Referteprijzen metalen en kunststoffen

Referteprijzen metalen

De tarieven zijn op basis van de pariteit van de Belgische fabrieken, voor de basisafmetingen of anders voor courante afmetingen, zonder extra’s en zonder andere kortingen dan de eventueel gepubliceerde tijdelijke kortingen.

De basisprijs van het courante staal is die van het staal AE 235A of het vergelijkbare ; voor kwaliteitsstaal is de basisprijs die van het staal AE 235C en AE 255D volgens NBN of vergelijkbare norm. Voor de andere balken met grote flenzen en de beschoeiingsplanken worden eveneens de Luxemburgse tarieven in aanmerking genomen.

Het is gebleken dat de werkelijk toegepaste prijzen bij ferrometalen verschillen van de prijzen in de tarieflijsten (de zogenaamde baremas). Er wordt daarom enkel rekening gehouden met de reële marktprijs. Deze prijzen evolueren volgens de basisprijzen en de op de markt toegepaste extras. Zij kunnen dus beschouwd worden als representatief voor de markttendens en gelden ook als de prijzen voor openbare werken.(OW-waarden)

De hieronder vermelde prijzen zijn uitgedrukt per ton (tenzij anders aangegeven).

De aangeduide maanden beslaan de prijzen voor het grootste deel van de voorafgaande maand waarin ze werden genoteerd door de Commissie bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie. Bijv. als het Ministerie van Economische Zaken de prijsnoteringen bekendmaakt op 14 mei, duiden wij aan “mei”, om aan te geven in welke maand ze als basisreferte kunnen gebruikt worden !

U kan een overzicht vanaf 1986 bekomen van de marktprijzen van elk materiaal bij ons redactiesecretariaat.

Voor actuele prijzen: tel. 051/25.21.00

Ferrometalen
Non-ferrometalen
Kunstoffen (per kg)
Aardolieproducten

Ferrometalen

FERROMETALEN (prijzen in euro) - Maand → 01-2022 02-2022 03-2022 04-2022 05-2022
Vormgietijzer O.W. 227 - 228 - 229 1.142 1.144 1.168 1.191 1.196
Profielstaal
Categorie 1
Courant staal AE 235A (NBN 21.101) O.W. 217 3.617 3.787 3.916 5.114 5.528
Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101 3.617 3.787 3.916 5.114 5.528
Kwaliteitsstaal AE 355D (NBN 21.101) - O.W. 210 3.886 4.069 4.207 5.494 5.939
Categorie 2b 1-2-3
Courant staal AE 235 A volgens NBN 21.101 3.777 3.955 4.089 5.340 5.773
Kwaliteitsstaal AE 235 C volgens NBN 21.101 3.777 3.955 4.089 5.340 5.773
Kwaliteitsstaal AE 355 D volgens NBN 21.101 3.920 4.104 4.244 5.543 5.992
Staafstaal
Courant staal kwaliteit AE 235 A O.W. 219 3.118 3.299 3.378 4.601 4.983
Andere kwaliteiten AE 355 C, AE 355 D O.W. 211 3.376 3.572 3.658 4.982 5.396
Betonijzer
Effectieve waarde af fabriek voor 25 ton (OW 218) 1.039,78 1.074,09 1.092,86 1.431,54 1.505,63
Effectieve prijs, extra gewogen, diameters 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm O.W. 224 1.319,75 1.354,07 1.372,84 1.711,52 1.785,60
Index betonstaal - zie https://www.belmetal.be/nl/betonstaalindex - noteringen per week !
Dikke platen
Courant staal A 320 O.W. 220 3.071 3.077 3.175 5.442 5.834
Kwaliteitsstaal AE 235A 3.080 3.086 3.185 5.459 5.852
Kwaliteitsstaal AE 355D O.W. 212 3.176 3.182 3.284 5.629 6.034
Halfdikke platen
Courant staal A 320 O.W. 216 2.707 2.707 2.818 4.464 4.799
Kwaliteitsstaal AE 235A 2.723 2.723 2.835 4.491 4.828
Koudgewalste dunne platen
Dikte 0,50 mm 2.495 2.430 2.403 3.057 3.185
Dikte 1 mm O.W. 205 2.413 2.350 2.324 2.956 3.080
Dikte 2 mm 2.407 2.344 2.318 2.948 3.072
Warmgewalste dunne platen
Courant staal A 320 dikte 1,50 mm O.W. 221 3.379 3.379 3.494 4.699 4.901
Courant staal A 320 dikte 2 mm O.W. 222 3.304 3.304 3.416 4.595 4.793
Courant staal A 320 dikte 2,75 mm O.W. 223 3.303 3.303 3.415 4.593 4.790
Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik 3.413 3.413 3.529 4.747 4.951
Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik 3.320 3.320 3.433 4.617 4.816
Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik 3.320 3.320 3.433 4.617 4.816
Damplanken courant staal kwaliteit PAE 320 (lengte 18 tot 30 m) O.W. 226 3.318 3.577 3.634 3.843 3.985
Gegalvaniseerde platen op spoelen per 5 ton en meer, nominale lading 275 gr/m2 Zn, dubbele kant dikte 1,5mm - breedte 1,0 m 2.064 2.043 2.129 2.561 2.745
Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven : prijs per kg.
prijzen van belangrijkste Franse en Duitse leveranciers 8,68 8,95 9,01 9,38 10,45
Koudgewalst plaatijzer van 1 tot 1,2 mm 8,52 8,78 8,84 9,20 10,25

Non-ferrometalen

Non-ferro metalen / maand ► 01-2022 02-2022 03-2022 04-2022 05-2022
ZINK
Ruw zink per kg. (notering London Metal Exchange omgerekend). 3,01518 3,19148 3,21325 3,60707 4,04051
Koudgewalst zink per kg. (Bladzink) Prijs Openbare Werken 0.W. 261 7,16 7,58 7,63 8,57 9,60
De OW-prijs 261 volgt de procentuele prijswijziging van ruw zink =
Prijzen van groothandelaars, excl. btw.
ALUMINIUM
Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering 1000 kg O.W. 262 5,25 5,45 5,05 5,55 5,40
Ruw aluminium 2,38477 2,65501 2,87552 3,21105 3,00919
ANDERE NON-FERRO METALEN
Lood (prijs Openbare Werken maand vooraf) per kg. O.W. 259 2,03923 2,07091 2,02811 2,14139 2,21519
Koperdraad per kg Op 20/12: 9,17427 Op 20/01: 9,58419 Op 21/02: 9,61506 Op 21/03: 10,04678 Op 20/04: 10,26257
Elektrolytisch koper (notering LME) O.W. 260 8,64272 8,83901 8,96543 9,50331 9,62681
Nikkel (prijs per kg maand vooraf) 17,75778 19,73714 21.32130 28,92510 30,78239
Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 639,14 657,34 665,29 736,52 729,25
Goud in blokken 999,6 %. Prijs per kg maand vooraf. 50.880,63 51.622,38 52.668,80 56.826,37 57.510,50

Kunstoffen (per kg)

Maand ► 01-2022 02-2022 03-2022 04-2022 05-2022
PVC (polyvinylchloride) - O.W. 672 2,246 2,560 2,565 2,637 2,753
PE/LD polyethyleen lage densiteit O.W. 673 2,878 2,927 2,994 3,174 3,545
PE/HD polyethyleen hoge densiteit O.W. 674 2,549 2,688 2,723 2,824 3,109
PP/polypropyleen 1,946 1,927 1,952 2,057 2,294
UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars O.W. 671 4,878 4,927 5,218 5,255 5,339
Buizen in PVC 2,408 2,420 2,468 2,527 2,775
Buizen in PE/LD 2,886 2,915 2,898 3,043 3,399
Buizen in PE/HD (nieuwe basis) (kwaliteit uitpersing buizen) - O.W. 675 2,745 2,967 3,023 3,120 3,410

Aardolieproducten

Maand ► 01-2022 02-2022 03-2022 04-2022
Gasolie verwarming 2000 ppm (min. 2000 l.) 0,6015 0,6761 0,7473 0,9854 1,0013
Diesel wegvervoer - Prijs aan pomp, excl.BTW - O.W. 549ter 1,4035 1,4598 1,5227 1,7013