Referteprijzen

Referteprijzen materialen

De tarieven zijn op basis van de pariteit van de Belgische fabrieken, voor de basisafmetingen of anders voor courante afmetingen, zonder extra’s en zonder andere kortingen dan de eventueel gepubliceerde tijdelijke kortingen.

De basisprijs van het courante staal is die van het staal AE 235A of het vergelijkbare ; voor kwaliteitsstaal is de basisprijs die van het staal AE 235C en AE 255D volgens NBN of vergelijkbare norm. Voor de andere balken met grote flenzen en de beschoeiingsplanken worden eveneens de Luxemburgse tarieven in aanmerking genomen.

Het is gebleken dat de werkelijk toegepaste prijzen bij ferrometalen verschillen van de prijzen in de tarieflijsten (de zogenaamde baremas). Er wordt daarom enkel rekening gehouden met de reële marktprijs. Deze prijzen evolueren volgens de basisprijzen en de op de markt toegepaste extras. Zij kunnen dus beschouwd worden als representatief voor de markttendens en gelden ook als de prijzen voor openbare werken.(OW-waarden)

De hieronder vermelde prijzen zijn uitgedrukt per ton (tenzij anders aangegeven).

De aangeduide maanden beslaan de prijzen voor het grootste deel van de voorafgaande maand waarin ze werden genoteerd door de Commissie bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie. Bijv. als het Ministerie van Economische Zaken de prijsnoteringen bekendmaakt op 14 mei, duiden wij aan “mei”, om aan te geven in welke maand ze als basisreferte kunnen gebruikt worden !

U kan een overzicht vanaf 1986 bekomen van de marktprijzen van elk materiaal bij ons redactiesecretariaat.

Voor actuele prijzen: tel. 051/25.21.00

Ferrometalen
Non-ferrometalen
Kunstoffen (per kg)
Aardolieproducten

Ferrometalen

FERROMETALEN (prijzen in euro) - Maand → 10-2020 11-2020 12-2020 01-2021 02-2021
Vormgietijzer O.W. 227 - 228 - 229 1.047 1.047 1.045 1.045 1.045
Profielstaal
Categorie 1
Courant staal AE 235A (NBN 21.101) O.W. 217 1.933 1.979 2.064 2.157 2.379
Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101 1.933 1.979 2.064 2.157 2.379
Kwaliteitsstaal AE 355D (NBN 21.101) - O.W. 210 2.077 2.127 2.218 2.318 2.557
Categorie 2b 1-2-3
Courant staal AE 235 A volgens NBN 21.101 2.019 2.067 2.156 2.253 2.485
Kwaliteitsstaal AE 235 C volgens NBN 21.101 2.019 2.067 2.156 2.253 2.485
Kwaliteitsstaal AE 355 D volgens NBN 21.101 2.096 2.146 2.238 2.339 2.580
Staafstaal
Courant staal kwaliteit AE 235 A O.W. 219 1.794 1.796 1.837 1.988 2.310
Andere kwaliteiten AE 355 C, AE 355 D O.W. 211 1.943 1.945 1.990 2.153 2.502
Betonijzer
Effectieve waarde af fabriek voor 25 ton (OW 218) 701,66 711,07 729,37 808,48 871,87
Effectieve prijs, extra gewogen, diameters 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm O.W. 224 981,64 991,05 1.009,35 1.088,46 1.151,85
Index betonstaal - zie https://www.belmetal.be/nl/betonstaalindex - noteringen per week !
Dikke platen
Courant staal A 320 O.W. 220 1.701 1.696 1.716 1.884 2.091
Kwaliteitsstaal AE 235A 1.706 1.701 1.721 1.890 2.098
Kwaliteitsstaal AE 355D O.W. 212 1.759 1.754 1.775 1.949 2.163
Halfdikke platen
Courant staal A 320 O.W. 216 1.553 1.542 1.570 1.663 1.828
Kwaliteitsstaal AE 235A 1.563 1.552 1.580 1.673 1.839
Koudgewalste dunne platen
Dikte 0,50 mm 1.169 1.158 1.148 1.228 1.396
Dikte 1 mm O.W. 205 1.129 1.119 1.109 1.187 1.350
Dikte 2 mm 1.127 1.117 1.107 1.184 1.346
Warmgewalste dunne platen
Courant staal A 320 dikte 1,50 mm O.W. 221 1.500 1.520 1.576 1.697 1.906
Courant staal A 320 dikte 2 mm O.W. 222 1.467 1.486 1.541 1.660 1.864
Courant staal A 320 dikte 2,75 mm O.W. 223 1.466 1.485 1.540 1.659 1.863
Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik 1.513 1.533 1.590 1.712 1.923
Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik 1.475 1.494 1.549 1.668 1.873
Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik 1.475 1.494 1.549 1.668 1.873
Damplanken courant staal kwaliteit PAE 320 (lengte 18 tot 30 m) O.W. 226 2.417 2.417 2.465 2.502 2.552
Gegalvaniseerde platen op spoelen per 5 ton en meer, nominale lading 275 gr/m2 Zn, dubbele kant dikte 1,5mm - breedte 1,0 m 1.045 1.097 1.161 1.317 1.491
Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven : prijs per kg.
prijzen van belangrijkste Franse en Duitse leveranciers 5,46 5,58 5,58 5,67 5,83
Koudgewalst plaatijzer van 1 tot 1,2 mm 5,35 5,47 5,47 5,56 5,72

Non-ferrometalen

Non-ferro metalen / maand ► 10-2020 11-2020 12-2020 01-2021 02-2021
ZINK
Ruw zink per kg. (notering London Metal Exchange omgerekend). 2,07790 2,07340 2,25492 2,28680 2,22450
Koudgewalst zink per kg. (Bladzink) Prijs Openbare Werken 0.W. 261 4,93 4,92 5,35 5,43 5,28
De OW-prijs 261 volgt de procentuele prijswijziging van ruw zink =
Prijzen van groothandelaars, excl. btw.
ALUMINIUM
Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering 1000 kg O.W. 262 2,39 2,44 2,49 2,49 2,74
Ruw aluminium 1,48003 1,53102 1,63202 1,65856 1,64637
ANDERE NON-FERRO METALEN
Lood (prijs Openbare Werken maand vooraf) per kg. O.W. 259 1,59526 1,50918 1,61693 1,65923 1,65554
Koperdraad per kg Op 21/09: 6,63090 Op 20/10: 6,60013 Op 20/11: 6,88161 Op 21/12: 7,26969 Op 20/01: 7,45345
Elektrolytisch koper (notering LME) O.W. 260 5,82184 5,82194 6,10199 6,51907 6,69825
Nikkel (prijs per kg maand vooraf) 12,60502 12,92456 13,34285 13,81238 14,66522
Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 705,44 661,98 651,77 657,51 684,00
Goud in blokken 999,6 %. Prijs per kg maand vooraf. 52.437,18 51.946,07 50.780,00 48.984,18 49.386,08

Kunstoffen (per kg)

Maand ► 10-2020 11-2020 12-2020 01-2021 02-2021
PVC (polyvinylchloride) - O.W. 672 1,275 1,309 1,351 1,386 1,439
PE/LD polyethyleen lage densiteit O.W. 673 1,559 1,551 1,570 1,649 1,849
PE/HD polyethyleen hoge densiteit O.W. 674 1,845 1,838 1,838 1,869 1,962
PP/polypropyleen 1,079 1,067 1,067 1,092 1,198
UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars O.W. 671 2,882 2,882 2,882 2,882 3,107
Buizen in PVC 1,313 1,389 1,458 1,471 1,521
Buizen in PE/LD 1,556 1,542 1,564 1,667 1,897
Buizen in PE/HD (nieuwe basis) (kwaliteit uitpersing buizen) - O.W. 675 2,121 2,110 2,110 2,133 2,206

Aardolieproducten

Maand ► 10-2020 11-2020 12-2020 01-2021 02-2021
Gasolie verwarming 2000 ppm (min. 2000 l.) 0,3419 0,3535 0,3634 0,4023 0,4249
Diesel wegvervoer - Prijs exclusief BTW - O.W. 549ter 1,0950 1,0988 1,1133 1,1489 1,1634