Referteprijzen metalen en kunststoffen

Referteprijzen metalen

De tarieven zijn op basis van de pariteit van de Belgische fabrieken, voor de basisafmetingen of anders voor courante afmetingen, zonder extra’s en zonder andere kortingen dan de eventueel gepubliceerde tijdelijke kortingen.

De basisprijs van het courante staal is die van het staal AE 235A of het vergelijkbare ; voor kwaliteitsstaal is de basisprijs die van het staal AE 235C en AE 255D volgens NBN of vergelijkbare norm. Voor de andere balken met grote flenzen en de beschoeiingsplanken worden eveneens de Luxemburgse tarieven in aanmerking genomen.

Het is gebleken dat de werkelijk toegepaste prijzen bij ferrometalen verschillen van de prijzen in de tarieflijsten (de zogenaamde baremas). Er wordt daarom enkel rekening gehouden met de reële marktprijs. Deze prijzen evolueren volgens de basisprijzen en de op de markt toegepaste extras. Zij kunnen dus beschouwd worden als representatief voor de markttendens en gelden ook als de prijzen voor openbare werken.(OW-waarden)

De hieronder vermelde prijzen zijn uitgedrukt per ton (tenzij anders aangegeven).

De aangeduide maanden beslaan de prijzen voor het grootste deel van de voorafgaande maand waarin ze werden genoteerd door de Commissie bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie. Bijv. als het Ministerie van Economische Zaken de prijsnoteringen bekendmaakt op 14 mei, duiden wij aan “mei”, om aan te geven in welke maand ze als basisreferte kunnen gebruikt worden !

U kan een overzicht vanaf 1986 bekomen van de marktprijzen van elk materiaal bij ons redactiesecretariaat.

Voor actuele prijzen: tel. 051/25.21.00

Ferrometalen
Non-ferrometalen
Kunstoffen (per kg)
Aardolieproducten

Ferrometalen

FERROMETALEN (in euro per ton) - Maand → 07-2023 08-2023 09-2023 10-2023 11-2023
Vormgietijzer O.W. 227 - 228 - 229 1.468 1.462 1.462 1.450 1.463
Profielstaal
Categorie 1
Courant staal AE 235 A - OW 217 3.357 3.270 3.146 3.093 3.099
Kwaliteitsstaal AE 235C - ex OW 213 3.357 3.270 3.146 3.093 3.099
Kwaliteitsstaal AE 355D - OW 210 3.606 3.512 3.379 3.322 3.329
Categorie 2b
Courant staal AE 235 A volgens NBN 21.101 3.507 3.416 3.286 3.231 3.237
Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101 3.507 3.416 3.286 3.231 3.237
Kwaliteitsstaal AE 355D volgens NBN 21.101 3.639 3.544 3.410 3.352 3.359
Staafstaal
Courant staal kwaliteit AE 235 A O.W. 219 3.109 2.938 2.897 2.888 2.845
Andere kwaliteiten AE 355 C, AE 355 D O.W. 211 3.367 3.182 3.137 3.128 3.081
Betonijzer
Effectieve waarde af fabriek voor 25 ton (OW 218) 845,55 826,20 810,48 817,39 839,54
Effectieve prijs, extra gewogen, diameters 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm O.W. 224 1125,53 1106,18 1090,46 1097,37 1119,51
Index betonstaal - zie https://www.belmetal.be/nl/betonstaalindex - noteringen per week !
Dikke platen
Courant staal A 320 O.W. 220 3.385 3.253 3.243 3.201 3.108
Kwaliteitsstaal AE 235A ex O.W. 215 3.396 3.264 3.254 3.212 3.119
Kwaliteitsstaal AE 355D O.W. 212 3.504 3.367 3.357 3.313 3.217
Halfdikke platen
Courant staal A 320 O.W. 216 2.761 2.656 2.624 2.598 2.556
Kwaliteitsstaal AE 235A 2.778 2.672 2.640 2.614 2.572
Koudgewalste dunne platen
Dikte 0,50 mm 1.797 1.747 1.689 1.670 1.615
Dikte 1 mm O.W. 205 1.737 1.688 1.632 1.614 1.561
Dikte 2 mm 1.733 1.684 1.628 1.610 1.557
Warmgewalste dunne platen
Courant staal A 320 dikte 1,50 mm O.W. 221 2.510 2.432 2.357 2.341 2.261
Courant staal A 320 dikte 2 mm O.W. 222 2.455 2.379 2.305 2.289 2.211
Courant staal A 320 dikte 2,75 mm O.W. 223 2.454 2.378 2.304 2.288 2.210
Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik 2.536 2.457 2.381 2.364 2.283
Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik 2.468 2.391 2.317 2.301 2.223
Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik 2.468 2.391 2.317 2.301 2.223
Damplanken courant staal kwaliteit PAE 320 (lengte 18 tot 30 m) O.W. 226 4.868 4.772 4.625 4.565 4.534
Gegalvaniseerde platen op spoelen per 5 ton en meer, nominale lading 275 gr/m2 Zn, dubbele kant dikte 1,5mm - breedte 1,0 m 1.674 1.654 1.614 1.588 1.528
Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven : prijs per kg.
prijzen van belangrijkste Franse en Duitse leveranciers 8,41 8,16 7,81 7,78 7,80
Koudgewalst plaatijzer van 1 tot 1,2 mm 8,25 8,00 7,66 7,63 7,65

Non-ferrometalen

Non-ferro metalen / maand ► 07-2023 08-2023 09-2023 10-2023 11-2023
ZINK
Ruw zink per kg. (notering London Metal Exchange omgerekend). 2.184,59 2.167,46 2.199,89 2.329,19 2.318,88
Koudgewalst zink per kg. (Bladzink) Prijs Openbare Werken 0.W. 261 5,19 5,15 5,23 5,53 5,51
De OW-prijs 261 volgt de procentuele prijswijziging van ruw zink =
Prijzen van groothandelaars, excl. btw.
ALUMINIUM
Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering 1000 kg O.W. 262 3,30 3,10 3,10 3,10 3,05
Ruw aluminium 2,01242 1,94633 1.955,52 2.038,37 2.075,77
ANDERE NON-FERRO METALEN
Lood (prijs Openbare Werken maand vooraf) per kg. O.W. 259 1,95390 1,90545 1,97182 2,10857 2,02264
Koperdraad per kg 8,65135 8,46016 8,35414 8,56451 8,26694
Elektrolytisch koper (notering LME) O.W. 260 7,91297 7,81160 7,82736 7,91767 7,68834
Nikkel (prijs per kg maand vooraf) 19,55229 18,89937 18,78183 18,36968 17.283,65
Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 694,42 698,81 690,56 699,29 679,39
Goud in blokken 999,6 %. Prijs per kg maand vooraf. 57.654,94 56.683,74 56.599,34 57.731,21 58.223,10

Kunstoffen (per kg)

Maand ► 07-2023 08-2023 09-2023 10-2023 11-2023
PVC (polyvinylchloride) - O.W. 672 1,796 1,685 1,624 1,601 1,598
PE/LD polyethyleen lage densiteit O.W. 673 2,236 2,082 2,028 2,095 2,208
PE/HD polyethyleen hoge densiteit O.W. 674 2,453 2,323 2,344 2,431 2,506
PE/HD polyethyleen injectie 1,167 1,104 1,076 1,101 1,157
PP/polypropyleen 1,445 1,327 1,287 1,322 1,387
Buizen in PVC 1,827 1,739 1,682 1,695 1,676
Buizen in PE/LD 2,158 2,091 2,099 2,179 2,208
Buizen in PE/HD (nieuwe basis) (kwaliteit uitpersing buizen) O.W. 675 2,804 2,770 2,751 2,836 2,915
UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars O.W. 671 3,806 3,486 3,298 3,179 3,179

Aardolieproducten

Maand ► 07-2023 08-2023 09-2023 10-2023 11-2023
Gasolie verwarming: 2000 ppm (min. 2000l) OW 550 0,7064 0,7315 0,8559 0,9146 0,8854
Diesel wegvervoer - Prijs aan pomp, excl.BTW - O.W. 549ter 1,4467 1,4792 1,5949 1,6483 1,6257