1.947,84

2.218,61

2.497,39

2.840,99

25 jaar

1.947,84

2.226,17

2.506,06

2.854,67

26 jaar

1.947,84

2.233,78

2.514,57

2.868,38

Paritair Comité 209: bedienden metaalverwerkende nijverheid vanaf 1 juli 2019

Sinds 1 april 2014 is de anciënniteitsopbouw (progressie in functie van de beroepsloopbaan) in de weddeschalen afgeschaft door een CAO van 14 maart 2014.

Op verzoek van verschillende lidbedrijven van Vlamef berekenen wij nog de sectorale minimumlonen zoals die voordien van toepassing was op basis van de jaren ervaring. Dit in afwachting van een nog te sluiten CAO die een nieuw sectoraal minimumbarema zal invoeren op basis van de classificatie beschreven in een CAO van 31 maart 2014 met betrekking tot een sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema.

Uitleg over de functies onder de verschillende "trappen" in de onderstaande schalen vindt u vanaf blz. 13 in dit document :

http://www.werk.belgie.be/CAO/209/209-2014-004027.pdf

 

 

Administratief personeel

Ervaring

TRAP 1

Categorie A1

TRAP 2

Categorie A2

TRAP 3

Categorie A3

TRAP 4

Categorie A4

0 1.788,45      
1 jaar 1.810,20      
2 jaar 1.831,37 1.954,80    
3 jaar 1.853,11 1.991,79    
4 jaar 1.874,56 2.028,08 2.154,58  
5 jaar 1.896,75 2.064,78 2.205,44  
6 jaar 1.918,08 2.101,08 2.256,90 2.304,86
7 jaar 1.939,67 2.138,34 2.309,23 2.359,37
8 jaar 1.961,57 2.174,91 2.357,95 2.414,00
9 jaar 1.983,16 2.211,81 2.409,20 2.468,36
10 jaar 2.004,94 2.248,33 2.459,89 2.523,28
11 jaar   2.274,44 2.508,31 2.577,81
12 jaar   2.321,50 2.561,55 2.632,20
13 jaar     2.612,10 2.686,83
14 jaar     2.662,94 2.741,59
15 jaar       2.796,09
16 jaar       2.850,20

Technisch personeel

Minimumbarema

Ervaring

Trap 1

Categorie B1

Trap 2

Categorie B2

Trap 3

Categorie B3

Trap 4

Categorie B4

Trap 5

Categorie B5

Trap 6

Categorie B6

Trap 7

Categorie B7

0<1 jaar

1.788,45

 

 

 

 

 

 

1 jaar

1.810,20

 

 

 

 

 

 

2 jaar

1.831,37

1.888,12

1.954,80

2.004,94

 

 

 

3 jaar

1.853,11

1.920,04

1.993,92

2.049,82

 

 

 

4 jaar

1.874,56

1.952,11

2.028,08

2.095,43

2.154,58

2.171,70

 

5 jaar

1.896,75

1.983,59

2.064,78

2.129,70

2.205,44

2.222,65

 

6 jaar

1.918,08

2.015,36

2.101,08

2.185,40

2.256,90

2.273,90

2.304,86

7 jaar

1.939,67

2.047,43

2.138,34

2.230,72

2.307,11

2.325,18

2.359,37

8 jaar

1.961,57

2.079,08

2.174,91

2.275,88

2.357,95

2.376,60

2.414,00

9 jaar

1.983,16

2.110,39

2.211,81

2.321,24

2.409,20

2.427,85

2.468,36

10 jaar

2.004,94

2.142,60

2.248,33

2.366,26

2.459,89

2.478,79

2.523,28

11 jaar

 

2.174,22

2.285,06

2.411,74

2.510,44

2.529,94

2.577,81

12 jaar

 

2.205,87

2.321,50

2.456,81

2.561,55

2.581,32

2.632,20

13 jaar

 

 

 

 

2.612,10

2.632,59

2.676,22

14 jaar

 

 

 

 

2.662,94

2.684,66

2.741,59

15 jaar

 

 

 

 

 

 

2.796,09

16 jaar

 

 

 

 

 

 

2.850,20  

Tekenaars

Ervaring

TRAP 1

Categorie C1

TRAP 2

Categorie C2

TRAP 3

Categorie C3

TRAP 4

Categorie C4

TRAP 5

Categorie C5

0 < 2 jaar 1.888,12 2.004,94      
3 jaar 1.920,04 2.049,82      
4 jaar 1.952,11 2.095,43      
5 jaar 1.983,59 2.140,35      
6 jaar 2.015,36 2.185,40 2.304,86    
7 jaar 2.047,43 2.230,72 2.359,37 2.438,16  
8 jaar 2.079,08 2.275,88 2.414,00 2.496,02  
9 jaar 2.110,39 2.331,84 2.478,97 2.553,81 2.738,20
10 jaar 2.142,60 2.366,26 2.523,28 2.611,85 2.803,42
11 jaar 2.174,22 2.411,74 2.577,81 2.669,57 2.868,67
12 jaar 2.205,87 2.456,81 2.632,20 2.727,34 2.934,21
13 jaar     2.686,83 2.785,51 2.999,98
14 jaar     2.741,59 2.843,42 3.065,13
15 jaar     2.796,09 2.901,01 3.130,62
16 jaar     2.850,20 2.959,34 3.195,72
17 jaar       3.017,40 3.258,07
18 jaar         3.326,93
19 jaar         3.391,89

Meestergasten

Ervaring

Trap 1

Categorie D1

Trap 2

Categorie D2

Trap 3

Categorie D3

9 jaar 2.071,58 2.438,16 2.638,37
10 jaar 2.118,46 2.496,02 2.701,06
11 jaar 2.167,03 2.553,81 2.764,07
12 jaar 2.212,08 2.611,85 2.826,78
13 jaar 2.258,67 2.669,57 2.889,31
14 jaar 2.305,40 2.727,34 2.952,55
15 jaar 2.352,44 2.785,51 3.015,52
16 jaar 2.399,19 2.843,42 3.078,67
17 jaar 2.446,17 2.901,01 3.141,22
18 jaar 2.492,67 2.959,34 3.203,90
19 jaar 2.539,24 3.017,40 3.267,01

Traceerders voor ketelwerk

Ervaring

Trap 1

Categorie E1

Trap 2

Categorie E2

6 jaar

2.304,86  

7 jaar

2.359,37 2.421,64

8 jaar

2.414,00 2.478,79

9 jaar

2.468,36 2.526,11

10 jaar

2.523,28 2.593,91

11 jaar

2.577,81 2.651,37

12 jaar

2.632,20 2.708,69

13 jaar

2.686,83 2.766,17

14 jaar

2.741,59 2.823,92

15 jaar

2.796,09 2.881,25

16 jaar

2.850,20 2.938,87

17 jaar

  2.996,48

Minimumuurlonen metaal, machine & elektrische bouw (P.C. 111) vanaf 1 juli 2019

Het minimumloon is op basis van een 38 urenweek in de provincies :

Brabant (Vlaams en Waals) : 12,29 euro/uur

Antwerpen : 12,9047 euro/uur

Limburg : 12,3155 euro/uur.

 

 

Oost-Vlaanderen

KLASSE

38 u./week

01 : Zeer licht repeter. productiearbeid onder sterk toezicht

13,0698 EUR

02 : Lichte repeterende productiearbeid onder toezicht

13,3508 EUR

03 : Zeer lichte, gevarieerde productiearbeid

13,5190 EUR

04 : Lichte gevarieerde productiearbeid

13,7436 EUR

05 : Minder lichte gevarieerde productiearbeid

13,9685 EUR

06 : Gespecialiseerde productiearbeid

14,3049 EUR

07 : Hooggespecialiseerde productiearbeid

14,6420 EUR

08 : Eenvoudige vakarbeid

15,0917 EUR

09 : Vakarbeid

15,4277 EUR

10 : Gespecialiseerde vakarbeid

15,8213 EUR

11 : Hooggespecialiseerde vakarbeid

16,2134 EUR

West-Vlaanderen

Voor het regionaal barema is de provincie van de exploitatiezetel bepalend.

KLASSE

38 u./week

01 : Zeer licht repeter. productiearbeid onder sterk toezicht

13,0130 EUR

02 : Lichte repeterende productiearbeid onder toezicht

13,2928 EUR

03 : Zeer lichte, gevarieerde productiearbeid

13,4598 EUR

04 : Lichte gevarieerde productiearbeid

13,6833 EUR

05 : Minder lichte gevarieerde productiearbeid

13,9074 EUR

06 : Gespecialiseerde productiearbeid

14,2430 EUR

07 : Hooggespecialiseerde productiearbeid

14,5779 EUR

08 : Eenvoudige vakarbeid

15,0248 EUR

09 : Vakarbeid

15,3593 EUR

10 : Gespecialiseerde vakarbeid

15,7513 EUR

11 : Hooggespecialiseerde vakarbeid

16,1426 EUR

P.C. 111/3: montage bruggen & metalen gebinten vanf 1 juli 2019

Categorie vanaf 18 jaar

Stelsel 37 u./week

Minimum

basisloon

Maximum

basisloon

Minimum

effectief loon

Maximum

effectief loon

 1. Werkman in opleiding

13,0229 €

13,5373 €

15,3697 €

15,9614 €

 1. Keur-hulpwerkman

13,3148 €

13,8404 €

15,6950 €

16,3444 €

 1. Geoefende arbeider

13,6874 €

14,5122 €

16,1437 €

17,1291 €

 1. Keurgeoefende werkman

14,0192 €

14,9062 €

16,5382 €

17,6076 €

 1. Specialist werkman

14,3334 €

15,2789 €

16,9142 €

18,0640 €

 1. Geschoolde werkman

14,8149 €

15,5487 €

17,4944 €

18,3629 €

 1. Keur-geschoolde

15,0597 €

15,9429 €

17,7972 €

18,8520 €

 1. Specialist geschoolde

15,4322 €

16,4101 €

18,2244 €

19,4065 €

 1. Brigadier

15,5563 €

16,5197 €

18,3921 €

19,5602 €

 1. Meestergast

16,4465 €

17,4760 €

19,4762 €

20,6917 €

Premie voor nachtwerk (dit is van 20 uur tot 6 uur) : + 25 %.  Premie voor lastige werken : + 10 %.

“Lastige werken” zijn :

 • werken uitgevoerd aan gasgeneratoren en leidingen, gasovens in werking, stookoliereservoirs;
 • werkzaamheden uitgeoefend in abnormaal vochtige, stofferige, vettige en olieachtige plaatsen;
 • werkzaamheden waarbij de arbeiders blootstaan aan de invloed van vuur, water, gassen, zuren en bijtende stoffen.

Deze premie is alleen verschuldigd gedurende de tijd waarin de arbeiders voormelde werken uitvoeren.

Paritair Comité 149.02: arbeiders koetsbouw vanaf 01/02/2020

Vanaf 1 februari 2020 minimumuurloon (38 u./week) Spanning
Hulpwerkman 12,91 100
Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming) 13,56 105
Geoefende hulpwerkman 14,39 111,5
Geoefende hulpwerkman (na 6 maanden anciënniteit) 15,04 116,5
Geschoolde 2de klasse 15,81 122,5
Geschoolde 1ste klasse 16,78 130
Buiten categorie 18,07 140

Paritair Comité 149.04: arbeiders metaalhandel vanaf 01/02/2020

Categorie 38 u./week Spanning

A1. Hulpwerkman

13,19 €

100

A2. Hulpwerkman (vanaf 10 jaar dienst)

13,85 €

105

B. Geoefende

14,84 €

112,5

C. Geschoolde

16,49 €

125

D. Hoog geschoolde

17,41 €

132

E. Buiten categorie

18,47 €

140

Refertelonen metaalsectoren

Metaalbouw

Referteloonkost per regio

Vanaf (per uur in euro)

01-07-2017

01-07-2017

01-01-2018

01-01-2018

01-02-2018

01-02-2018

01-07-2018

01-07-2018

01-02-2019

01-02-2019

01-07-2019

01-07-2019

01-01-2020

01-01-2020

Aantal arbeiders

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

<10

10+

Nationaal

20,9865

21,2037

20,8509

21,0692

20,8564

21,0747

21,1556

21,3770

21,1824

21,4038

21,8318

22,0600

21,8433

22,0715

Brabant

Limburg

Antwerpen

Oost-Vl., excl. Waasland

Waasland

Brugge

Roeselare-Tielt

Kortrijk

Oostende-Veurne-Diksmuide

Ieper

Deze referteloonkost kan worden toegepast in industriële of commerciële contracten van bedrijven behorend tot de sectoren Contracting & Maintenance en Montage & Kranen. In de contracten wordt dan een prijsherzieningsclausule opgenomen die slaat op 100% van de eindprijs. Deze mogelijkheid is beperkt tot contracten op basis van uurtarieven.

Bruggen en metalen gebinten (monteurs)

Referte-uurloonkost

Vanaf

 gemiddeld loon

10 of meer arbeiders

minder dan 10 arbeiders

Sociale lasten

Loonkost/uur

Sociale lasten

Loonkost/uur

01/07/2009

op 14,0944 €

127,45 %

32,0577 €

125,16 %

31,7350 €

01/01/2010

op 14,0944 €

127,52 %

32,0676 €

125,23 %

31,7730 €

01/07/2010

op 14,2916 €

127,52 %

32,5162 €

125,23 %

32,2176 €

01/01/2011

op 14,2916 €

127,97 %

32,5806 €

124,29 %

32,0546 €

01/02/2011

op 14,2916 €

130,13 %

32,8893 €

127,09 %

32,4548 €

01/07/2011

op 14,7190 €

130,13 %

33,8728 €

127,09 %

33,4254 €

01/01/2012

op 14,7190 €

130,32 %

33,9008 €

127,07 %

33,4224 €

01/02/2012

op 14,7190 €

132,81 %

34,2673 €

129,56 %

33,7889 €

01/04//2012

op 14,7631 €

132,98 %

34,3951 €

129,74 %

33,9167 €

01/07/2012

op 15,1706 €

132,98 %

35,3445 €

129,74 %

34,8529 €

01/01/2013

op 15,1706 €

133,02 %

35,3505 €

129,95 %

34,8848 €

01/02/2013

op 15,1706

133,63 %

35,4431 €

130,56 %

34,9773 €

01/07/2013

op 15,3815

133,63 %

35,9358 €

130,56 %

35,4636 €

01/01/2014

op 15,3815

134,11 %

36,0096 €

131,72 %

35,6420 €

01/02/2014

op 15,3815

134,37 %

36,0496 €

131,98 %

35,6820 €

01/07/2014

op 15,4630

134,37 %

36,2406 €

131,98 %

35,8711 €

01/01/2015

op 15,4630

134,27 %

36,2252 €

132,18 %

35,9020 €

01/04/2015

op 15,4630

134,06 %

36,1927 €

131,98 %

35,8711 €

01/07/2015

op 15,4924

134,06 %

36,2615 €

131,98 %

35,9393 €

01/01/2016

op 15,5624

133,90 %

36,4005 €

131,81 %

36,0752 €

01/02/2016

op 15,5624

133,95 %

36,4082 €

131,86 %

36,0830 €

01/04/2016

op 15,5624

132,95 %

36,2526 €

130,83 %

35,9227 €

01/07/2016

op 15,6993

132,95 %

36,5715 €

130,83 %

36,2387 €

01/01/2017

op 15,6993

132,95 %

36,5715 €

130,82 %

36,2371 €

01/02/2017

op 15,6993

133,22 %

36,6139 €

131,09 %

36,2795 €

01/07/2017

op 16,1373

133,21 %

37,6338 €

131,08 %

37,2901 €

01/01/2018

op 16,1373

132,11 %

37,4563 €

129,97 %

37,1109 €

01/02/2018

op 16,1373

132,20 %

37,4708 €

130,06 %

37,1255 €

01/07/2018

op 16,3697

132,19 %

38,0088 €

130,05 %

37,6585 €

01/02/2019

op 16,3697

132,64 %

38,0825 €

130,50 %

37,7322 €

01/07/2019

op 16,8725

132,62 %

39,2488 €

130,48 %

38,8877 €

01/01/2020

op 16,8725

132,82 %

39,2826 €

130,68 %

38,9215 €