Referteprijzen metalen en kunststoffen

Referteprijzen metalen

De tarieven zijn op basis van de pariteit van de Belgische fabrieken, voor de basisafmetingen of anders voor courante afmetingen, zonder extra’s en zonder andere kortingen dan de eventueel gepubliceerde tijdelijke kortingen.

De basisprijs van het courante staal is die van het staal AE 235A of het vergelijkbare ; voor kwaliteitsstaal is de basisprijs die van het staal AE 235C en AE 255D volgens NBN of vergelijkbare norm. Voor de andere balken met grote flenzen en de beschoeiingsplanken worden eveneens de Luxemburgse tarieven in aanmerking genomen.

Het is gebleken dat de werkelijk toegepaste prijzen bij ferrometalen verschillen van de prijzen in de tarieflijsten (de zogenaamde baremas). Er wordt daarom enkel rekening gehouden met de reële marktprijs. Deze prijzen evolueren volgens de basisprijzen en de op de markt toegepaste extras. Zij kunnen dus beschouwd worden als representatief voor de markttendens en gelden ook als de prijzen voor openbare werken.(OW-waarden)

De hieronder vermelde prijzen zijn uitgedrukt per ton (tenzij anders aangegeven).

De aangeduide maanden beslaan de prijzen voor het grootste deel van de voorafgaande maand waarin ze werden genoteerd door de Commissie bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie. Bijv. als het Ministerie van Economische Zaken de prijsnoteringen bekendmaakt op 14 mei, duiden wij aan “mei”, om aan te geven in welke maand ze als basisreferte kunnen gebruikt worden !

U kan een overzicht vanaf 1986 bekomen van de marktprijzen van elk materiaal bij ons redactiesecretariaat.

Voor actuele prijzen: tel. 051/25.21.00

Ferrometalen
Non-ferrometalen
Kunstoffen (per kg)
Aardolieproducten

Ferrometalen

FERROMETALEN (in euro per ton) - Maand → 11-2022 12-2022 01-2023 02-2023 03-2023
Vormgietijzer O.W. 227 - 228 - 229 1.286 1.286 1.316 1.321 1.321
Profielstaal
Categorie 1
Courant staal AE 235A (NBN 21.101) O.W. 217 4.415 4.040 3.761 3.750 3.713
Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101 - ex OW 213 4.415 4.040 3.761 3.750 3.713
Kwaliteitsstaal AE 355D (NBN 21.101) - O.W. 210 4.744 4.341 4.041 4.029 3.989
Categorie 2b
Courant staal AE 235A volgens NBN 21.101 4.612 4.220 3.929 3.918 3.879
Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101 4.612 4.220 3.929 3.918 3.879
Kwaliteitsstaal AE 355D volgens NBN 21.101 4.786 4.379 4.077 4.065 4.025
Staafstaal
Courant staal kwaliteit AE 235 A O.W. 219 4.001 3.757 3.573 3.505 3.428
Andere kwaliteiten AE 355 C, AE 355 D O.W. 211 4.332 4.068 3.869 3.795 3.712
Betonijzer
Effectieve waarde af fabriek voor 25 ton (OW 218) 1.099,11 1.014,13 982,98 968,24 927,99
Effectieve prijs, extra gewogen, diameters 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm O.W. 224 1.379,09 1.294,10 1.262,95 1248,22 1207,96
Index betonstaal - zie https://www.belmetal.be/nl/betonstaalindex - noteringen per week !
Dikke platen
Courant staal A 320 O.W. 220 3.909 3.643 3.424 3.575 3.743
Kwaliteitsstaal AE 235A ex O.W. 215 3.922 3.655 3.436 3.587 3.756
Kwaliteitsstaal AE 355D O.W. 212 4.045 3.770 3.544 3.700 3.874
Halfdikke platen
Courant staal A 320 O.W. 216 3.230 2.968 2.820 2.907 3.047
Kwaliteitsstaal AE 235A 3.250 2.987 2.838 2.926 3.066
Koudgewalste dunne platen
Dikte 0,50 mm 1.834 1.678 1.685 1.874 1.975
Dikte 1 mm O.W. 205 1.774 1.623 1.629 1.811 1.909
Dikte 2 mm 1.769 1.619 1.625 1.807 1.905
Warmgewalste dunne platen
Courant staal A 320 dikte 1,50 mm O.W. 221 2.533 2.325 2.399 2.687 2.875
Courant staal A 320 dikte 2 mm O.W. 222 2.477 2.274 2.347 2.629 2.813
Courant staal A 320 dikte 2,75 mm O.W. 223 2.476 2.273 2.346 2.628 2.812
Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik 2.559 2.349 2.424 2.715 2.905
Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik 2.490 2.286 2.359 2.642 2.827
Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik 2.490 2.286 2.359 2.642 2.827
Damplanken courant staal kwaliteit PAE 320 (lengte 18 tot 30 m) O.W. 226 5.053 5.018 5.145 5.216 4.959
Gegalvaniseerde platen op spoelen per 5 ton en meer, nominale lading 275 gr/m2 Zn, dubbele kant dikte 1,5mm - breedte 1,0 m 1.736 1.602 1.594 1.765 1.903
Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven : prijs per kg.
prijzen van belangrijkste Franse en Duitse leveranciers 8,70 8,77 8,74 9,23 9,35
Koudgewalst plaatijzer van 1 tot 1,2 mm 8,52 8,59 8,56 9,04 9,16

Non-ferrometalen

Non-ferro metalen / maand ► 11-2022 12-2022 01-2023 02-2023 03-2023
ZINK
Ruw zink per kg. (notering London Metal Exchange omgerekend). 3,01263 2,86555 2,95503 3,05204 2.933,26
Koudgewalst zink per kg. (Bladzink) Prijs Openbare Werken 0.W. 261 7,16 6,81 7,02 7,25 6,97
De OW-prijs 261 volgt de procentuele prijswijziging van ruw zink =
Prijzen van groothandelaars, excl. btw.
ALUMINIUM
Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering 1000 kg O.W. 262 3,95 3,75 3,75 3,75 3,65
Ruw aluminium 2,28327 2,28929 2,26231 2,30946 2.255,45
ANDERE NON-FERRO METALEN
Lood (prijs Openbare Werken maand vooraf) per kg. O.W. 259 2,02407 2,05761 2,08972 2,05043 1,95891
Koperdraad per kg Op 20/10: 8,56207 Op 20/11: 8,54125 Op 20/12: 8,66325 9,35806 9,27620
Elektrolytisch koper (notering LME) O.W. 260 7,93382 8,05156 8,08370 8,54193 8,54844
Nikkel (prijs per kg maand vooraf) 22,32608 24,74087 27,25288 26,21941 24.898,96
Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 633,58 661,68 705,76 708,83 660,20
Goud in blokken 999,6 %. Prijs per kg maand vooraf. 54.505,17 54.371,75 54.487,41 56.630,89 55.747,57

Kunstoffen (per kg)

Maand ► 11-2022 12-2022 01-2023 02-2023 03-2023
PVC (polyvinylchloride) - O.W. 672 2,563 2,466 2,362 2,088 1,990
PE/LD polyethyleen lage densiteit O.W. 673 2,595 2,616 2,572 2,443 2,445
PE/HD polyethyleen hoge densiteit O.W. 674 2,699 2,707 2,685 2,580 2,634
PP/polypropyleen 1,606 1,617 1,604 1,508 1,511
UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars O.W. 671 5,257 5,052 5,007 4,641 4,474
Buizen in PVC 2,529 2,403 2,278 2,130 2,098
Buizen in PE/LD 2,594 2,625 2,504 2,376
Buizen in PE/HD (nieuwe basis) (kwaliteit uitpersing buizen) O.W. 675 3,051 3,054 3,030 2,933 2,998

Aardolieproducten

Maand ► 11-2022 12-2022 01-2023 02-2023 03-2023
Gasolie verwarming: 2000 ppm (min. 2000l) OW 550 1,1633 1,0133 0,8759 0,8812 0,7950
Diesel wegvervoer - Prijs aan pomp, excl.BTW - O.W. 549ter 1,7799 1,6410 1,4890 1,4949 1,4580