Referteprijzen metalen en kunststoffen

Referteprijzen metalen

De tarieven zijn op basis van de pariteit van de Belgische fabrieken, voor de basisafmetingen of anders voor courante afmetingen, zonder extra’s en zonder andere kortingen dan de eventueel gepubliceerde tijdelijke kortingen.

De basisprijs van het courante staal is die van het staal AE 235A of het vergelijkbare ; voor kwaliteitsstaal is de basisprijs die van het staal AE 235C en AE 255D volgens NBN of vergelijkbare norm. Voor de andere balken met grote flenzen en de beschoeiingsplanken worden eveneens de Luxemburgse tarieven in aanmerking genomen.

Het is gebleken dat de werkelijk toegepaste prijzen bij ferrometalen verschillen van de prijzen in de tarieflijsten (de zogenaamde baremas). Er wordt daarom enkel rekening gehouden met de reële marktprijs. Deze prijzen evolueren volgens de basisprijzen en de op de markt toegepaste extras. Zij kunnen dus beschouwd worden als representatief voor de markttendens en gelden ook als de prijzen voor openbare werken.(OW-waarden)

De hieronder vermelde prijzen zijn uitgedrukt per ton (tenzij anders aangegeven).

De aangeduide maanden beslaan de prijzen voor het grootste deel van de voorafgaande maand waarin ze werden genoteerd door de Commissie bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie. Bijv. als het Ministerie van Economische Zaken de prijsnoteringen bekendmaakt op 14 mei, duiden wij aan “mei”, om aan te geven in welke maand ze als basisreferte kunnen gebruikt worden !

U kan een overzicht vanaf 1986 bekomen van de marktprijzen van elk materiaal bij ons redactiesecretariaat.

Voor actuele prijzen: tel. 051/25.21.00

Ferrometalen
Non-ferrometalen
Kunstoffen (per kg)
Aardolieproducten

Ferrometalen

FERROMETALEN (prijzen in euro) - Maand → 03-2021 04-2021 05-2021 06-2021 07-2021
Vormgietijzer O.W. 227 - 228 - 229 1.046 1.046 1.048 1.065 1.065
Profielstaal
Categorie 1
Courant staal AE 235A (NBN 21.101) O.W. 217 2.522 2.552 2.629 2.939 3.474
Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101 2.522 2.552 2.629 2.939 3.474
Kwaliteitsstaal AE 355D (NBN 21.101) - O.W. 210 2.710 2.743 2.825 3.158 3.733
Categorie 2b 1-2-3
Courant staal AE 235 A volgens NBN 21.101 2.634 2.666 2.746 3.070 3.629
Kwaliteitsstaal AE 235 C volgens NBN 21.101 2.634 2.666 2.746 3.070 3.629
Kwaliteitsstaal AE 355 D volgens NBN 21.101 2.735 2.768 2.851 3.187 3.767
Staafstaal
Courant staal kwaliteit AE 235 A O.W. 219 2.398 2.410 2.468 2.717 3.171
Andere kwaliteiten AE 355 C, AE 355 D O.W. 211 2.597 2.610 2.673 2.943 3.434
Betonijzer
Effectieve waarde af fabriek voor 25 ton (OW 218) 871,87 867,71 861,30 968,16 1.060,50
Effectieve prijs, extra gewogen, diameters 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm O.W. 224 1.151,84 1.147,68 1.140,33 1.248,14 1.340,48
Index betonstaal - zie https://www.belmetal.be/nl/betonstaalindex - noteringen per week !
Dikke platen
Courant staal A 320 O.W. 220 2.160 2.305 2.612 2.967 3.210
Kwaliteitsstaal AE 235A 2.167 2.312 2.619 2.975 3.219
Kwaliteitsstaal AE 355D O.W. 212 2.234 2.384 2.701 3.068 3.320
Halfdikke platen
Courant staal A 320 O.W. 216 1.870 1.984 2.256 2.592 2.846
Kwaliteitsstaal AE 235A 1.881 1.996 2.269 2.607 2.862
Koudgewalste dunne platen
Dikte 0,50 mm 1.495 1.630 1.878 2.107 2.307
Dikte 1 mm O.W. 205 1.446 1.576 1.816 2.038 2.232
Dikte 2 mm 1.442 1.572 1.811 2.032 2.225
Warmgewalste dunne platen
Courant staal A 320 dikte 1,50 mm O.W. 221 2.005 2.141 2.535 2.859 3.274
Courant staal A 320 dikte 2 mm O.W. 222 1.961 2.094 2.479 2.796 3.201
Courant staal A 320 dikte 2,75 mm O.W. 223 1.960 2.093 2.478 2.795 3.200
Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik 2.023 2.161 2.559 2.887 3.306
Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik 1.970 2.104 2.491 2.810 3.217
Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik 1.970 2.104 2.491 2.810 3.217
Damplanken courant staal kwaliteit PAE 320 (lengte 18 tot 30 m) O.W. 226 2.590 2.615 2.621 2.647 2.685
Gegalvaniseerde platen op spoelen per 5 ton en meer, nominale lading 275 gr/m2 Zn, dubbele kant dikte 1,5mm - breedte 1,0 m 1.540 1.722 2.003 2.319 2.423
Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven : prijs per kg.
prijzen van belangrijkste Franse en Duitse leveranciers 6,10 6,32 6,29 6,18 6,64
Koudgewalst plaatijzer van 1 tot 1,2 mm 5,98 6,20 6,18 6,07 6,53

Non-ferrometalen

Non-ferro metalen / maand ► 03-2021 04-2021 05-2021 06-2021 07-2021
ZINK
Ruw zink per kg. (notering London Metal Exchange omgerekend). 2,26721 2,34628 2,36017 2,44502 2,44858
Koudgewalst zink per kg. (Bladzink) Prijs Openbare Werken 0.W. 261 5,38 5,57 5,60 5,80 5,81
De OW-prijs 261 volgt de procentuele prijswijziging van ruw zink =
Prijzen van groothandelaars, excl. btw.
ALUMINIUM
Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering 1000 kg O.W. 262 2,89 3,44 3,84 3,95 4,60
Ruw aluminium 1,71878 1,84204 1,93954 2,00364 2,02478
ANDERE NON-FERRO METALEN
Lood (prijs Openbare Werken maand vooraf) per kg. O.W. 259 1,72395 1,64773 1,67465 1,79941 1,81736
Koperdraad per kg Op 19/02: 8,08516 Op 19/03: 8,42946 Op 20/04: 8,62772 Op 20/05: 9,09562 Op 21/06: 8,43493
Elektrolytisch koper (notering LME) O.W. 260 7,15105 7,74027 7,96896 8,57453 8,15917
Nikkel (prijs per kg maand vooraf) 15,34646 13,83153 13,75773 14,49373 14,89569
Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 726,85 691,94 688,09 726,79 719,92
Goud in blokken 999,6 %. Prijs per kg maand vooraf. 48.205,76 46.517,05 47.203,56 48.892,41 48.991,98

Kunstoffen (per kg)

Maand ► 03-2021 04-2021 05-2021 06-2021 07-2021
PVC (polyvinylchloride) - O.W. 672 1,510 1,593 1,743 1,841 1,916
PE/LD polyethyleen lage densiteit O.W. 673 2,043 2,443 2,741 2,897 2,897
PE/HD polyethyleen hoge densiteit O.W. 674 2,062 2,227 2,332 2,346 2,362
PP/polypropyleen 1,373 1,630 1,865 1,902 1,902
UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars O.W. 671 3,275 3,275 4,221 4,360 4,765
Buizen in PVC 1,603 1.730 1,889 1,989 2,073
Buizen in PE/LD 2,083 2,408 2,764 2,952 2,922
Buizen in PE/HD (nieuwe basis) (kwaliteit uitpersing buizen) - O.W. 675 2,294 2,402 2,455 2,465 2,495

Aardolieproducten

Maand ► 03-2021 04-2021 05-2021 06-2021 07-2021
Gasolie verwarming 2000 ppm (min. 2000 l.) 0,4656 0,4879 0,4812 0,5029 0,5317
Diesel wegvervoer - Prijs aan pomp, excl.BTW - O.W. 549ter 1,2094 1,2375 1,2288 1,2551 1,2878