Referteprijzen metalen en kunststoffen

Referteprijzen metalen

De tarieven zijn op basis van de pariteit van de Belgische fabrieken, voor de basisafmetingen of anders voor courante afmetingen, zonder extra’s en zonder andere kortingen dan de eventueel gepubliceerde tijdelijke kortingen.

De basisprijs van het courante staal is die van het staal AE 235A of het vergelijkbare ; voor kwaliteitsstaal is de basisprijs die van het staal AE 235C en AE 255D volgens NBN of vergelijkbare norm. Voor de andere balken met grote flenzen en de beschoeiingsplanken worden eveneens de Luxemburgse tarieven in aanmerking genomen.

Het is gebleken dat de werkelijk toegepaste prijzen bij ferrometalen verschillen van de prijzen in de tarieflijsten (de zogenaamde baremas). Er wordt daarom enkel rekening gehouden met de reële marktprijs. Deze prijzen evolueren volgens de basisprijzen en de op de markt toegepaste extras. Zij kunnen dus beschouwd worden als representatief voor de markttendens en gelden ook als de prijzen voor openbare werken.(OW-waarden)

De hieronder vermelde prijzen zijn uitgedrukt per ton (tenzij anders aangegeven).

De aangeduide maanden beslaan de prijzen voor het grootste deel van de voorafgaande maand waarin ze werden genoteerd door de Commissie bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie. Bijv. als het Ministerie van Economische Zaken de prijsnoteringen bekendmaakt op 14 mei, duiden wij aan “mei”, om aan te geven in welke maand ze als basisreferte kunnen gebruikt worden !

U kan een overzicht vanaf 1986 bekomen van de marktprijzen van elk materiaal bij ons redactiesecretariaat.

Voor actuele prijzen: tel. 051/25.21.00

Ferrometalen
Non-ferrometalen
Kunstoffen (per kg)
Aardolieproducten

Ferrometalen

FERROMETALEN (prijzen in euro) - Maand → 09-2021 10-2021 11-2021 12-2021 01-2022
Vormgietijzer O.W. 227 - 228 - 229 1.094 1.118 1.119 1.142 1.142
Profielstaal
Categorie 1
Courant staal AE 235A (NBN 21.101) O.W. 217 3.765 3.716 3.642 3.642 3.617
Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101 3.765 3.716 3.642 3.642 3.617
Kwaliteitsstaal AE 355D (NBN 21.101) - O.W. 210 4.046 3.993 3.913 3.913 3.886
Categorie 2b 1-2-3
Courant staal AE 235 A volgens NBN 21.101 3.933 3.882 3.804 3.804 3.777
Kwaliteitsstaal AE 235 C volgens NBN 21.101 3.933 3.882 3.804 3.804 3.777
Kwaliteitsstaal AE 355 D volgens NBN 21.101 4.082 4.029 3.948 3.948 3.920
Staafstaal
Courant staal kwaliteit AE 235 A O.W. 219 3.286 3.220 3.143 3.159 3.118
Andere kwaliteiten AE 355 C, AE 355 D O.W. 211 3.558 3.487 3.403 3.420 3.376
Betonijzer
Effectieve waarde af fabriek voor 25 ton (OW 218) 1.079,34 1.059,59 1.045,10 1.036,94 1.039,78
Effectieve prijs, extra gewogen, diameters 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm O.W. 224 1.359,32 1.339,56 1.325,08 1.316,92 1.319,75
Index betonstaal - zie https://www.belmetal.be/nl/betonstaalindex - noteringen per week !
Dikke platen
Courant staal A 320 O.W. 220 3.287 3.241 3.121 3.099 3.071
Kwaliteitsstaal AE 235A 3.296 3.250 3.130 3.108 3.080
Kwaliteitsstaal AE 355D O.W. 212 3.400 3.352 3.228 3.205 3.176
Halfdikke platen
Courant staal A 320 O.W. 216 2.948 2.898 2.782 2.751 2.707
Kwaliteitsstaal AE 235A 2.965 2.915 2.798 2.767 2.723
Koudgewalste dunne platen
Dikte 0,50 mm 2.602 2.633 2.591 2.583 2.495
Dikte 1 mm O.W. 205 2.517 2.547 2.506 2.498 2.413
Dikte 2 mm 2.510 2.540 2.499 2.492 2.407
Warmgewalste dunne platen
Courant staal A 320 dikte 1,50 mm O.W. 221 3.430 3.420 3.451 3.451 3.379
Courant staal A 320 dikte 2 mm O.W. 222 3.355 3.345 3.375 3.375 3.304
Courant staal A 320 dikte 2,75 mm O.W. 223 3.354 3.344 3.374 3.374 3.303
Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik 3.465 3.455 3.486 3.486 3.413
Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik 3.371 3.361 3.391 3.391 3.320
Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik 3.371 3.361 3.391 3.391 3.320
Damplanken courant staal kwaliteit PAE 320 (lengte 18 tot 30 m) O.W. 226 2.912 3.030 3.157 3.180 3.318
Gegalvaniseerde platen op spoelen per 5 ton en meer, nominale lading 275 gr/m2 Zn, dubbele kant dikte 1,5mm - breedte 1,0 m 2.432 2.383 2.252 2.173 2.064
Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven : prijs per kg.
prijzen van belangrijkste Franse en Duitse leveranciers 7,05 8,22 8,28 8,40 8,68
Koudgewalst plaatijzer van 1 tot 1,2 mm 6,93 8,08 8,14 8,25 8,52

Non-ferrometalen

Non-ferro metalen / maand ► 09-2021 10-2021 11-2021 12-2021 01-2022
ZINK
Ruw zink per kg. (notering London Metal Exchange omgerekend). 2,53936 2,58464 2,90466 2,90673 3,01518
Koudgewalst zink per kg. (Bladzink) Prijs Openbare Werken 0.W. 261 6,03 6,14 6,90 6,90 7,16
De OW-prijs 261 volgt de procentuele prijswijziging van ruw zink =
Prijzen van groothandelaars, excl. btw.
ALUMINIUM
Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering 1000 kg O.W. 262 4,90 4,90 5,25 5,25 5,25
Ruw aluminium 2,21798 2,41295 2,54727 2,31407 2,38477
ANDERE NON-FERRO METALEN
Lood (prijs Openbare Werken maand vooraf) per kg. O.W. 259 2,06330 1,91738 2,01640 2,05651 2,03923
Koperdraad per kg Op 20/08: 8,47503 Op 20/09: 8,63976 Op 20/10: 9,57259 Op 19/11: 9,36606 Op 20/12: 9,17427
Elektrolytisch koper (notering LME) O.W. 260 8,13058 8,10223 8,62034 8,75146 8,64272
Nikkel (prijs per kg maand vooraf) 16,27779 16,47905 16,73861 17,49690 17,75778
Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 655,91 636,52 645,58 681,65 639,14
Goud in blokken 999,6 %. Prijs per kg maand vooraf. 48.731,31 48.644,36 49.175,71 51.282,58 50.880,63

Kunstoffen (per kg)

Maand ► 09-2021 10-2021 11-2021 12-2021 01-2022
PVC (polyvinylchloride) - O.W. 672 2,011 2,065 2,110 2,224 2,246
PE/LD polyethyleen lage densiteit O.W. 673 2,868 2,834 2,834 2,919 2,878
PE/HD polyethyleen hoge densiteit O.W. 674 2,431 2,438 2,453 2,549 2,549
PP/polypropyleen 1,925 1,910 1,893 1,925 1,946
UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars O.W. 671 4,684 4,642 4,749 4,787 4,878
Buizen in PVC 2,174 2,181 2,244 2,406 2,408
Buizen in PE/LD 2,795 2,764 2,764 2,930 2,886
Buizen in PE/HD (nieuwe basis) (kwaliteit uitpersing buizen) - O.W. 675 2,608 2,608 2,637 2,745 2,745

Aardolieproducten

Maand ► 09-2021 10-2021 11-2021 12-2021 01-2022
Gasolie verwarming 2000 ppm (min. 2000 l.) 0,5355 0,5670 0,6451 0,6406 0,6015
Diesel wegvervoer - Prijs aan pomp, excl.BTW - O.W. 549ter 1,2997 1,3276 1,4173 1,4540 1,4035